Fotogalerie Pasivní RD Mníšek p. Brdy

 

Hloubení základové jámy

 

Hloubení základové jámy

 

Přívod vody v ochranném potrubí KG

Provedení ležatých rozvodů kanalizací

 

Vyrovnání základové jámy drceným kamenivem

 

Osazení zemnícího pásu s vývody nad UT (ošetřeno gumuasfaltem). Osazení revizních drenážních šachet.

 

Obetonování kanalizací, osazení svislých vývodů (před zakrácením)

 

Pohled do stavební jámy

 

Dodávka pěnoskla

 

Ukládání první vrstvy pěnoskla

 

Ukládání třetí vrstvy pěnoskla

 

Ukládání třetí vrstvy pěnoskla

 

Zhutněné pěnosklo, zakrývání geotextilií před uložením výztuže v první vrstvě

Vázání výztuží základové desky první vrstvy

 

Vázání výztuží základové desky první vrstvy

 

Vázání výztuží druhé vrstvy

 

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

 

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

 

Dokončení výztuží - kontrola před betonáží

 

Provázání výztuže základového zdiva z bednících dílců s výztuží železobetonového základového pasu

 

Betonáž základové desky

 

Stažení a vyrovnání povrchu základové desky vibrační latí

 

Vibrování betonu

Dokončená betonáž základové desky

 

Položení a obsyp dešťové kanalizace

 

Vyhloubení rýhy trativodu

 

Osazení revizní šachty dešťové kanalizace

 

Zásyp trativodu drceným kamenivem

 

... a zakrytí geotextilií

 

Pohled na dokončenou základovou desku

 

Penetrace podkladu a navařování asfaltových pásů pod zdivem

 

 Zakládání zdiva Vapis

 

Provádění zdiva Vapis

Provádění zdiva Vapis

 

Dobetonování vzniklých svislých mezer ve zdivu

 

Provádění zdiva Vapis

 

Provádění zdiva Vapis

 

Provádění zdiva Vapis

 

Osazování ocelových překladů

 

Osazování ocelových překladů

 

Osazování vápenopískových překladů, vynechání prstupu pro vedení vzduchotechniky

 

Zabednění ocelových překladů, příprava na betonáž

 

Zabednění ocelových překladů, příprava na betonáž

Odbědnění ocel. překladů, pohled na překlad po betonáži

 

Odbědnění ocel. překladů, pohled na překlad po betonáži

 

Pohled na odbednění železobetonový sloup

 

Montáž stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

 

Provádění bednění a výztuží schodiště

 

Dokončnení bednění a výztuží schodiště

 

Dokončnení bednění a výztuží schodiště

 

Kotvení výztuží mezipodesty do zdiva

Navaření výztuží věnce k ocel. nosníku schodiště

 

Dokončená skladba stropu

 

Betonáž stropní konstrukce

 

Pohled na dokončené schodiště

 

Provádění zdiva 2NP

 

Provádění zdiva 2NP

 

Montáž ocel překladů nad otvory ve 2NP

 

Betonáž překladů nad otvory ve 2NP

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Montáž stropní konstrukce

 

 

Kropení stropu před betonáží

 

Betonáž stropu

 

 

Betonáž stropu

 

Betonáž stropu

 

Osazení prostupů VZT ... dokončení rozvodů se provede po dokončení omítek

 

Osazení prostupů VZT ... dokončení rozvodů se provede po dokončení omítek

 

Montáž bednění ŽB stropní desky

 

Dokončená hrubá stavba po montáži dřevohliníkových oken Internorm

Těsnění kotvení v místě nadpraží okna

 

Těsnění podkladního profilu okna

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social