Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůFotogalerie 21

Fotogalerie pasivní RD Stříbro II

 Dokončené zemní práce

 Dokončené zemní práce

 Zemnící pás v základové spáře

 Zemnící pás v základové spáře

 Prostup pro připojení vody

 Betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Dokončená betonáž základových pasů

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Instalace v základové desce

 Provádění podkladních vrstev / izolace základového zdiva

 Základová deska před betonáží

 Betonáž základové desky

 Zalitá základová deska

 Přemístění stávající vodoměrné šachty mimo prostor vjezdu

 Výkop pro přívod vody do RD

 Zabetonované dno kanalizační šachty

 Připojení vody před zasypáním

 Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 Připojení kanalizace

 Připojení kanalizace

 Připojení kanalizace

 Natažení nopových folií na zatepleném základovém zdivu

 Svedení drenáží do trativodu

 Zásyp trativodu drceným kamenivem s překrytím geotextilií

 Dokončená a obsypaná základová deska

 Pohled na dokončenou základovou desku a připojení vody a kanalizace

 Zakládání zdiva

 Zakládání zdiva

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Montáž překladů

 Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 Ocelový překlad

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dokončení zdiva 175mm 1NP

 Dodávka stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Montáž stropní konstrukce

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Dokončený strop před betonáží

 Betonáž stropu

 Dokončený strop

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené zdivo 2NP

 Dokončené ŽB věnce 2NP

 Dokončené ŽB věnce 2NP

 Dokončené schodiště

 Dokončené schodiště

 Dokončená hrubá stavba


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont