Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 14

Fotogalerie Základy na pěnoskle Plzeň

Zahájení stavby - hloubení stavební jámy

Zahájení stavby - hloubení stavební jámy

Základová spára stavební jámy je pod úrovní základů sousedního objektu, za účelem udržení jeho stability byly prozatímně ponechány 2 opěrné bloky rostlé zeminy, do doby než bude provedena základní železobetonová opěra na rozích a ve středu objektu

Upravená základová spára pod rodinným domem

 Základová spára stínění

Pohled na stavbu z věřejného prostranství

Vázání výztuží základových pasů

Příprava výztuže úhlové opěrné zdi

Příprava výztuže úhlové opěrné zdi

Pohled do základové jámy

Uložení výztuží na distančních lištách

Pohled do stavební jámy

Připraveno na betonáž

Připraveno na betonáž

Prostup přívodu vody

Pohled na výztuže úhlové opěrné zdi stávajícího objektu

Poslední úpravy výztuží před betonáží

Zahájení betonáže

Stavba se nachází v přímém sousedství frekventované městské komunikace

Vibrování základů

Betonáž úhlové opěrné stěny stávajícího objektu

Betonáž - ověřování výšky betonu

Stahování betonu vibrační latí

Stahování betonu vibrační latí

Dokončená betonáž

Ukládání palet s bednícími dílci do stavební jámy

Ukládání palet s bednícími dílci do stavební jámy

Pohled na opěrné zdi z BD

 Pohled do stavební jámy - opěrné zdi z BD

Odkopávání opěrných patek sousedního objektu - druhá etapa

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

Ukládání minibagru do stavební jámy

Nakládání vytěžené zeminy

Nakládání vytěžené zeminy

Vytahování vytěžené zeminy ze stavební jámy jeřábem

Vytahování vytěžené zeminy ze stavební jámy jeřábem

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

Příprava základového zdiva skladu pro betonáž

 Příprava základového zdiva skladu pro betonáž

Pohled do stavby před betonáží zdiva skladu a spádové vrstvy

Pohled do stavby po betonáží zdiva skladu a spádové vrstvy

Osazené dno revizní šachty kanalizace

Dokončení opěrného zdiva sousedního objektu a spádové betonové vrstvy plochy pod základovou deskou

Otlučení, vyčištění a příprava podkladu před navařením živičných hydroizolací

Pohled na upravený a zarovnaný podklad před navařením živičných izolací

Pohled do stavby - napanetrování základové vany - příprava před navařením asfaltových pásů

Navařování asfaltových pásů - přerušení prací kvůli dešti

 Nakládka drtí - zásyp odvodňovací podkladní vrstvy

Zásyp drenáží

Zásyp odvodňovací podkladní vrstvy

Obsyp potrubí pískem

Pohled na dokončené zásypy

Pohled na vyrovnanou a zhutněnou podkladní odvodňovací vrstvu

Překrytí vrstvy kameniva geotextilií - připraveno pro ukládání pěnoskla

Zásyp podkladních vrstev v objektu skladu

Zásyp a hutnění podkladních vrstev v objektu skladu

Pohled na zásypy před dokončením

Bez komentáře :)

Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

 Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

Napojování svislých hydroizolací na sousední objekt

Napojování svislých hydroizolací na sousední objekt

Bednění základové desky

Bednění základové desky

Bednění základové desky

Betonáž vyrovnávací vrstvy betonu na násypu pěnoskla

Betonáž desky podkladního betonu sklepa

Betonáž ve špatně přístupných podmínkách

Dokončená betonáž vyrovnávacích a podkladních betonů

Provádění izolací z PVC folií pod základovou deskou

Provádění izolací z PVC folií pod základovou deskou

Obnažení vodovodního řadu

Provedení jeho navrtávky a položení vodovodní přípojky

... osazení vodoměru do objektu budoucího skladu

Zásyp přípojky pískem

Hutnění výkopu

Dokončení PVC folií pod základovou deskou

Provedení izolace v rozích desky

Vázání výztuží první vrstvy

Vázání výztuží první vrstvy

Vázání výztuží první vrstvy

Dokončení výztuží základové desky

 Dokončení výztuží základové desky

Dokončení výztuží základové desky

Dokončení výztuží základové desky

Dokončení výztuží základové desky

Příprava na betonáž základové desky

Betonáž základové desky

Betonáž základové desky

Dokončená betonáž základové desky

Zakládání zdiva Velox přístavby skladu

Zakládání zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

 Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

Betonáž zdiva skladu

Zásyp vsakovací jámy na dešťovou vodu

Hloubení jámy pro osazení sestavby domovní ČOV

Výkop jámy a osazování nádrží komplikují zejména stístěné podmínky v místě stavby

Osazené nádrže

Vytahování bagru jeřábem ze stavby

Zapojená sestava DČOV

Zpětné zásypy před pokládkou zámkové dlažby

Příprava před provedením venkovního schodiště

 Příprava před provedením venkovního schodiště

Vázání výztuží monolitické stropní desky skladu

Vázání výztuží monolitické stropní desky skladu, bednění venkovního schodiště

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu a schodiště, příprava na betonáž

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu a schodiště, příprava na betonáž

Betonáž stropní konstrukce skladu a schodiště

Pohled na odbebedněné schodiště

Zateplení soklové části zdiva pod budoucí dřevostavbou, doplnění volného prostoru ke stávajícímu objektu drceným pěnosklem

Úprava prostranství okolo ČOV

Penetrace stropní desky skladu

Navaření asfaltových pásů na stropní desku skladu

Navaření asfaltových pásů na stropní desku skladu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont