Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie 22

Fotogalerie pasivní RD Klatovy II

 Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 Podlití základové spáry základu opěrné zdi

 Podlití základové spáry základu opěrné zdi

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 Montáž zemnícího pásu

 Montáž zemnícího pásu

 Montáž zemnícího pásu

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 Montáž základového zdiva z BD30

 Montáž základového zdiva z BD30

 Montáž základového zdiva z BD30

 Pohled do stavby

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Vytvoření prostupu pro protažení vody ke studni za opěrnou zdí

 Vázání výztuže základu opěrné zdi

 Pohled do stavby

 Zalité základové zdivo RD betonem

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění instalací v základové desce

 Provádění podkladních vrstev

 Provádění podkladních vrstev

 Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 Pohled do stavby

 Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Uložení drenáží za opěrnou zdí

 Systém odvodnění za opěrnou zdí - nopové folie / drenážní hadice ve štěrkovém loži zakrytém geotextilií / revizní šachty na drenáži

 Připojení vody ze studny

 Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou

 Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou - zaústění drenáže do budoucího trativodu

 Zaústění drenáže okolo základové desky do trativodu

 Připojení elektro

 Vyhloubení stavební jámy pro základovou desku garáže

 Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 Betonáž základových pasů garáže

 Betonáž základových pasů garáže

 Osazení jímky dešťových vod 6,5m3

 Pohled do napuštěné a připopjené jímky

 Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 Dokončená základová deska garáže

 Dokončená základová deska garáže

 Dokončená základová deska garáže vč. obsypů

Dokončení stavby - opěrná zeď / základová deska RD a garáže / inženýrské sítě

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Provádění zdiva 1NP

 Montáž stropu garáže

 Montáž stropu garáže

 Montáž stropu garáže / otvory pro střešní okna

 Montáž stropu garáže

 Dokončené zdivo 1NP

 Dokončené zdivo 1NP

 Dokončené zdivo 1NP

 Natažení špalet do lepidla před zaměřením oken

 Provedení svislých hydroizolací

 Garáž - svislé hydroizolace

 Garáž - svislé hydroizolace

 Garáž - svislé hydroizolace

 Pohled na dokončený strop

 Pohled na dokončený strop

 Pohled na dokončený strop

 Montáž stropu RD

 Strop RD před betonáží

 Strop RD před betonáží

 Strop RD před betonáží

 Strop RD před betonáží

 Strop RD před betonáží

 Strop RD před betonáží

 Schodiště před betonáží

 Schodiště před betonáží

 Schodiště před betonáží

 Schodiště před betonáží

 Schodiště před betonáží

 Dokončená betonáž

 Dokončená betonáž

 Dokončená betonáž

 Bednění věnců pod pozednicemi

 Bednění věnců pod pozednicemi

 Výztuž věnců

 Výztuž věnců + provázání výztuže do ztužujících pilířů

 Přemístění palet zdiva na dokončení 2NP

 Přemístění palet zdiva na dokončení 2NP

 Dokončené zdivo

 Dokončené zdivo

 Montáž krovu

 Montáž krovu

 Montáž krovu

 Pohled na krov / zdivo

 Práce na střeše

 Provádění KZS na garáži

 Laťování

 Natahování střešních folií

 Krov na přesahu střechy / zabednění čela nad pozednicí

 Bednění bočních stěn arkýře nad střechou

 Bednění štítů v úrovni nad kleštinami / uzavření dutin izolací nad štítovými stěnami 

 Izolace vč. stěrky na bočních stěnách arkýře v úrovni nad střechou

 Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 Pohled na střechu před pokládkou krytiny

 Pohled na střechu před pokládkou krytiny

 Příprava na oplechování atiky na garáži

 Montáž střešních oken na garáži

Montáž střešních oken na garáži

 Provádění KZS na garáži

 Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

 Prostup odvětrání kanalizace nad střechu / připravená těsnící manžeta

 Prostup odvětrání kanalizace nad střechu + přívodní kabel FVE

 Pohled na provedení snížení podhledů pro foukanou izolaci do dutiny střechy

 Příprava na montáž FVE panelů v úrovni střešní krytiny

 Pohled na střechu / boky arkýřů natažené omítkou před pokládkou krytiny

 Natěrkovaná garáž

 Rozvody elektroinstalace

 Krabice osazeny zplna do sádry - zajištění vzduchotěsnosti

 Rozvody elektroinstalace

 Rozvody VZT v instalační šachtě

 Kastlík předokenní žaluzie

 Podkladní profil z purenitu exterier

 Kastlík předokenní žaluzie

 Podkladní profil z purenitu interier

 Výplně - pohled zevnitř

 Vodovzdorná deska ve špaletě (budoucí dřevěný obklad na části stěn)

 Vodovzdorná deska ve špaletě (budoucí dřevěný obklad na části stěn)

 Montáž uchycení zahradní hadice

 Příprava pro venkovní zásuvky

 Hydrostěrka a lepidlo na podkladním okenním profilu - Montáž EPS soklových desek

 Hydrostěrka a lepidlo na podkladním okenním profilu - Montáž EPS soklových desek

 Dokončení doklových desek na podkladním profilu výplní

 Detail parapetu a dřevěného obkladu fasády

 Kotevní prvky pergoly

 Kotvení fasády do štítů z OSB desek

 Zateplení fasády

 Pohled na pergolu osazenou do fasády

 Pohled na pergolu osazenou do fasády

 Dokončená stěrka 

 Dokončená stěrka

 Penetrace stěrky před natažením strukturované omítky

 Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 Detail provedení v místě parapetu

 Detail provedení v místě parapetu

 Podlahové topení - el. kabely

 Podlahové topení - el. kabely

 Podlahové topení - el. kabely

 Podlahové topení - el. kabely

 Zelená střecha na garáži

 Betonáž podlah

 Dokončená betonáž podlah

 Dokončená betonáž podlah


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont