Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 18

Fotogalerie pasivní RD Plzeň-západ

 Vyhloubení stavební jámy

 Vyhloubení stavební jámy

 Hloubení základu opěrné zdi

 Pohled na dokončené výkopy základových pasů

 Bednění různých výškových úrovní základových pasů

 Výztuž základové patky

 Uložení zemnícího pásku s vývody

 Nájezd čerpadla - betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Montáž základového zdiva z BD

 Montáž základového zdiva z BD

 Montáž základového zdiva z BD

 Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 Montáž splaškových kanalizací

 Montáž splaškových kanalizací s obsypem pískem

 Montáž odvětrání radonu

 Zásypy drtí se zhutněním

 Hlavní přívod vody a elektro do RD

 Pohled na základovou desku před kladením karisítí a provedením bočního bednění

 Dokončení bednění a výztuží základové desky

 Dokončení bednění a výztuží základové desky

 Výztuž základu opěrné zdi

 Výztuž základu opěrné zdi

 Betonáž základové desky

 Dokončená betonáž základové desky

 Dokončená betonáž základové desky

 Pohled na dokončenou základovou desku

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Provedení svislé dilatační spáry

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Bednění a výztuž ŽB pilíře

 Dokončené bednění ŽB pilíře

 Dokončené bednění pro betonáž II. etapy opěrné stěn

 Montáž PVC rohové lišty - určení výšky betonu

 Pohled na ŽB opěrnou stěnu

 Pohled na stavbu

 Pohled na stavbu

 Dokončený ŽB pilíř

 Zakládání zdiva 1NP

 Zakládání 1NP

 Provádění zdiva 1NP ; penetrace soklu

 Provádění svislých hydroizolací

 Pohled na stavbu

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Pohled na stavbu

 Pohled na stavbu

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 Bednění stropu 1NP

 Podpěrná konstrukce stropu 

 Podpěrná konstrukce stropu 

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Pohled do výztuže průvlaků

 Zřízení prostupu pro komín

 Svázání výztuží v rozích

 Vtvoření uložení pro budoucí schodišťové rameno

 Před betonáží stropu

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Vyzdívání 2NP

 Vyzdívání 2NP

 Monolitické schodiště před betonáží

 Monolitické schodiště před betonáží

 Monolitické schodiště před betonáží

 Věnce 2NP před betonáží

 Věnce 2NP před betonáží

 Betonáž věnců 2NP a schodiště

 Skrývka zeminy před založením přístavby skladu

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na zabetonované schodiště

 Základové pasy přístavby skladu

 Založení komínu

 Betonáž základové desky skladu

 Pohled na dokončenou betonáž desky skladu

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 Montáž dešťových kanalizací

 Montáž splaškových kanalizací

 Osazení vodoměrné šachty

 Napojení kanalizací s odtokem do veřejné stoky

 Pohled na stavbu

 Pohled na vyzděný komín

  Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Kotvení komínu ke konstrukci krovu

 Boční bednění mezi vazníky před montáží střešní krytiny

 Natažení difuzních folií a laťování

 Natažení difuzních folií a laťování

 Natažení difuzních folií a laťování

 Připojení komínu na difuzní folii

 Natažení difuzních folií a laťování

 Montáž střechy

  Montáž střechy

 Penetrace podkladních betonů před navařením plošných hydroizolací

 Navaření plošných hydroizolací

 Navaření plošných hydroizolací

 Pohled na pokrytou střechu

 Pohled na pokrytou střechu

 Pohled na pokrytou střechu

 Oplechování komínu

 Oplechování komínu

  Montáž půdního schodiště

 Montáž půdního schodiště

 Montáž půdního schodiště

 Zasklívání oken

 Zasklívání oken

 Zasklívání oken

 Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 Dokončení podlahy půdy

 Vzduchotěsné provedení prostupu pro kabelové vedení do prostoru půdy

 Vyvedení odvětrání kanalizace před zateplením stropů foukanou izolací

 Vyvedení odvětrání kanalizace před zateplením stropů foukanou izolací

 Foukání minerální vaty - zateplení stropu 2NP

  Foukání minerální vaty - zateplení stropu 2NP

 Dokončená montáž oken

 Dokončená montáž oken

 Dokončená montáž oken

 Dokončená montáž oken

 Dokončená montáž oken

 Dokončená montáž oken

 Provedení ochrany rámů oken na zimní období z přířezů z EPS

 Provedení ochrany rámů oken na zimní období z přířezů z EPS

 Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za instalační přizdívkou

 Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za osazeným geberetim a pozdější instalační přizdívkou

 Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za stoupacím potrubím v místě budoucího SDK kastlíku a pod později osazeným rozdělovačem podlahového topení

 Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za instalační přizdívkou v místě elektrorozvaděče

 Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za stoupacím potrubím v místě budoucího SDK kastlíku

 Provedení instalačních přizdívek v koupelně

 Provedení instalačních přizdívek v koupelně

 Provedení instalačních přizdívek ve sprše

 Provedení instalačních přizdívek v koupelně

 Těsnění VZT potrubí přívodního/odpadního vzduchu na prostupu obvodovou stěnou

 Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 Bednění podlah v místě schodiště

  Montáže skladby podlahového EPS

 Montáže skladby podlahového EPS

 XPS v místě krbové obestavby

 Skladba kročejového EPS ve 2NP

 Dokončení podlahového topení

 Dokončení podlahového topení

 Dokončení podlahového topení

 Dokončení podlahového topení

  Betonáž podlah

 Betonáž podlah

 Montáž OSB desek na přesahu střechy

 Montáž OSB desek na přesahu střechy

 Montáž EPS na přesahu střechy

 Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení terasy a vstupu. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

 Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení vstupu. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

 Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení terasy. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

 Provádění vnitřních stříkaných omítek

 Provádění vnitřních stříkaných omítek

 Provádění vnitřních stříkaných omítek

 Zateplení soklové části RD v první vrstvě

 Zateplení soklové části RD v první vrstvě

 Vodotěsné řešení detailu připojení podkladního profilu vchodových dveří na fasádu

  Vodotěsné řešení detailu připojení podkladního profilu HS portálu na fasádu

 Zateplování fasády deskami EPS 260mm

 Zateplení v místě kotevních prvků zastřešení terasy 

 Zateplení v místě kotevních prvků zastřešení terasy

 Kotevní prvky skleněného zábradlí. Nakotveno přes tepelně izolační prvek z Purenitu.

 Kotevní prvky skleněného zábradlí. Nakotveno přes tepelně izolační prvek z Purenitu.

 EPS Perimetr v místě vstupu na budoucí terasu 2NP

 EPS Perimetr v místě vstupu na budoucí terasu 2NP

 Dokončení vnitřních stříkaných omítek

 Práce na fasádě

 Detail zateplení v místě parapetu

 Práce na fasádě

 Práce na fasádě

 Práce na fasádě

 Penetrace plochy

 Penetrace plochy

 Penetrace plochy

 Blower door test

 Blower door test

 Montáž okapového systému

 Montáž okapového systému

 Dokončená fasáda RD

 Plynová přípojka

 Plynová přípojka / Základy přístavby vstupu

 Základy zastřešení pergoly

 Základy zastřešení pergoly

  Plynová přípojka

 Plynová přípojka

 Provádění štěrkových podkladů okolo RD

 Provádění štěrkových podkladů okolo RD

 Dokončená fasáda a upravené terény

  Dokončená fasáda a upravené terény

  Dokončená fasáda a upravené terény

 Přístavba pergoly  

 Přístavba pergoly

 Přístavba pergoly

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Pohled ze zahrady

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Přístavba pergoly

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

 PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

 PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Provádění podhledů Cetris deskami

 Tmelení vrutů před provedením fasádního nátěru

 Zastřešení vstupu

 Zastřešení stání pro OA a vstupu

 Pohled ze zahrady

 Pohled ze zahrady 

 Pohled z ulice

 Provádění základu uličního oplocení

 Provádění základu uličního oplocení

 Provádění základu uličního oplocení

 Betonáž dna před osazením betonové jímky dešťových vod

 Montáž betonové jímky dešťových vod

 Montáž betonové jímky dešťových vod

 Montáž betonové jímky dešťových vod

 Montáž betonové jímky dešťových vod

 Montáž betonové jímky dešťových vod

 Jádrové odvrtání na přítoku a odtoku kanalizace

 Jádrové odvrtání na přítoku a odtoku kanalizace

 Připojení dešťové kanalizace

 Připojení dešťové kanalizace

 Připojení dešťové kanalizace


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont