Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 21

Fotogalerie pasivní RD Stříbro II

 Dokončené zemní práce

 Dokončené zemní práce

 Zemnící pás v základové spáře

 Zemnící pás v základové spáře

 Prostup pro připojení vody

 Betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Provádění podkladních vrstev / izolace základového zdiva

 Základová deska před betonáží

 Betonáž základové desky

 Zalitá základová deska

 Přemístění stávající vodoměrné šachty mimo prostor vjezdu

 Výkop pro přívod vody do RD

 Zabetonované dno kanalizační šachty

 Připojení vody před zasypáním

 Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 Připojení kanalizace

 Připojení kanalizace

 Připojení kanalizace

 Natažení nopových folií na zatepleném základovém zdivu

 Svedení drenáží do trativodu

 Zásyp trativodu drceným kamenivem s překrytím geotextilií

 Dokončená a obsypaná základová deska

 Pohled na dokončenou základovou desku a připojení vody a kanalizace

 Zakládání zdiva

 Zakládání zdiva

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Montáž překladů

 Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 Ocelový překlad

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dodávka stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Betonáž stropu

 Dokončený strop

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené ŽB věnce 2NP

 Dokončené ŽB věnce 2NP

 Dokončené schodiště

 Dokončené schodiště

 Dokončená hrubá stavba

 Stavba pod střechou

 Pohled na konstrukci krovu - příhradové vazníky

 Montáž vaznic přesahu střechy

 Pohled na střechu

 Svislé hydroizolace

 Montáž nerezového fasádního komínu

 Montáž nerezového fasádního komínu

 Prostup zdí z pěnoskla

 Kotvení komínu do zdiva

 Kotvení komínu do zdiva 

 Dokončený komín

 Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

 Provádění foukaných izolací

 Foukání do dutiny na výšku vazníků

 Foukání do dutiny na výšku vazníků

 Montáž oken

 Montáž oken

 Montáž hromosvodu (vedení pod fasádou)

 Montáž hromosvodu (vedení pod fasádou)

 Montáž hromosvodu

 Montáž hromosvodu

 Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 Anténní tyč pod fasádou na prostupu střechou

 Zahájení prací  na fasádě

 Kotevní prvky budoucího zatřešení terasy

 Lepení EPS

 Lepení EPS

 Lepení EPS

 Lepení EPS

 Lepení soklových desek na podkladním profilu HS portálu s řešením proti zemní vlhkosti

 Příprava pod stěrku

 Příprava pod stěrku

 Perlinka do tmele

 Osazení nosných prvků budoucího zastřešení terasy

 Osazení nosných prvků budoucího zastřešení terasy

 Pohled na dokončenou fasádu

 Pohled na dokončenou fasádu

 Rastry SDK příček

 Rastry SDK příček

 Zazdění geberitů / instalační přizdívky

 Příprava pod omítky

 Hydrostěrka na patě obvodového zdiva před provedením omítek / zazátkování krabic elektroinstalace

 Příprava pod omítky

 Hydrostěrka na patě obvodového zdiva před provedením omítek

 Penetrace stropních nosníků před provedením omítek

 Pohled na dokončené vnitřní omítky

 Pohled na dokončené vnitřní omítky

 Pohled na rastr SDK podhledů

 Pohled na rastr SDK podhledů

 Zvuková izolace SDK příček

 Provedení SDK příček z desek Lafarge Akustik

 Provedení SDK příček z desek Lafarge Akustik


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont