Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 15

Fotogalerie Pasivní RD Přeštice

Penetrace podkladu

Penetrace podkladu

Navaření asfaltových modifikovaných pásů v místě zdiva

Ošetření prostupů výztuže

Dodávka a vykládka zdiva

Zakládání zdiva tl. 175mm

Zakládání zdiva tl. 175mm

Vodotěsné ošetření prostupů před založením zdiva

Průběh zdění

 Dobetonování styčných spar

Provedení tupého spoje na rozích domu

Připojovací plechy v místě tupého napojení příčné zdi/příčky

Založení rohů objektu skladu

Průběh zdění

Průběh zdění

Založení okenních otvorů

 Vyrovnání zdiva soklové části před penetrací podkladu a navařením svislé hydroizolace

Vykládka druhého kamionu zdiva

Vykládka druhého kamionu zdiva

Vykládka druhého kamionu zdiva

Manipulace zdiva do stavby

Průběh zdění

Pohled do stavby

Aktuální rozestavěnost

Výkop rýhy po obvodě RD za účelem provedení svislých hydroizolací, zateplení základových pasů a odvodnění RD

Penetrace podkladu před navařením svislých hydroizolací

Navaření svislých hydroizolací

 Navaření svislých hydroizolací

Lepení a kotvení první vrstvy XPS

Lepení a kotvení první vrstvy XPS

Lepení druhé vrstvy XPS

Lepení druhé vrstvy XPS

Natažení nopových folií

Natažení nopových folií

Založení zdiva skladu

Příprava zdiva skladu pro navaření svislých hydroizolací

Natažení geotextilie a položení drenážního potrubí na vyspádovaný podklad

Natažení geotextilie a položení drenážního potrubí na vyspádovaný podklad

Obsyp základů drceným kamenivem

Obsyp základů drceným kamenivem

Provedení základových patek stání pro OA

Provedení základových patek stání pro OA

 Dokončení obsypů RD drceným kamenivem

Dozdění štítů

Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

Hloubení jámy pro osazení jímky dešťových vod

Příprava podkladu pro osazení jímky

Příprava podkladu pro osazení jímky

Dodávka jímky

 Ukládání jímky do připravené jámy

Dokončení montáže jímky

Dokončení montáže jímky

Připojení jímky na vodu a elektřinu

Provádění dešťových kanalizací

Napojení dešťových kanalizací na jímku

 Napojení drenáží

Dokončení obsypů jímky dešťových vod a budoucích zpevněných ploch

Zateplení mezi vytápěnou částí RD a přístavbou skladu

Pohled na stavbu

Pohled na stavbu před montáží stropní konstrukce

Pohled na stavbu před montáží stropní konstrukce

Provádění výztuže ŽB pilířů

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

Výztuž ztužujících ŽB pilířů

Betonáž ŽB pilířů

Betonáž ŽB pilířů

Betonáž ŽB pilířů

Odbednění ŽB pilířů

 Odbednění ŽB pilířů

Odbednění ŽB pilířů

Ocelový nosník v místě ulužení stropních nosníků ve dvou úrovních

Montáž bednění ŽB průvlaků

Montáž bednění a armování ŽB průvlaků

Montáž bednění ŽB průvlaků

Uložení stropních nosníků v průvlaku

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Dokončená montáž stropní konstrukce

