Fotogalerie pasivní RD Klatovy II

 

Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 

Vyhloubená stavební jáma s výkopem základového pasu pro opěrnou zeď

 

Podlití základové spáry základu opěrné zdi

Podlití základové spáry základu opěrné zdi

 

Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 

Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 

Pohled do stavby - vyhloubení základových pasů RD

 

Montáž zemnícího pásu

 

Montáž zemnícího pásu

 

Montáž zemnícího pásu

 

Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 

Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

 

Zalití základových pasů, osazení svislé výztuže

Montáž základového zdiva z BD30

 

Montáž základového zdiva z BD30

 

Montáž základového zdiva z BD30

 

Pohled do stavby

 

Vázání výztuže základu opěrné zdi

 

Vázání výztuže základu opěrné zdi

 

Vytvoření prostupu pro protažení vody ke studni za opěrnou zdí

 

Vázání výztuže základu opěrné zdi

 

Zalité základové zdivo RD betonem

 

 Pohled do stavby

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění instalací v základové desce

 

Provádění podkladních vrstev

 

Provádění podkladních vrstev

 

Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 

Montáž zdiva BD40 opěrné zdi

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 

 Provedení podkladních vrstev základové desky

 

Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 

Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 

Zateplení základového zdiva první vrstvou XPS / montáž kari sítí

 

 Pohled do stavby

 

Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 

Betonáž zdiva BD40 opěrné zdi

 

Uložení drenáží za opěrnou zdí

 

Systém odvodnění za opěrnou zdí - nopové folie / drenážní hadice ve štěrkovém loži zakrytém geotextilií / revizní šachty na drenáži

Připojení vody ze studny

 

Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou

 

Pohled za opěrnou zeď před zasypáním zeminou - zaústění drenáže do budoucího trativodu

 

Zaústění drenáže okolo základové desky do trativodu

 

Připojení elektro

 

Vyhloubení stavební jámy pro základovou desku garáže

 

Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 

Vyhloubená jáma a příprava podkladu pro osazení domovní ČOV

 

Betonáž základových pasů garáže

 

Betonáž základových pasů garáže

Osazení jímky dešťových vod 6,5m3

 

Pohled do napuštěné a připopjené jímky

 

Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 

Napojení přepadu domovní ČOV na systém odvodnění RD

 

Dokončená základová deska garáže

 

Dokončená základová deska garáže

 

Dokončená základová deska garáže vč. obsypů

 

 Dokončení stavby - opěrná zeď / základová deska RD a garáže / inženýrské sítě

  

Provádění zdiva 1NP

 

 

Provádění zdiva 1NP

 

Provádění zdiva 1NP

 

 

Provádění zdiva 1NP

 

 

  Montáž stropu garáže

 

 Montáž stropu garáže

 

 

Montáž stropu garáže / otvory pro střešní okna

  

 

Montáž stropu garáže

 

Dokončené zdivo 1NP

 

Dokončené zdivo 1NP

 

Dokončené zdivo 1NP

 

Natažení špalet do lepidla před zaměřením oken

Provedení svislých hydroizolací

 

Garáž - svislé hydroizolace

 

Garáž - svislé hydroizolace

 

Garáž - svislé hydroizolace

 

Pohled na dokončený strop

 

Pohled na dokončený strop

 

Pohled na dokončený strop

 

Montáž stropu RD

 

Strop RD před betonáží

 

Strop RD před betonáží

Strop RD před betonáží

 

Strop RD před betonáží

 

Strop RD před betonáží

 

Strop RD před betonáží

 

Schodiště před betonáží

 

Schodiště před betonáží

 

Schodiště před betonáží

 

Schodiště před betonáží

 

Schodiště před betonáží

 

 Dokončená betonáž

 Dokončená betonáž

 

 Dokončená betonáž

 

Bednění věnců pod pozednicemi

 

Bednění věnců pod pozednicemi

 

Výztuž věnců

 

Výztuž věnců + provázání výztuže do ztužujících pilířů

 

