Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 16

Fotogalerie Pasivní RD Třemošná

Skrývka ornice

Výkop základových pasů

Pohled do základové spáry

Pohled do základové spáry

Prostup vody

Příprava výšek betonu. Provedení vývodů zemnícího drátu

Betonáž základových pasů

Betonáž základových pasů

Příprava bednících dílců

Příprava bednících dílců

Montáž základového zdiva z bednících dílců

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

Příprava betonáže bednících dílců

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

Obsyp kanalizace pískem

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

Uložení kari-sítí na distanční liště

Uložení kari-sítí na distanční liště

Betonáž základové desky

Kropení základové desky

Kropení základové desky

Natažení nopových folií kolem základového zdiva

Natažení ochranné geotextilie na nopové folii

Montáž dešťových kanalizací

Montáž dešťových kanalizací

Pohled na vývody vody a kanalizace ze základové desky před provedením napojení

Odkopání zeminy a vyhledání přípojky vody a kanalizace

Odkopání zeminy a vyhledání přípojky vody a kanalizace

Betonáž dna splaškové kanalizace a montáž kanal. šachty

 Napojení na přípojku splaškové kanalizace

 Obsyp kanalizace pískem

 Připojení vody do vodoměrné šachty

Obsyp potrubí a šachet pískem

Penetrace pod zdivem

Pohled na stávající rozestavěnost

Provádění základových patek budoucí pergoly

Vaření hydroizolací pod zdivem tl. 175mm

Dodávka zdiva Vapis

 Provedení izolací kolem prostupů kanalizace

 Zakládání rohů IZO bloky tl. 175mm

Pohled na založení zdiva

Provádění zdiva

Tupé napojení zdiva na rohu domu

Zakládání poslední štítové zdi

Vytažené připojovací plechy v místě budoucího tupého napojení zdiva

Dozdívání nad překlady

Dozdívání poslední štítové stěny

Vázání výztuží ŽB věnců

Stykování výztuží ŽB věnců

Napojení výztuží středových věnců

Pohled do bednění - dokončení výztuží

Pohled do bednění - dokončení výztuží

Zakládání zdiva příček

 

 Pohled do stavby po betonáži a odbednění věnců

 Pohled na stavbu po betonáži a odbednění věnců

Pohled na stavbu po betonáži a odbednění věnců

Montáž krovu a přeshu střechy námětkovými krokvemi

Montáž krovu a přeshu střechy námětkovými krokvemi

Bednění střechy

Bednění palubkami na přesahu střechy

Montáž svislého nerezového kouřovodu

Montáž svislého nerezového kouřovodu

Vložka z pěnoskla

Vložka z pěnoskla

Natažení difuzních střešních folií, laťování

Natažení difuzních střešních folií, laťování

Natažení difuzních střešních folií, laťování

Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

Prostup odvětrání kanalizace difuzní folií

Dokončení komínu v nadstřešní části

Dokončení komínu v nadstřešní části

celkový pohled z ulice

pohled na odvětrání kanalizace v půdním prostoru

Anténní tyč a chránička pro kabelové vedení budoucí FVE elektrárny

Provádění hromosvodu

Oddálený jímač hromosvodu

Dokonční střechy a bednění štítů

Bednění po přesahem střechy

Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

Natažení věnců lepidlem před nalepením airstop pásek

Přelepení spojů OSB desek a prostupu komínu

 Přelepení spojů OSB desek a prostupu kopoflex

Přelepení spojů OSB desek a prostupu stoupacího potrubí kanalizace

Zateplení stropů 600-700mm foukanou celuozou

Zateplení stropů 600-700mm foukanou celuozou. Obalení stoupacího potrubí kanalizace minerální vatou.

Nalepování interierové vzduchotěsné pásky Illbruck

Montáž oken

Přilepení pásky a její dotěsnění v detailech

 Podkladníprofil z purenitu s přelepením připojovací spáry

 Podkladníprofil z purenitu

Pohled na aktuální rozestavěnost

Pohled na aktuální rozestavěnost

Montáž vnitřních rozvodů ZTI

Montáž vnitřních rozvodů ZTI

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

Pohled na aktuální rozestavěnost

Natažení podkladního purenitu hydroizolační a lepící stěrkou weber tec.915

Úprava prostupů VZT přířezy z EPS

Montáž VZT do připravených prostupů

Přívodní vzduch-těsnící manžeta na prostupu vzduchotěsnou obálkou

Montáž VZT do připravených prostupů

Montáž VZT do připravených prostupů

Provedení KZS v místě soklu vstupu na terasu

Montáž KZS celoplošnýcm lepením

Montáž KZS celoplošnýcm lepením

Příprava prostupů instalací před montáží KZS

Montáž vnitřních parapetů

Montáž vchodových dveří

Pohled na vchodové dveře a provedení KZS v místě soklu

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

Pohled na aktuální rozestavěnost

Lepení přířezů EPS pod přesahem střechy

Pohled na dokončený KZS před natažením perlinky do tmele

Obklad špalet XPS 20mm

Pohled na aktuální rozestavěnost

Obklad špalet XPS 20mm

Zaomítání rozvodů instalací před prováděním omítek

Provedení hydrostěrky u paty zdiva

Provedení hydrostěrky u paty zdiva

Dodávka kastlíků venkovních žaluzií

Dodávka kastlíků venkovních žaluzií

Montáž KZS 320mm

Kotvení EPS na OSB desku ve štítu

Penetrace podkladu před provedením finálních omítek

Natažení perlinky do tmele severní fasády

Provádění vnitřních sádrovápenných omítek

Natažení finální strukturované omítky

Provedení omítky v místě potrubí přívodního vzduchu

Dokončení vnitřních omítek

Dokončení vnitřních omítek v místě svislého kouřovodu

izolace prostupů elektroinstalace

Pohled na téměř dokončenou fasádu

Pohled na téměř dokončenou fasádu

Provedení omítky v detailech

Provedení omítky v detailech

Provedení omítky v detailech

Pohled na detail kotvení svodu do fasády

Pokládka EPS vnitřních podlah

Pokládka EPS vnitřních podlah

Natažení separační folie a obvodového dilatačního pásu

Natažení separační folie a obvodového dilatačního pásu

Betonáž podlah

Pohled na dokončenou betonáž podlah

Pohled na dokončenou betonáž podlah

Pohled na dokončenou betonáž podlah

Pohled na dokončené omítky

Pohled na dokončené omítky

Dokončení SDK podhledů

Dokončení SDK podhledů

Montáž krbové vložky

Obestavba krbové vložky

Obestavba krbové vložky

Obestavba krbové vložky

Dokončená obestavba krbové vložky

Pokládka dlažeb na el. topných rohožích

Montáž podlahové vupsti vč. hdrostěrky

Montáž odtokového žlábku ve sprchovém koutu vč. hydrostěrky

Montáž FVE panelů

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont