Fotogalerie - nízkoenergetický dům Stod

 

Pohled z ulice

 

 Vytýčení skrývky ornice

 

Provádění skrývky ornice

Výkop základových pasů

 

Výkop základových pasů

 

Pohled do vyčištěné základové spáry

 

Základová spára před betonáží. Označení výšek lité vrstvy betonu. Natažení zemnícího pásku, ošetření spoje nátěrem gumoasfaltem

 

Ukládání betonu do základové spáry

 

Upravená vrstva betonu v základové spáře

 

Dokončená betonáž, vč. osazení svislé výztuže před montáží zdiva z bednících dílců

 

Dokončení základového zdiva z bednících dílců před betonáží

 

Pohled na provedení výztuží

 

Dokončení základových konstrukcí před betonáží desky podkladního betonu

Pohled na uložení kari sítí na distančních lištách

 

Pohled na podkladní vrstvy krátce před betonáží

 

Dokončená betonáž desky podkladního betonu

 

Provádění obsypů základové desky s uložením drenáží

 

Zaústění drenáží do trativodů

 

 Montáž vodovodní přípojky

 

Zakládání zdiva z betonových tvárnic

 

Při zdění nezbytné využití vodní formátovací pily

 

Průběh zdění

 

 Průběh zdění

 Dokončení nosného zdiva a montáž bednění ŽB věnců

 

Pohled na provedení výztuží před betonáží věnců

 

Pohled na provedení výztuží před betonáží věnců

 

Betonáž ztužujících věnců

 

Odbednění ztužujících věnců, úklid stavby

 

Provedení terénních úprav okolo RD

 

 Provedení terénních úprav okolo RD

 

Osazení a obsyp nádrže na dešťovou vodu 10m3

 

Provedení přepadu z akumulační nádrže do vsakovací jámy

 

Betonáž dna před osazením přečerpávací jímky

Pohled na stavbu s osazenými příhradovými vazníky

 

Pohled na stavbu s osazenými příhradovými vazníky

 

Nainstalovaná přečerpávací jímka před zasypáním

 

Bohužel nepříjemná zkušenost - nezasypávat v mrazu, plast je zmrzlý, bez pružnosti a i menší otřesy mohou způsobit jeho popraskání.

 

Oprava prasklé jímky

 

Oprava prasklé jímky

 

Dokončení obsypů

 

Dokončení hrubých terénních úprav

 

Úprava okenních ostění a parapetů před montáží výplní

 

Úprava okenních ostění a parapetů před montáží výplní

Dokončování montáže příhradových vazníků

 

Provedení na nároží

 

Pohled do stavby

 

Pobíjení střechy bedněním, natahování difuzních folií

 

Natahování difuzních střešních folií na bednění, lepení těsnící pásky pod kontralatě - vytvoření vodotěsného podstřeší

 

Lepení těsnící pásky pod kontralatě - vytvoření vodotěsného podstřeší

 

Dozdívíní štítové zdi

 

Pohled na dozděný štít

 

Pohled na stávající rozestavěnost, čekání na dodávku vázaného krovu nad hlavní obytnou část

 

Vyzdívání komínu Plewa K. Vložení desek minerální vaty 100mm mezi komín a zdivo

Dokončení zdiva příček

 

Dokončení konstrukce krovu v části nad hlavním obytným prostorem

 

Dokončení konstrukce zastřešení v části nad hlavním obytným prostorem

 

Montáž střešní krytiny na nárožích

 

Navařování vodorovných asfaltových pásů

 

Dokončení vodorovných hydroizolací

 

Ošetření prostupů instalací butylkaučukovým tmelem

 

Provedení svislých hydroizolací po obvodu RD

 

Pohled na provedení v detailu

 

Montáž podvěšeného rastru z fošen pro vytvoření vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení střešního pláště volně nafoukanou izolací z minerální vaty

Montáž podvěšeného rastru z fošen pro vytvoření vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení střešního pláště volně nafoukanou izolací z minerální vaty.

 

Bednění volných boků nad věnci mezi příhradovými vazníky

 

Pomocné bednění z OSB desky pro podvěšené vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení foukanou izolací do dutiny střešního pláště

 

Pomocné bednění z OSB desky pro podvěšené vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení foukanou izolací do dutiny střešního pláště

 

Montáž vzduchotěsné roviny z OSB desek

 

Přelepení spojů airstop páskou

 

Bednění interierové šikmé části střechy s přelepením spojů OSB desek

 

Montáž kontaktního zateplení - první vrstva EPS peripetr lepená a kotvená k podkladu

 

Provedení hydroizolační stěrky na připojení EPS perimetr

 

Montáž kontaktního zateplení v kombinaci tl. 220 a 240mm

Montáž rozvodů elektroinstalace

 

Montáž rozvodů elektroinstalace v prostoru mezi OSB deskami (parozábrana) a budoucími SDK podhledy

 

Pohled do prostoru půdy před nafoukáním izolací a osazením světlovodu

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Pokračování v zateplování fasády

 

Přípravné práce před vnitřními omítkami, natažení věnců perlinkou do tmele

Natahování perlinky do tmele na částech fasády která se obloží obkladovými pásky

 

Kotvení zateplovacího systému v místě budoucích obkladových pásků

 

Jižní fasáda v perlince

 

Provádění perlinky do tmele na západní fasádě

 

Přípravné práce před vnitřními omítkami, natažení věnců perlinkou do tmele

 

Těsnění prostupů elektroinstalace vzduchotěsnou obálkou

 

Natahování perlinky do tmele na částech fasády která se obloží obkladovými pásky

 

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

 

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

 

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

Dokončení perlinky do tmele

 

Provedení omítek důsledně až k patě zdiva - zajištění vzduchotěsnosti + přetěsnění podkladního okenního profilu hydrostěrkou

 

Provedení omítek důsledně až k patě zdiva - zajištění vzduchotěsnosti

 

Použití sytémových prostupů pro vedení kabelů skrz vzduchotěsnou obálku

 

Provádění podhledů přesahu střechy z desek Fermacell

 

 Provádění podhledů přesahu střechy z desek Fermacell

 

Foukání minerální vaty - zateplení stropu nad 1NP

 

Foukání minerální vaty - zateplení stropu nad 1NP

 

Minerální vata - Knauf Supafil Loft

 

Pohled na dokončené vnitřní omítky

Pohled na dokončené vnitřní omítky

Zateplování podlah - pokládka první vrstvy

 

 

Zateplování podlah - pokládka druhé vrstvy s obsypem instalací keramzitem

 

Příprava rastru SDK podhledu

 

Příprava rastru SDK podhledu

 

Příprava rastru SDK podhledu

 

Pokládka dlažby v TM před dodávkou VZT jednotky

 

Pohled na fasádu

 

Montáž světlovodu, těsnění na styku se vzduchotěsnou vrstvou tvořenou OSB deskami

Dokončování záklopů SDK podhledů

 

Malby interiérů

 

 Malby interiérů

 

Dokončení interiérů před dodávkou truhlářských výrobků

 

Ukončení sopuchu před připojením krbové vložky a provedením obestavby

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social