 Přemístění palet zdiva na dokončení 2NP

 

 Přemístění palet zdiva na dokončení 2NP

 

 Dokončené zdivo

Výztuž věnce tvořící atiku na zabetonované ploché střeše a napojení na výztuž věnců 1NP

Montáž krovu

 

Montáž krovu

 

Montáž krovu

 

Pohled na krov / zdivo

 

Práce na střeše

 

Provádění KZS na garáži

 

Laťování

 

Natahování střešních folií

Krov na přesahu střechy / zabednění čela nad pozednicí

 

 Bednění bočních stěn arkýře nad střechou

 

Bednění štítů v úrovni nad kleštinami / uzavření dutin izolací nad štítovými stěnami 

 

Izolace vč. stěrky na bočních stěnách arkýře v úrovni nad střechou

 

 Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 

 Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 

Pohled na střechu před pokládkou krytiny

 

Pohled na střechu před pokládkou krytiny

 

Příprava na oplechování atiky na garáži

 

Montáž střešních oken na garáži

Montáž střešních oken na garáži

 

Provádění KZS na garáži

 

 Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

 

Prostup odvětrání kanalizace nad střechu / připravená těsnící manžeta

 

Prostup odvětrání kanalizace nad střechu + přívodní kabel FVE

 

 Pohled na provedení snížení podhledů pro foukanou izolaci do dutiny střechy

 

Příprava na montáž FVE panelů v úrovni střešní krytiny

 

Pohled na střechu / boky arkýřů natažené omítkou před pokládkou krytiny

 

Natěrkovaná garáž

 

Rozvody elektroinstalace

Krabice osazeny zplna do sádry - zajištění vzduchotěsnosti

 

Rozvody elektroinstalace

 

Rozvody VZT v instalační šachtě

 

Kastlík předokenní žaluzie

 

Podkladní profil z purenitu exterier

 

Kastlík předokenní žaluzie

 

Podkladní profil z purenitu interier

 

Výplně - pohled zevnitř

 

Vodovzdorná deska ve špaletě (budoucí dřevěný obklad na části stěn)

 

Vodovzdorná deska ve špaletě (budoucí dřevěný obklad na části stěn)

Montáž uchycení zahradní hadice

 

Příprava pro venkovní zásuvky

 

Hydrostěrka a lepidlo na podkladním okenním profilu - Montáž EPS soklových desek

 

Hydrostěrka a lepidlo na podkladním okenním profilu - Montáž EPS soklových desek

 

Dokončení doklových desek na podkladním profilu výplní

 

Detail parapetu a dřevěného obkladu fasády

 

Kotevní prvky pergoly

 

Kotvení fasády do štítů z OSB desek

 

Zateplení fasády

 

 Pohled na pergolu osazenou do fasády

 Pohled na pergolu osazenou do fasády

 

Dokončená stěrka 

 

Dokončená stěrka 

 

 Penetrace stěrky před natažením strukturované omítky

 

Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 

Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 

Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

 

Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 

Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 

 Vnitřní omítky - strojní sádrovápenné

Pohled na dokončenou fasádu (bez dřevěných obkladů)

 

 Detail provedení v místě parapetu

 

Podlahové topení - el. kabely

 

Podlahové topení - el. kabely

 

Podlahové topení - el. kabely

 

Podlahové topení - el. kabely

 

Zelená střecha na garáži

 

 Betonáž podlah

 

 Dokončená betonáž podlah

 Dokončená betonáž podlah

Dokončení pergoly a montáž dřevěných obkladů fasády

Montáž dřevěných obkladů fasády

Montáž dřevěných obkladů fasády

Montáž dřevěných obkladů fasády

Montáž dřevěných obkladů fasády

Modřínový rošt pod dřevěným obkladem

Provádění rastru SDK podhledů

Provádění rastru SDK podhledů

SDK instalační předstěna v technické místnosti

Zaklopené SDK podhledy

Prostup vzduchotechniky

Vykroužení prostupů vzduchotechniky a osvětlení bodovkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social