Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 13

Fotogalerie Pasivní RD Mníšek p. Brdy

Hloubení základové jámy

Hloubení základové jámy

Přívod vody v ochranném potrubí KG

Provedení ležatých rozvodů kanalizací

Vyrovnání základové jámy drceným kamenivem

Osazení zemnícího pásu s vývody nad UT (ošetřeno gumuasfaltem). Osazení revizních drenážních šachet.

Obetonování kanalizací, osazení svislých vývodů (před zakrácením)

Pohled do stavební jámy

Dodávka pěnoskla

Ukládání první vrstvy pěnoskla

Ukládání třetí vrstvy pěnoskla

Ukládání třetí vrstvy pěnoskla

Zhutněné pěnosklo, zakrývání geotextilií před uložením výztuže v první vrstvě

Vázání výztuží základové desky první vrstvy

Vázání výztuží základové desky první vrstvy

Vázání výztuží druhé vrstvy

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

Betonáž základové desky

Betonáž základové desky

Vibrování betonu

Stažení a vyrovnání povrchu základové desky vibrační latí

Dokončená betonáž základové desky

 Položení a obsyp dešťové kanalizace

Vyhloubení rýhy trativodu

Osazení revizní šachty dešťové kanalizace

Zásyp trativodu drceným kamenivem

... a zakrytí geotextilií

Pohled na dokončenou základovou desku

Penetrace podkladu a navařování asfaltových pásů pod zdivem

 Zakládání zdiva Vapis

Provádění zdiva Vapis

Provádění zdiva Vapis

Dobetonování vzniklých svislých mezer ve zdivu

Provádění zdiva Vapis

Provádění zdiva Vapis

Provádění zdiva Vapis

Osazování ocelových překladů

Osazování ocelových překladů

Osazování vápenopískových překladů, vynechání prstupu pro vedení vzduchotechniky

Zabednění ocelových překladů, příprava na betonáž

Zabednění ocelových překladů, příprava na betonáž

Odbědnění ocel. překladů, pohled na překlad po betonáži

Odbědnění ocel. překladů, pohled na překlad po betonáži

Pohled na odbednění železobetonový sloup

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Provádění bednění a výztuží schodiště

 Dokončnení bednění a výztuží schodiště

Dokončnení bednění a výztuží schodiště

Kotvení výztuží mezipodesty do zdiva

Dokončená skladba stropu

Navaření výztuží věnce k ocel. nosníku schodiště

Betonáž stropní konstrukce

Pohled na dokončené schodiště

Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

Montáž ocel překladů nad otvory ve 2NP

Betonáž překladů nad otvory ve 2NP

Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Kropení stropu před betonáží

Betonáž stropu

Betonáž stropu

Betonáž stropu

Osazení prostupů VZT ... dokončení rozvodů se provede po dokončení omítek

Osazení prostupů VZT ... dokončení rozvodů se provede po dokončení omítek

Osazení prostupů VZT ... dokončení rozvodů se provede po dokončení omítek

Dokončená hrubá stavba po montáži dřevohliníkových oken Internorm

 Těsnění kotvení v místě nadpraží okna

Těsnění podkladního profilu okna


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont