Fotogalerie Pasivní RD Město Touškov

VIDEOGALERIE

Základová deska

https://www.youtube.com/watch?v=0GvSMoLoz5k&t=566s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Zateplení základů / odvodnění

https://www.youtube.com/watch?v=hvzCiDpOEzU&t=15s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Vápenopískové zdivo

https://www.youtube.com/watch?v=1Yq52fuWEU8&t=19s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Stropní konstrukce

https://www.youtube.com/watch?v=oQvewbfJozU&t=676s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Železobetonové věnce / schodiště

https://www.youtube.com/watch?v=we5Yaq7ZtSA&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

 

FOTOGALERIE

 

Základová spára podlitá betonem a vyarmovaný přední základový pas se zemnícím pásem

Dvě výškové úrovně zákl. pasů

Základová spára podlitá betonem a vyarmovaný přední základový pas se zemnícím pásem

Základová spára podlitá betonem a vyarmovaný přední základový pas se zemnícím pásem

Základová spára podlitá betonem a uložený zemnící pás

Dvě výškové úrovně základů

 Zabetonované základové zdivo

Rozvody instalací pod základadovou deskou

 Rozvody instalací pod základadovou deskou

 Hutnění štěrkového podkladu

Rozvody odvětrání radonu a zásyp drtí se zhutněním

Rozvody odvětrání radonu a zásyp drtí se zhutněním

Základová deska před betonáží

 Základová deska před betonáží

Betonáž základové desky

 Betonáž základové desky

Betonáž základové desky

 Připojení spalškové kanalizace

Připojení vody a splaškové kanalizace

 Připojení vody a splaškové kanalizace

 Penetrace desky před navařením izolací v místě nosného zdiva

Penetrace desky před navařením izolací v místě nosného zdiva

 Zasypané připojení kanalizace

 Zasypané připojení vody a kanalizace

 Základaová deska připravená k zakládání zdiva

 Detail v místě vývodu kanalizace

Zdivo 1NP s napenetrovanými sokly pro navaření svislých izolací

Navařené svislé izolace, zateplení soklů XPS s ochranou nopovou folií

 Zakrytí zateplení základů geotextilií, obsyp kamenivem s uložením drenážní hadice

Drenážní hadice zaústěná do trativodu

 Zakrytí zateplení základů geotextilií, obsyp kamenivem s uložením drenážní hadice

 Dešťová kanalizace

 Zdivo 1NP

 Zdivo 1NP

Bednění a výztuž ŽB překladů

 Bednění a výztuž ŽB překladů

 Stropní konstrukce BSK před betonáží

Stropní konstrukce BSK před betonáží

Stropní konstrukce BSK před betonáží

Stropní konstrukce BSK před betonáží

Stropní konstrukce BSK před betonáží

Stropní konstrukce BSK před betonáží

 Stropní konstrukce BSK před betonáží

 Bednění a výztuž věnců a pilířů 2NP

Bednění a výztuž věnců a pilířů 2NP

Bednění a výztuž věnců a pilířů 2NP

 Bednění a výztuž věnců a pilířů 2NP

Bednění a výztuž věnců a pilířů 2NP

 Bednění a výztuž schodiště

Bednění a výztuž schodiště

 Pohled na stavbu

 Dokončená betonáž stropu a schodiště

 Dokončená betonáž stropu a schodiště

 Dokončené ŽB věnce 2NP

 Dokončené ŽB věnce 2NP

Napojení dešťové kanalizace na akumulační nádrž s přepadem do vsakovací jámy

Napojení dešťové kanalizace na akumulační nádrž s přepadem do vsakovací jámy

 Napojení dešťové kanalizace na akumulační nádrž s přepadem do vsakovací jámy

 Napojení dešťové kanalizace na akumulační nádrž s přepadem do vsakovací jámy

 Kontrolní a čerpací šachta ve vsakovací jámě

Pohled na dokončenou hrubou stavbu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social