Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků.

Smyslem tohoto webu je ukázat jak správně realizovat nízkoenergetické a pasivní domy, podělit se o nově nabyté poznatky a zkušenosti. 

Má práce je mi i koníčkem, věnuji se jí naplno, snažím se ve svém oboru neustále rozvíjet a hledat nová praktičtější a efektivnější řešení. Snad se mi to i daří.

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

ToplistInteligentní elektroinstalace

23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůFotogalerie 17

Fotogalerie nízkoenergetický RD Plzeň-jih

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

Hloubení opěrných základových pasů

Vyrovnávací bet. potěr v základu před vyvázáním výztuží

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

Betonáž základových pasů

Betonáž základových pasů

Betonáž základových pasů

Vysvahování okrajů stavební jámy pro vedení drenáží a ukládání geotextilie

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

Montáž rozvodů kanalizace

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

Vyrovnání a hutnění druhé vrstvy zásypu drtí

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Betonáž podkladního betonu

Betonáž podkladního betonu

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

Vázání výztuží první vrsty

Vázání výztuží první vrsty

Příprava UTH pro druhou vrstvu výztuže

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Ohřívání ranní námrazy na výztuži před betonáží

Podlití výzuží základové desky betonem

Betonáž základové desky

Dokončení betonáže

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky po betonáži

Dopojení drenáží v severní části základové desky

Obsyp drtí

 Osazení a obetonování drenážní revizní šachty

Pohled do revizní šachty drenáže

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

 Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

Návoz bednění 

Armování stěn 1PP

Armování stěn 1PP

Ukončení výztuží v místě parapetu

Spodní výztuž překladů

Provádění rozvodů elektroinstalace

Provádění rozvodů elektroinstalace

Montáž bednění stěn 1PP

 Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Montáž bednění stěn 1PP

Dokončování bednění stěn 1PP

Dokončování bednění stěn 1PP

Dokončení výztuží stěn 1PP

Použití šikmých vzpěr k vyrovnání bednění a stabilizaci

Bednění oken

Bednění dveří

Betonáž stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Demontáž bednění stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

Úprava přechodu mezi svislou a vodorovnou hydroizolací vloženým přechodovým klínem

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Montáž XPS zateplení suterénního zdiva

Natažení nopových folií před betonáží připojených základových pasů

Bednění základových pasů

Pohled do základové spáry

Pohled do základové spáry

Bednění základových pasů

Dokončená betonáž

Dokončená betonáž

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění stropní konstrukce

Bednění schodiště

Bednění schodiště

Stávající rozestavěnost

Stávající rozestavěnost

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

Natažení nopových folií na suterénní stěně podsklepené části RD

Výkop základových pasů zadní samostatné přístavby RD

Montáž zemnícího pásku

Provázání stropní desky a části základové desky RD

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

Pohled na vybedněné schodiště

Bednění základových pasů

Betonáž stropní desky

Štěrkování pod základovou deskou 1NP vč. odvětrání radonu

Pohled na výztuže podkladního betonu

Zdění 1NP

Zdění 1NP

Zdění 1NP

Zalití základových pasů přístavby vstupu

Penetrace podkladního betonu

Pohled na zdivo 1NP na základové zdivo přístavby vstupu

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

Zásyp prostoru se zhutněním mezi základovými zdmi základové desky vstupu

Oddělení dvou částí RD dilatací

Vázání výztuží základové desky vstupu

Dokončená betonáž základových desek

Dokončená betonáž základových desek

Dokončená betonáž základových desek

Zakládání zdiva na IZO bloku

Výztuž a bednění ŽB pilířů

Výztuž a bednění ŽB pilířů

Betonáž pilířů

Dokončené pilíře po odbednění

Zahájení bednění stropu 1NP

Zazdívání dveřního pouzdra

Zazdívání dveřního pouzdra

Zabedněná plocha první části stropu 1NP

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na bednění průvlaků

Pohled na stávající rozestavěnost

Montáž výztuže stropní desky

Montáž výztuže stropní desky a průvlaku


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont