Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků.

Smyslem tohoto webu je ukázat jak správně realizovat nízkoenergetické a pasivní domy, podělit se o nově nabyté poznatky a zkušenosti. 

Má práce je mi i koníčkem, věnuji se jí naplno, snažím se ve svém oboru neustále rozvíjet a hledat nová praktičtější a efektivnější řešení. Snad se mi to i daří.

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

ToplistInteligentní elektroinstalace

23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůFotogalerie 18

Fotogalerie pasivní RD Plzeň-západ

 Vyhloubení stavební jámy

 Vyhloubení stavební jámy

 Hloubení základu opěrné zdi

 Pohled na dokončené výkopy základových pasů

 Bednění různých výškových úrovní základových pasů

 Výztuž základové patky

 Uložení zemnícího pásku s vývody

 Nájezd čerpadla - betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Montáž základového zdiva z BD

 Montáž základového zdiva z BD

 Montáž základového zdiva z BD

 Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 Montáž splaškových kanalizací

 Montáž splaškových kanalizací s obsypem pískem

 Montáž odvětrání radonu

 Zásypy drtí se zhutněním

 Hlavní přívod vody a elektro do RD

 Pohled na základovou desku před kladením karisítí a provedením bočního bednění

 Dokončení bednění a výztuží základové desky

 Dokončení bednění a výztuží základové desky

 Výztuž základu opěrné zdi

 Výztuž základu opěrné zdi

 Betonáž základové desky

 Dokončená betonáž základové desky

 Dokončená betonáž základové desky

 Pohled na dokončenou základovou desku

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Provedení svislé dilatační spáry

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Provádění výztuží opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Jednostranné bednění opěrné zdi

 Bednění a výztuž ŽB pilíře

 Dokončené bednění ŽB pilíře

 Dokončené bednění pro betonáž II. etapy opěrné stěn

 Montáž PVC rohové lišty - určení výšky betonu

 Pohled na ŽB opěrnou stěnu

 Pohled na stavbu

 Pohled na stavbu

 Dokončený ŽB pilíř

 Zakládání zdiva 1NP

 Zakládání 1NP

 Provádění zdiva 1NP ; penetrace soklu

 Provádění svislých hydroizolací

 Pohled na stavbu

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Zateplování základového zdiva

 Pohled na stavbu

 Pohled na stavbu

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Dokončení zdiva 1NP 

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 Bednění stropu 1NP

 Podpěrná konstrukce stropu 

 Podpěrná konstrukce stropu 

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 Pohled do výztuže průvlaků

 Zřízení prostupu pro komín

 Svázání výztuží v rozích

 Vtvoření uložení pro budoucí schodišťové rameno

 Před betonáží stropu

 Betonáž stropu

 Betonáž stropu

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 Vyzdívání 2NP

 Vyzdívání 2NP

 Monolitické schodiště před betonáží

 Monolitické schodiště před betonáží

 Monolitické schodiště před betonáží

 Věnce 2NP před betonáží

 Věnce 2NP před betonáží

 Betonáž věnců 2NP a schodiště

 Skrývka zeminy před založením přístavby skladu

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 Pohled na zabetonované schodiště

 Základové pasy přístavby skladu

 Založení komínu

 Betonáž základové desky skladu

 Pohled na dokončenou betonáž desky skladu

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 Montáž dešťových kanalizací

 Montáž splaškových kanalizací

 Osazení vodoměrné šachty

 Napojení kanalizací s odtokem do veřejné stoky

 Pohled na stavbu

 Pohled na vyzděný komín

  Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Dokončená montáž příhradových vazníků

 Kotvení komínu ke konstrukci krovu

 Boční bednění mezi vazníky před montáží střešní krytiny

 Natažení difuzních folií a laťování

 Natažení difuzních folií a laťování

 Natažení difuzních folií a laťování

 Připojení komínu na difuzní folii

 Natažení difuzních folií a laťování

 Montáž střechy

  Montáž střechy

 Penetrace podkladních betonů před navařením plošných hydroizolací


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont