Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 12

Fotogalerie Pasivní RD Karlovy Vary

Zahájení hloubení stavební jámy

Vyhloubení a začištění stavební jámy, vytýčení objektu

Pohled do dokončené stavební jámy a vyhloubených základovách pasů opěrných zdí

Zakládání zdiva opěrných zdi

 Zakládání zdiva opěrné zdi

Pohled do stavební jámy, dokončené rozvody ležatých kanalizací

Dokončení a betonáž opěrných zdí

Montáž drenážního systému odvodnění základové desky

Osazování kontrolních drenážních šachet

Vyústění drenáží před budoucím napojení do trativodů

Montáž drenáží, obalení svislých vývodů kanalizace geotextilií, navážení drtí k úpravě a vyrovnání podkladu

Dokončení podkladu z drceného kameniva

Dokončení podkladu z drceného kameniva

Pohled na dno revizní šachty drenáží

Provedení odvětrání radonu. Ukládání první vrstvy pěnoskla

Dokončení uložení první vrstvy pěnoskla, zásyp prostoru pod venkovní terasou výkopkem

 Dosypávání okraje stavební jámy drceným kamenivem

Pohled na aktuální rozestavěnost

Hutnění druhé vrstvy pěnoskla

Hutnění druhé vrstvy pěnoskla v místě zesílení základové desky

Pohled na dokončené bednění a výztuže základové desky

Těsnění bednění na styku s vrstvou pěnoskla PUR pěnou

Ukládání a vibrování betonu

Finální úprava povrchu základové desky

Pohled na dokončenou základovou desku

Pohled na dokončenou základovou desku

Odbednění základové desky

 Odbednění základové desky

Montáž napojení na přípojku splaškové kanalizace

Montáž akumulační nádrže na dešťovou vodu

Svedení drenáží do vsakovací jámy

 Zaústění přepadu akumulační nádrže do vsakovací jámy

Provádění dešťových kanalizací

Provádění dešťových kanalizací

Obsypy dešťových kanalizací

Ochranný obsyp drtí na vrstvě pěnoskla - při provádění fasády se odhrne aby došlo k přímému napojení izolací základu na podkladní pěnosklo

Po technologické přestávce 1 měsíc pokračujeme ve výstavbě

 Pohled na dokončenou základovou desku a terénní úpravy

Pohled na dokončenou základovou desku a terénní úpravy

Penetrace základové desky před navařením asfaltových pásů

Zakládání zdiva Vapis

Zakládání zdiva Vapis

Zdění

Zdění

Zdění - provedení rohů zdiva na tupo

Pohled na rozestavěnost

Pohled na rozestavěnost

Připojení zdiva na tupo

Pohled do stavby - zdění střední nosné zdi

Osazování překladů Vapis

 Kotvení svislé výztuže železobetonového sloupu

Dozdívání 1NP

Dozdívání 1NP

Dokonční zdiva 1NP

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku, osazování stropních nosníků

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

 Výztuž věnce procházející provrtanými otvory přes ocel. nosník

Bednění a armování schodiště

Dokončený strop před betonáží

Dokončené schodiště před betonáží

Napojení schodiště na stropní konstrukci

Bednění instalačních prostupů ve stropní konstrukci

Dokončený strop před betonáží

Dokončená betonáž stropní konstrukce

Odbednění průvlaku

Pohled na dokončené schodiště

Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

nProvádění zdiva 2NP

Vázání výztuží věnců 2NP

Vázání výztuží věnců 2NP

Vázání výztuží věnců 2NP

Dokončení výztuže věnců 2NP

Dokončení výztuže věnců 2NP

Betonáž věnců 2NP

Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

 Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

Pohled na hoblované námětkové krokve přesahu střechy z interieru

Pohled na hoblované námětkové krokve přesahu střechy z exterieru

Dokončená střecha před pokládkou střešní krytiny

Pohled na RD ze západu

Pohled na RD ze severu

Vzduchotěsné podhledy ve 2NP z OSB desek tvořících jak parozábranu tak nosnou část zateplení foukanou izolací a budoucího SDk podhledu

Pohled od jihozápadu

Montáž oken Internorm

Montáž oken Internorm

Montáž oken Internorm

Montáž oken Internorm

Zateplení fasády EPS Perimetr v soklové části

Zateplení fasády EPS Perimetr v soklové části

Pohled o jihozápadu po dokončené montáži oken

Montáž rozvodů vzduchotechniky

Osazní prostupů přívodního a odpadního vzduchu vč. stoupacích potrubí do 2NP

Montáž rozvodů VZT ve 2NP

 Provádění kontaktního zateplení fasády

Osazení prodloužení elektrokrabice do fasády

Těsnění podkladních okenních profilů

Montáž venkovních parapetů

Obklad venkovní špalety XPS

Osazení kotevních desek Compacfoam pro kotvení okapových svodů do fasády

Osazení kotevních bodů fasádního nerezového komínu

Pohled na izolovaný kotevní bod v detailu

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

Pohled na zateplenou východní fasádu

Provedení v místě špalety s bočním vedení předokenních žaluzií

Obklad špalety XPS 20mm

 Provedení v místě nadpraží před nalepením krycí desky EPS

Obklad špalety XPS 20mm

Vložená deska Compacfoam - kotevní místo okapového svodu

Pohled z ulice

Vložení minerální vaty do fasády v místě fasádního nerezového komínu

Vložení minerální vaty do fasády v místě fasádního nerezového komínu. Pohled na kotevní místo fasádního komínu.

Pohled na celkové řešení přípravy pro fasádní komín.

Kotevní místa pro okapový svod. Otvor ve fasádě pro přisávání VZT.

Pohled na východní fasádu.

Natahování perlinky do tmele

Natahování perlinky do tmele

Penetrace východní fasády před natažením omítek

Natažení probarvené silikonové omítky na západní fasádě

Natažení probarvené silikonové omítky na jižní fasádě

Dokončená východní fasáda

 Dokončená západní fasáda

Provedení v detailech

Provedení v detailech

Těsnění prostupů VZT - přívodní + odpadní vzduch

Hydrostěrka - vzduchotěsná opatření u paty zdiva před provedením vnitřních omítek

Zapravení prostupů VZT před provedením vnitřních omítek

Zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální izolací v tl. vrstvy 600mm

Provedení instalačních přizdívek

Osazení vnitřních parapetů

Osazení nerezového fasádního komínu

 Pohled na dokončenou fasádu od jihozápadu

Provádění vnitřních omítek

Provádění vnitřních omítek

Provádění vnitřních omítek

Provádění vnitřních omítek

Dodávka vchodových dveří

Blower door test

Těsnění komínu během blower door testu

Těsnění VZT na prostupu vnější obálkou během blower door testu

Těsnění potrubí přívodního vzduchu ke krbu během blower door testu

Opět jsme při měření vzduchotěsnosti dosáhli dalšího vynikajícího výsledku n50 = 0,17

Skladba podlahy s teplovodním vytápěním před betonáží

Pokládka kročejové izolace z minerální vaty v podlahách 2NP

XPS ve skladbě podlahy v Technické místnosti


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont