Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůFotogalerie 22

Fotogalerie pasivní RD Klatovy II

 Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 Podlití základové spáry základu opěrné zdi

 Podlití základové spáry základu opěrné zdi

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Montáž zemnícího pásu

 Montáž zemnícího pásu

 Montáž zemnícího pásu

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Montáž základového zdiva z BD30

 Montáž základového zdiva z BD30

 Montáž základového zdiva z BD30

 Pohled do stavby

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Vytvoření prostupu pro protažení vody ke studni za opěrnou zdí

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Pohled do stavby

 Zalité základové zdivo RD betonem

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění podkladních vrstev

 Provádění podkladních vrstev

 Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Pohled do stavby

 Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Uložení drenáží za opěrnou zdí

 Systém odvodnění za opěrnou zdí - nopové folie / drenážní hadice ve štěrkovém loži zakrytém geotextilií / revizní šachty na drenáži

 Připojení vody ze studny

 Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou

 Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou - zaústění drenáže do budoucího trativodu

 Zaústění drenáže okolo základové desky do trativodu

 Připojení elektro

 Vyhloubení stavební jámy pro základovou desku garáže

 Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 Betonáž základových pasů garáže

 Betonáž základových pasů garáže

 Osazení jímky dešťových vod 6,5m3

 Pohled do napuštěné a připopjené jímky

 Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 Dokončená základová deska garáže

 Dokončená základová deska garáže

 Dokončená základová deska garáže vč. obsypů

Dokončení stavby - opěrná zeď / základová deska RD a garáže / inženýrské sítě


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont