Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 10

Fotogalerie nízkoenergetický RD Stod

 

   Pohled z ulice

 Vytýčení skrývky ornice

 Provádění skrývky ornice

 Výkop základových pasů

 Výkop základových pasů

 Pohled do vyčištěné základové spáry

 Základová spára před betonáží. Označení výšek lité vrstvy betonu. Natažení zemnícího pásku, ošetření spoje nátěrem gumoasfaltem

 Ukládání betonu do základové spáry

 Upravená vrstva betonu v základové spáře

 Dokončená betonáž, vč. osazení svislé výztuže před montáží zdiva z bednících dílců

 Dokončení základového zdiva z bednících dílců před betonáží

 Pohled na provedení výztuží

 Dokončení základových konstrukcí před betonáží desky podkladního betonu

 Pohled na uložení kari sítí na distančních lištách

 Pohled na podkladní vrstvy krátce před betonáží

 Dokončená betonáž desky podkladního betonu

 Provádění obsypů základové desky s uložením drenáží

 Zaústění drenáží do trativodů

 Montáž vodovodní přípojky

 Zakládání zdiva z betonových tvárnic

 Při zdění nezbytné využití vodní formátovací pily

 Průběh zdění

 Průběh zdění

 Dokončení nosného zdiva a montáž bednění ŽB věnců

 Pohled na provedení výztuží před betonáží věnců

 Pohled na provedení výztuží před betonáží věnců

 Betonáž ztužujících věnců

 Odbednění ztužujících věnců, úklid stavby

 Provedení terénních úprav okolo RD

 Provedení terénních úprav okolo RD

Osazení a obsyp nádrže na dešťovou vodu 10m3

Provedení přepadu z akumulační nádrže do vsakovací jámy

Betonáž dna před osazením přečerpávací jímky

 Pohled na stavbu s osazenými příhradovými vazníky

Pohled na stavbu s osazenými příhradovými vazníky

Nainstalovaná přečerpávací jímka před zasypáním

Bohužel nepříjemná zkušenost - nezasypávat v mrazu, plast je zmrzlý, bez pružnosti a i menší otřesy mohou způsobit jeho popraskání.

Oprava prasklé jímky

Oprava prasklé jímky

Dokončení obsypů

Dokončení hrubých terénních úprav

Úprava okenních ostění a parapetů před montáží výplní

Úprava okenních ostění a parapetů před montáží výplní

 Dokončování montáže příhradových vazníků

Provedení na nároží

Pohled do stavby

Pobíjení střechy bedněním, natahování difuzních folií

Natahování difuzních střešních folií na bednění, lepení těsnící pásky pod kontralatě - vytvoření vodotěsného podstřeší

Lepení těsnící pásky pod kontralatě - vytvoření vodotěsného podstřeší

Dozdívíní štítové zdi

Pohled na dozděný štít

Pohled na stávající rozestavěnost, čekání na dodávku vázaného krovu nad hlavní obytnou část

Vyzdívání komínu Plewa K. Vložení desek minerální vaty 100mm mezi komín a zdivo

Dokončení zdiva příček

Dokončení konstrukce krovu v části nad hlavním obytným prostorem

Dokončení konstrukce zastřešení v části nad hlavním obytným prostorem

Montáž střešní krytiny na nárožích

Navařování vodorovných asfaltových pásů

Dokončení vodorovných hydroizolací

Ošetření prostupů instalací butylkaučukovým tmelem

 Provedení svislých hydroizolací po obvodu RD

Pohled na provedení v detailu

Montáž podvěšeného rastru z fošen pro vytvoření vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení střešního pláště volně nafoukanou izolací z minerální vaty

Montáž podvěšeného rastru z fošen pro vytvoření vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení střešního pláště volně nafoukanou izolací z minerální vaty.

Bednění volných boků nad věnci mezi příhradovými vazníky

Pomocné bednění z OSB desky pro podvěšené vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení foukanou izolací do dutiny střešního pláště

Pomocné bednění z OSB desky pro podvěšené vzduchotěsné roviny z OSB desek. Zde dojde k zateplení foukanou izolací do dutiny střešního pláště

Montáž vzduchotěsné roviny z OSB desek

Přelepení spojů airstop páskou

Bednění interierové šikmé části střechy s přelepením spojů OSB desek

Montáž kontaktního zateplení - první vrstva EPS peripetr lepená a kotvená k podkladu

 Provedení hydroizolační stěrky na připojení EPS perimetr

Montáž kontaktního zateplení v kombinaci tl. 220 a 240mm

Montáž rozvodů elektroinstalace

Montáž rozvodů elektroinstalace v prostoru mezi OSB deskami (parozábrana) a budoucími SDK podhledy

Pohled do prostoru půdy před nafoukáním izolací a osazením světlovodu

Pokračování v zateplování fasády

Pokračování v zateplování fasády

Pokračování v zateplování fasády

Pokračování v zateplování fasády

Pokračování v zateplování fasády

Pokračování v zateplování fasády

Přípravné práce před vnitřními omítkami, natažení věnců perlinkou do tmele

Natahování perlinky do tmele na částech fasády která se obloží obkladovými pásky

 Kotvení zateplovacího systému v místě budoucích obkladových pásků

Jižní fasáda v perlince

Provádění perlinky do tmele na západní fasádě

Přípravné práce před vnitřními omítkami, natažení věnců perlinkou do tmele

Těsnění prostupů elektroinstalace vzduchotěsnou obálkou

Natahování perlinky do tmele na částech fasády která se obloží obkladovými pásky

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

Přípravné práce před prováděním vnitřních omítek

Dokončení perlinky do tmele

Provedení omítek důsledně až k patě zdiva - zajištění vzduchotěsnosti + přetěsnění podkladního okenního profilu hydrostěrkou

Provedení omítek důsledně až k patě zdiva - zajištění vzduchotěsnosti

Použití sytémových prostupů pro vedení kabelů skrz vzduchotěsnou obálku

Provádění podhledů přesahu střechy z desek Fermacell

 Provádění podhledů přesahu střechy z desek Fermacell

Foukání minerální vaty - zateplení stropu nad 1NP

Foukání minerální vaty - zateplení stropu nad 1NP

Minerální vata - Knauf Supafil Loft

Pohled na dokončené vnitřní omítky

Pohled na dokončené vnitřní omítky

Zateplování podlah - pokládka první vrstvy

 Zateplování podlah - pokládka druhé vrstvy s obsypem instalací keramzitem

Příprava rastru SDK podhledu

Příprava rastru SDK podhledu

Příprava rastru SDK podhledu

Pokládka dlažby v TM před dodávkou VZT jednotky

Pohled na fasádu

Montáž světlovodu, těsnění na styku se vzduchotěsnou vrstvou tvořenou OSB deskami

 Dokončování záklopů SDK podhledů

Malby interiérů

 Malby interiérů

Dokončení interiérů před dodávkou truhlářských výrobků

Ukončení sopuchu před připojením krbové vložky a provedením obestavby


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont