Fotogalerie Pasivní RD Karlovy Vary

 

 

Zahájení hloubení stavební jámy

 

 

Vyhloubení a začištění stavební jámy, vytýčení objektu

 

 

Pohled do dokončené stavební jámy a vyhloubených základovách pasů opěrných zdí

 

Zakládání zdiva opěrných zdi

 

 

Zakládání zdiva opěrné zdi

 

 

Pohled do stavební jámy, dokončené rozvody ležatých kanalizací

 

 

Dokončení a betonáž opěrných zdí

 

 

Montáž drenážního systému odvodnění základové desky

 

 

Osazování kontrolních drenážních šachet

 

 

Vyústění drenáží před budoucím napojení do trativodů

 

 

Montáž drenáží, obalení svislých vývodů kanalizace geotextilií, navážení drtí k úpravě a vyrovnání podkladu

 

 

Dokončení podkladu z drceného kameniva

 

 

Dokončení podkladu z drceného kameniva

 

Pohled na dno revizní šachty drenáží

 

 

Provedení odvětrání radonu. Ukládání první vrstvy pěnoskla

 

 

Dokončení uložení první vrstvy pěnoskla, zásyp prostoru pod venkovní terasou výkopkem

  

 

Dosypávání okraje stavební jámy drceným kamenivem

 

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

 

Hutnění druhé vrstvy pěnoskla

 

 

Hutnění druhé vrstvy pěnoskla v místě zesílení základové desky

 

 

Pohled na dokončené bednění a výztuže základové desky

 

 

Ukládání a vibrování betonu

 

 

Těsnění bednění na styku s vrstvou pěnoskla PUR pěnou

 

Finální úprava povrchu základové desky

 

 

Pohled na dokončenou základovou desku

 

 

Pohled na dokončenou základovou desku

 

 

Odbednění základové desky

 

 

Odbednění základové desky

 

 

Montáž napojení na přípojku splaškové kanalizace

 

 

Montáž akumulační nádrže na dešťovou vodu

 

 

Svedení drenáží do vsakovací jámy

 

 

 Zaústění přepadu akumulační nádrže do vsakovací jámy

 

 

Provádění dešťových kanalizací

 

Provádění dešťových kanalizací

 

 

Obsypy dešťových kanalizací

 

 

Ochranný obsyp drtí na vrstvě pěnoskla - při provádění fasády se odhrne aby došlo k přímému napojení izolací základu na podkladní pěnosklo

Po technologické přestávce 1 měsíc pokračujeme ve výstavbě

 

 

Pohled na dokončenou základovou desku a terénní úpravy

 

 

Pohled na dokončenou základovou desku a terénní úpravy

 

 

Penetrace základové desky před navařením asfaltových pásů

 

 

Zakládání zdiva Vapis

 

 

Zakládání zdiva Vapis

 

 

Zdění

 

Zdění

 

 

Zdění - provedení rohů zdiva na tupo

 

 

Pohled na rozestavěnost

 

 

Pohled na rozestavěnost

 

 

Připojení zdiva na tupo

 

 

Pohled do stavby - zdění střední nosné zdi

 

 

Osazování překladů Vapis

 

 

 Kotvení svislé výztuže železobetonového sloupu

 

 

Dozdívání 1NP

 

 

Dozdívání 1NP

 

Dokonční zdiva 1NP

 

 

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku

 

 

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku

 

 

Vázání výztuží spoijitého železobetonového průvlaku, osazování stropních nosníků

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Výztuž věnce procházející provrtanými otvory přes ocel. nosník

 

  

Bednění a armování schodiště

 

 

Dokončený strop před betonáží

 

Dokončený strop před betonáží

 

 

Napojení schodiště na stropní konstrukci

 

 

Bednění instalačních prostupů ve stropní konstrukci

 

Dokončený strop před betonáží

 

 

Dokončená betonáž stropní konstrukce

 

 


Odbednění průvlaku

 

 

Pohled na dokončené schodiště

 

Provádění zdiva 2NP

 

Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

 

Vázání výztuží věnců 2NP

 

Vázání výztuží věnců 2NP

 

Vázání výztuží věnců 2NP

 

Dokončení výztuže věnců 2NP

 

Dokončení výztuže věnců 2NP

 

Betonáž věnců 2NP

 

Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

 

Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

 

Osazení střešních vazníků, montáž skladby střešního pláště

Pohled na hoblované námětkové krokve přesahu střechy z interieru

 

Pohled na hoblované námětkové krokve přesahu střechy z exterieru

 

Dokončená střecha před pokládkou střešní krytiny

 

Pohled na RD ze západu

 

Pohled na RD ze severu

 

Vzduchotěsné podhledy ve 2NP z OSB desek tvořících jak parozábranu tak nosnou část zateplení foukanou izolací a budoucího SDk podhledu

 

Pohled od jihozápadu

 

Montáž oken Internorm

 

Montáž oken Internorm

 

Montáž oken Internorm

Montáž oken Internorm

 

Zateplení fasády EPS Perimetr v soklové části

 

Zateplení fasády EPS Perimetr v soklové části

 

Pohled o jihozápadu po dokončené montáži oken

 

Montáž rozvodů vzduchotechniky

 

Osazní prostupů přívodního a odpadního vzduchu vč. stoupacích potrubí do 2NP 

 

Montáž rozvodů VZT ve 2NP

 

Provádění kontaktního zateplení fasády

 

Osazení prodloužení elektrokrabice do fasády

 

Těsnění podkladních okenních profilů

Montáž venkovních parapetů

Obklad venkovní špalety XPS

Osazení kotevních desek Compacfoam pro kotvení okapových svodů do fasády

 

Osazení kotevních bodů fasádního nerezového komínu

 

Pohled na izolovaný kotevní bod v detailu

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

Pohled na zateplenou východní fasádu

 

Provedení v místě špalety s bočním vedení předokenních žaluzií

 

Obklad špalety XPS 20mm

 

Provedení v místě nadpraží před nalepením krycí desky EPS

Obklad špalety XPS 20mm

 

Vložená deska Compacfoam - kotevní místo okapového svodu

 

Pohled z ulice

 

Vložení minerální vaty do fasády v místě fasádního nerezového komínu

 

Vložení minerální vaty do fasády v místě fasádního nerezového komínu. Pohled na kotevní místo fasádního komínu.

 

Pohled na celkové řešení přípravy pro fasádní komín.

 

Kotevní místa pro okapový svod. Otvor ve fasádě pro přisávání VZT.

 

Pohled na východní fasádu.

 

Natahování perlinky do tmele

Natahování perlinky do tmele 

 

Penetrace východní fasády před natažením omítek

 

Natažení probarvené silikonové omítky na západní fasádě

 

Natažení probarvené silikonové omítky na jižní fasádě

 

Dokončená východní fasáda

 

Dokončená západní fasáda

 

Provedení v detailech

 

Provedení v detailech

 

Těsnění prostupů VZT - přívodní + odpadní vzduch

 

Hydrostěrka - vzduchotěsná opatření u paty zdiva před provedením vnitřních omítek

Zapravení prostupů VZT před provedením vnitřních omítek

 

Zateplení stropu nad 2NP foukanou minerální izolací v tl. vrstvy 600mm

 

Provedení instalačních přizdívek

 

Osazení vnitřních parapetů

 

Osazení nerezového fasádního komínu

 

Pohled na dokončenou fasádu od jihozápadu

 

Provádění vnitřních omítek

 

Provádění vnitřních omítek

 

Provádění vnitřních omítek

 

Provádění vnitřních omítek

Dodávka vchodových dveří

 

Blower door test

 

Těsnění komínu během blower door testu

 

Těsnění VZT na prostupu vnější obálkou během blower door testu

 

Těsnění potrubí přívodního vzduchu ke krbu během blower door testu

 

 

Opět jsme při měření vzduchotěsnosti dosáhli dalšího vynikajícího výsledku n50 = 0,17

 

Skladba podlahy s teplovodním vytápěním před betonáží

 

Pokládka kročejové izolace z minerální vaty v podlahách 2NP

 

XPS ve skladbě podlahy v Technické místnosti

Vázání výztuží věnců 2NP

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social