 Dokončená montáž stropní konstrukce

Výztuž věnce nad středovou stěnou

Boční bednění nadvýšené šikmé části stropu

Výztuž obvodových věnců

Provedení prostupů pro vedení instalací stropní konstrukcí

Příprava před betonáží stropu

Kropení stropu před betonáží

Betonáž stropu

Betonáž stropu

Pohled na vyrovnanou nadbetonovanou stropní desku

Ruční vyrovnání okrajů desky

Betonáž ŽB věnce přístavby skladu

Pohled na zabetonovaný strop

Pohled na strop po odstranění bočního bednění

Snížení a vyrovnání terénů před zřízením budoucí terasy

Penetrace stropu

Navaření modifikovaných asfaltových pásů - parozábrany

Ošetření prostupů

Montáž kotevních úhelníků

Dodávka EPS k zateplení střechy a podlah

Montáž atikových žiletek z OSB desek

Montáž atikových žiletek z OSB desek

Celkový pohled na stavbu

 Montáž první vrstvy EPS v tl. 200mm

Montáž druhé vrstvy EPS - spádové klíny

Pohled na žiletky v zateplené střeše před montáží podélného atikového bednění

Vyzdívání příček

Vyzdívání příček

Dokončení zdiva příček

Dokončení zdiva příček

Navaření vodorovných hydroizolací

Pohled na stavbu

Pohled na kotevní body z OSB desek budoucí FVE

Zabroušení všech ostrých hran a výstupků před natažením geotextilie

Dokončování skladby před natažením geotextilií

 Kotvení OSB desek pro uchycení FVE

Natažení geotextilií a střešních folií vč. provizorního nakotvení

Svařování folií

Dokončení natažení střešních folií vč. provizorního nakotvení

Jímací tyč hromosvodu

Pohled na vedení hromosvodu

Využití okapových žlabů jako náhodného vedení hromosvodu

Volný konec pro budoucí napojení na zemní vývody

Osazení a izolování odvětrání kanalizace a vývodu kabelů pro budoucí FVE

Pohled na kotvení FVE

Pohled na kotvení FVE

Pohled na dům po dokončení střechy

Pohled na dům po dokončení střechy

Provedení prostupů z EPS pro rozvody VZT

 Osazení potrubí VZT přívodního/odpadního vzduchu do připraveného prostupu

Těsnění prostupu VZT přes vnější obálku

Těsnění prostupu VZT přes vnější obálku

Provedení vnitřních rozvodů s prostupy z EPS

Pohled na fasádu

Montáž oken

Montáž oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Zasklívání oken

Provedení vnitřních rozvodů s prostupy z EPS

Příprava před omítkami

Příprava před omítkami

Příprava před omítkami

Dokončení vnitřních omítek

Dokončení vnitřních omítek

Dokončení vnitřních omítek

Blower door test

Další solidní výsledek n50 = 0,20-0,23

Montáž EPS do podlah

Montáž EPS do podlah

Montáž EPS do podlah

 Pohled na dokončení podklad pro pokládku podlahového topení

Pokládka desek podlahového vytápění

Montáž rozvodu podlahového vytápění

Lepení první vrstvy EPS perimetr na soklové části

 Kotvení první vrstvy EPS perimetr na soklové části

Dotěsnění první vrstvy EPS perimetr

 Pohled na druhou vrstvu EPS perimetr

Pohled na druhou vrstvu EPS perimetr

Montáž systémových prostupů elektroinstalace do KZS (zásuvka)

Montáž systémových prostupů elektroinstalace do KZS (světlo)

prostup v zateplení

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 Betonáž podlah

Betonáž podlah

Betonáž podlah

Provádění KZS - úprava desek na nižší tloušťku v místěprofilace plochy fasády

Úprava v místě špalety

Provádění stěrky

Provádění stěrky

Provádění KZS

 Provádění KZS

Provádění KZS - sklad

Provádění KZS

Obklad okenní špalety XPS

 Stěrkování severní fasády

Dokončená stěrka severní fasády

Dokončená stěrka severní fasády

Osazování rohů - stěrkování východní fasády

Osazování rohů - stěrkování východní fasády

 Osazování rohů - stěrkování východní fasády

Nastěrkovaná východní fasáda

Nastěrkovaná východní fasáda

Nastěrkovaná jižní fasáda

 Pohled na aktuální rozestavěnost

 Pohled na aktuální rozestavěnost

Penetrace podkladu před natažením finálních omítek

Penetrace podkladu před natažením finálních omítek

Pohled na aktuální rozestavěnost

Pohled na aktuální rozestavěnost

Pohled na aktuální rozestavěnost

Provedení fasády v detailech

Natahování podkladní vrstvy Weber wood

Provádění SDK podhledů

Provádění SDK podhledů

Provedení kastlíku VZT

Provedení kastlíku VZT s úpravou římsy pro vedení LED pásku

Nanášení finální vrstvy weber wood

Nanášení finální vrstvy weber wood

Pohled na finální stěrku weber wood po přebroušení před nátěrem

Pohled na finální stěrku weber wood po přebroušení a poprovedení nátěru

Pohled na dokončenou fasádu

Přebroušení spojů OSB desek před pokládkou krytiny na přístavbě skladu

Montáž závětrné lišty a koutové lišty

Natažení geotextilie a PVC střešní folie vč. kotvení k podkladu

Svařování PVC folie


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont