Fotogalerie nízkoenergetický RD Plzeň-jih

 

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

 

Zahájení stavby - vyhloubení stavební jámy a její vysvahování

 

Vyrovnávací bet. potěr v základu před vyvázáním výztuží

Hloubení opěrných základových pasů

 

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

 

Vyarmování a vybednění severního základového pasu

 

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

 

Provedení prostupů drenáží a zabednění jižního základového pasu

 

Betonáž základových pasů

 

Betonáž základových pasů

 

Betonáž základových pasů

 

Vysvahování okrajů stavební jámy pro vedení drenáží a ukládání geotextilie

 

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

Odbednění základových pasů a montáž drenáží vč.obsypu

 

Montáž rozvodů kanalizace

 

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

 

Obsyp kanalizace pískem a hutnění první vrstvy drceného kameniva

 

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

 

Montáž odvětrání radonu a zásyp drtí

 

Vyrovnání a hutnění druhé vrstvy zásypu drtí

 

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

 

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

 

Výztuž podkladního betonu kari sítěmi

Betonáž podkladního betonu

 

Betonáž podkladního betonu

 

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

 

Rozmísťování výztuže první vrstvy základové desky

 

Vázání výztuží první vrsty

 

Vázání výztuží první vrsty

 

Příprava UTH pro druhou vrstvu výztuže

 

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

 

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

 

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

 

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

 

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky

 

Umístění zemnícího pásu s vývody v základové desce

 

Ohřívání ranní námrazy na výztuži před betonáží

 

Podlití výzuží základové desky betonem

 

Betonáž základové desky

 

Dokončení betonáže

 

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

 

Pohled na dokončenou základovou desku po odbednění

Vývody kanalizace pod horní úrovní základové desky po betonáži

 

Dopojení drenáží v severní části základové desky

 

Obsyp drtí

 

Osazení a obetonování drenážní revizní šachty

 

Pohled do revizní šachty drenáže

 

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

 

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

 

Montáž bentonitovéhopásku v místě obvodových monolitických stěn

 

Návoz bednění 

 

Armování stěn 1PP

Armování stěn 1PP

 

Ukončení výztuží v místě parapetu

 

Spodní výztuž překladů

 

Provádění rozvodů elektroinstalace

 

Provádění rozvodů elektroinstalace

 

Montáž bednění stěn 1PP

 

Montáž bednění stěn 1PP

 

Montáž bednění stěn 1PP

 

Montáž bednění stěn 1PP

 

Montáž bednění stěn 1PP

 Průběh zdění 2NP

 

 

Montáž bednění stěn 1PP

 

Dokončování bednění stěn 1PP

 

Dokončování bednění stěn 1PP

 

Dokončování bednění stěn 1PP

 

Použití šikmých vzpěr k vyrovnání bednění a stabilizaci

 

Bednění oken

 

Bednění dveří

 

Betonáž stěn 1PP

 

Betonáž stěn 1PP

Betonáž stěn 1PP

 

Demontáž bednění stěn 1PP

 

Demontáž bednění stěn 1PP

 

Demontáž bednění stěn 1PP

 

Demontáž bednění stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Dokončení stěn 1PP

 

Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 

Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 

Penetrace stěn před navařením svislých hydroizolací

 

Úprava přechodu mezi svislou a vodorovnou hydroizolací vloženým přechodovým klínem

 

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

 

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

 

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

 

Vaření a kotvení svislých hydroizolací

 

Montáž XPS zateplení suterénního zdiva

 

Natažení nopových folií před betonáží připojených základových pasů

 

Bednění základových pasů

 

Pohled do základové spáry

 

Pohled do základové spáry

 

Bednění základových pasů

 

Dokončená betonáž

Dokončená betonáž

Bednění stropní konstrukce

Stávající rozestavěnost

 

Stávající rozestavěnost

 

Bednění stropní konstrukce

 

Bednění stropní konstrukce

 

Bednění stropní konstrukce

 

Bednění stropní konstrukce

 

Bednění schodiště

 

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

Montáž zdiva BD základů zadní části RD

 

Natažení nopových folií na suterénní stěně podsklepené části RD

 

Výkop základových pasů zadní samostatné přístavby RD

 

Montáž zemnícího pásku

 

Provázání stropní desky a části základové desky RD

 

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

 

Dokončení bednění a výztuží stropní desky 1PP

 

Pohled na vybedněné schodiště

 

Bednění základových pasů

 

Betonáž stropní desky

Štěrkování pod základovou deskou 1NP vč. odvětrání radonu

 

Pohled na výztuže podkladního betonu

 

Zdění 1NP

 

Zdění 1NP

 

Zdění 1NP

 

Zdění 1NP

 

Penetrace podkladního betonu

 

Pohled na zdivo 1NP na základové zdivo přístavby vstupu

 

Pohled na zdivo 1NP

 

Pohled na zdivo 1NP

Pohled na zdivo 1NP

 

Pohled na zdivo 1NP

 

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

 

Vázání výztuží základové samostatné základové desky zadní části 1NP

 

Zásyp prostoru se zhutněním mezi základovými zdmi základové desky vstupu

 

Oddělení dvou částí RD dilatací

 

Vázání výztuží základové desky vstupu

 

Dokončená betonáž základových desek

 

Dokončená betonáž základových desek

 

Dokončená betonáž základových desek

Zakládání zdiva na IZO bloku

 

Výztuž a bednění ŽB pilířů

 

Výztuž a bednění ŽB pilířů

 

Betonáž pilířů

 

Dokončené pilíře po odbednění

 

Zahájení bednění stropu 1NP

 

Zazdívání dveřního pouzdra

 

Zazdívání dveřního pouzdra

 

Zabedněná plocha první části stropu 1NP

 

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

Zabednění a uložení výztuží do průvlaků

 

Pohled na bednění průvlaků

 

Pohled na bednění průvlaků

 

Pohled na bednění průvlaků

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Montáž výztuže stropní desky

 

Montáž výztuže stropní desky a průvlaku

 

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

 

Vodoměrná a kanalizační šachta

 

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

Splašková a dešťová kanalizace + připojení vody

 

Dokončení výztuže stropů 1NP

 

Montáž Isokorbů ve stropní konstrukci

 

Montáž Isokorbů ve stropní konstrukci

 

Dokončení výztuže stropů 1NP

 

Betonáž dna drenážní šachty

 

Drenážní šachta

 

Vodoměrná a kanalizační šachta

 

Nádrž na dešťovou vodu

Betonáž stropu 1NP

 

Betonáž stropu 1NP

 

Nosníky Isokorb po betonáži

 

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

 

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

 

Montáž bednění stěny z pohledového betonu

 

Pohled na stavbu

 

Pohled na stavbu

 

Přepad z nádrže dešťové vody do vsakovací jámy

 

Překrytí vsakovací jámy geotextilií

Vázání první vrstvy výztuží druhého stropu 1NP

 

Odbedněná stěna z pohledového betonu

 

 Odbedněná stěna z pohledového betonu

 

 

Bednění stropu nad vstupem

 

Dokončená výztuž druhého stropu 1NP

 

Dokončená výztuž druhého stropu 1NP

 

Pohled na stavbu před betonáží

 

Terénní úpravy v zadní části pozemku

 

Terénní úpravy v zadní části pozemku

 

Dokončená betonáž stropů 1NP

Dokončená betonáž stropů 1NP

 

Navaření svislých hydroizolací na soklové části zdiva

 

Navaření vodorovných hydroizolací (parozábran) na střeše 1NP

 

Pohled na terénní úpravy

 

Pohled na terénní úpravy

 

Zakládání zdiva příček

 

Zdivo příček

 

Zdivo příček

 

Zakládání zdiva atiky z tvárnic Ytong

 

Provádění zdiva atiky z tvárnic Ytong

Dokončení nosného zdiva 2NP

 

Dokončení nosného zdiva 2NP

 

Bednění schodiště do 2NP

 

Výztuže a bednění schodiště do 2NP

 

Výztuže a bednění schodiště do 2NP

 

Bednění ŽB peroutka ve 2NP

 

Pohled do bednění

 

Betonáž schodiště

 

Betonáž schodiště

 

Pohled na odbedněný strop 1NP

Pohled na odbedněný strop 1NP

 

 Pohled na stavbu ze zahrady

 

Bednění stropu 2NP

 

 Pohled na bednění stropu z terasy

 

 Bednění stropu 2NP

 

Výztuž spojitého překladu

 

 Pohled ze stropu na terasu 1NP

 Dokončení výztuže stropu

 Dokončení výztuže stropu

 

Betonáž stropu 2NP

Betonáž stropu 2NP

 

Pohled na odbedněné schodiště

 

Pohled na odbedněné schodiště

 

Pohled na odbedněné schodiště

 

Založení schodiště na IZO bloku

 

Vyhloubení koupacího jezírka

 

Vyhloubení koupacího jezírka

 

 Dokončené jezírko

 

 Stropy 2NP po odbednění

 

 Stropy 2NP po odbednění

provádění příček ve 2NP

 

provádění příček ve 2NP

 

Provedení olocení pozemku

 

Provedení olocení pozemku

 

Prostup komínu ve vložce z pěnoskla střešním pláštěm

 

Prostup komínu ve vložce z pěnoskla střešním pláštěm

 

Obklad atiky 2NP deskami XPS

 

Podlepení atiky fasádními deskami EPS a vytvoření spádu pod oplechováním atiky

 

Zaklopení horní části atiky deskami XPS

 

Zaklopení horní části atiky deskami XPS

Zaklopení horní části atiky OSB deskami pod oplechování

 

Těsnění kabelových prostupů před montáží zateplení střešního pláště

 

Provedení otvoru pojistného přepadu

 

Montáž zateplení střešního pláště

 

Prostup komínu v zatepleném střešním plášti

 

Kotevní místo pro budoucí anténní tyč

 

Nakotvení desky pro uchycení antény do střešního pláště

 

 Osazení komínu nad střechou

 

Montáž geotextilie a rohových poplastovaných lišt

Montáž geotextilie a rohových poplastovaných lišt

 

Pohled na oplechování atiky

 

 Pohled na oplechování atiky

 

Pohled na oplechování atiky

 

Příprava atiky střechy 1NP

 

 Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 

Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 

Zateplení základů a soklové části deskami XPS

 

Provádění střechy 1NP

 

Provádění střechy 1NP

Provádění střechy 1NP

 

Provádění střechy 1NP

 

Provádění střechy 1NP

 

Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi

 

Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi 

 

Provedení dilatační spáry v ŽB opěrné zdi

 

Pohled na výztuže železobetonové opěrné zdi 

 

Bednění monolitické opěrné zdi

 

Bednění monolitické opěrné zdi

 

Bednění monolitické opěrné zdi

Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 

Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 

Pohled na dokončenou železobetonovou opěrnou zeď

 

Natažení nopových folií a odvodnění opěrné zdi před zásypem

 

Napojení drenáží na kanalizaci

 

Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 

Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 

Provádění rozvodů vody a elektro na zahradě

 

Plynová přípojka

 

Přívod elektro k budoucím vratům a vrátkům

Provádění terénních úprav a obsypů okolo RD

 

Provádění terénních úprav a obsypů okolo RD

 

Montáž střešního okna do střešního pláště

 

Montáž oken v 1PP

 

Montáž oken v 1PP

 

Montáž střešního okna do střešního pláště

 

Montáž hromosvodu v izolované chráničce pod fasádou

 

Montáž hromosvodu v izolované chráničce pod fasádou

 

Pohled na stavbu

 

Pohled do zbudované instalační šachty zahradních rozvodů vody a elektro

 Provádění terénních úprav okolo RD

 

 Provádění terénních úprav okolo RD

 

 Provádění terénních úprav okolo RD

 

 Provádění terénních úprav okolo RD

 

Montáž oken ve 2NP

 

Montáž oken ve 2NP

 

Montáž oken ve 2NP

 

 Fasáda - lepení EPS

 

 Fasáda - lepení EPS

 

Montáž oken

Pohled na stavbu od jihu

 

Montáž vtoku zastřešení vstupu před zateplením fasády 

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

Pohled na boční vedení žaluzie

 

 Montáž HS portálu

 

 Montáž parapetů

 

 Parapet připravený k osazení

 

Těsnění v místě podkladních profilů vchodových dveří

 

 Obklad špalety XPS 20mm

 

Obklad špalety XPS 20mm

 Dokončování zateplení po montáži kastlíků žaluzií

 

 Ukončovací lišta na připojení k oplechování střešní atiky

 

Osazení tepelně izolačních prvků Compacfoam pro připojení terasy

 

Natahování perlinky do tmele

 

Zateplení minerální vatou pod přesahem stropu. Pohled na řešení prostupů instalací.

 

Instalační prostupy zateplovacím systémem (VZT, centrální vysavač, tepelné čerpadlo)

 

Zateplení minerální vatou, soklová část tvořena XPS

 

 Nastěrkovaná východní fasáda

 

 Napenetrovaná východní fasáda

 

 Napenetrovaná východní fasáda

Montáž EPS ve skladbě podlah

 

Montáž EPS ve skladbě podlah

 

Montáž EPS ve skladbě podlah, zásyp vedení instalací liaporem

 

Pohled na instalace před provedením skladby

 

A pohled po montáži EPS se zásypem vedení instalací liaporem

 

A pohled po montáži EPS se zásypem vedení instalací liaporem

 

Těsnění podkladních profilů vchodových dveří před betonáží podlah

 

Těsnění podkladních profilů vchodových dveří před betonáží podlah

 

Montáž rozvodů podlahového vytápění

 

XPS ve skladbě podlahy v místě budoucího krbu

 Betonáž podlah

 

 Betonáž podlah

 

 Betonáž podlah

 

Montáž rastru provětrávané fasády

 

Montáž rastru provětrávané fasády

 

Montáž rastru provětrávané fasády

 

Montáž rastru provětrávané fasády

 

Montáž rastru provětrávané fasády

 

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Montáž folie na zateplené fasádě s laťovým roštem

 

Bednění ostění garážových vrat ve větrané fasádě

 

 Montáž rastru provětrávané fasády

 

 Montáž rastru provětrávané fasády

 

 Montáž rastru provětrávané fasády

 

Pohled na zateplenou severní fasádu

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Zateplení stěn v místě terasy

 

Zateplování minerální vatou do připraveného rastru

 

Obklad fasády profily ze sibiřského modřínu

 

Obklad fasády profily ze sibiřského modřínu

 

Napojení modřínového obkladu na fasádu zateplenou EPS

 

Obklad fasády - pohled ze zahrady

 

Obklad fasády - pohled ze zahrady

 

Provedení detailu na nároží

 

Obklad špalety s drážkou pro vedení předokenní žaluzie

Zabudované kotevní prvky Compacfoam

 

Obklad fasády - pohled z ulice

 

Obklad fasády - pohled z ulice

 

 Provedení prostupů pro vedení VZT

 

Zatažení prostupů perlinkou do tmele

 

Montáž vnitřních parapetů

 

Provádění strojní omítek

 

Provádění strojní omítek

 

Zakrytí stropů při provádění omítek pro zachování pohledovýchbetonů v interieru

 

Pohled na dokončené omítky

Leštěné betonové podlahy v 1PP -  betonáž

 

Leštěné betonové podlahy v 1PP -  betonáž

 

Leštěné betonové podlahy v 1PP -  výztuže

 

 Prořezávání dilatačních spár

 

Prořezávání dilatačních spár

 

Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 

Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 

Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 

Ukládání kačírku k přitížení střešní folie

 

Čištění betonových stropů a stěn v 1PP

Natahování šlechtěných omítek

 

Natahování šlechtěných omítek

 

Detail v místě parapetu a bočního vedení předokenní žaluzie

 

Detail připojení omítky k oplechování atiky

 

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 

 Pohled na stavbu po dokončení fasády

 

Betonáž terasy

 

Betonáž terasy

 

Betonáž terasy

 

Pohled na stavbu po dokončení fasády

Pohled na stavbu po dokončení fasády

 

Pohled na stavbu po dokončení fasády

 

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 

 Provádění modřínové terasy na střeše 1NP

 

Montáž nerezového zábradlí po obvodě atiky střechy 1NP

 

Montáž nerezového zábradlí po obvodě atiky střechy 1NP

 

Provádění "zelené střechy"

 

Provádění "zelené střechy"

Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

Výkop základových pasů pro betonové pilíře oplocení pozemku

 

 Betonáž základových pasů

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Montáž bednění monolitických pilířů

 Montáž bednění monolitických pilířů

 

Vytvoření otvorů v plotové zdi

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

Pohled do bednění s připravenými otvory

 

Pohled do bednění s připravenými otvory

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Pohled do pilíře s přípravou elektro pro zvonek

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

Montáž bednění monolitických pilířů

 

 Pohled do pilíře s přípravou elektro pro zvonek

 

Betonáž pilířů

 

Betonáž pilířů

 

 Pohled na dokončenou "zelenou střechu"

 

Pohled do pilíře s přípravou elektro pro zvonek a schránkou na dopisy

 

Pohled na dokončené monolit. pilíře

 

Pohled na dokončené monolit. pilíře

 

Pohled na dokončené monolit. pilíře

 

Pohled na dokončené monolit. pilíře

 

Pohled na dokončené monolit. pilíře

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social