Fotogalerie pasivní RD Nezvěstice

Výkop stavební jámy

Výkop základových pasů RD

 Pohled na vyhloubené základové pasy

 Zemnící pás na dně základové spáry

 Osazení prostupu kanalizace

 Bednění dvou výškových úrovní základových pasů skladu

Zabetonované základové pasy, osazena svislá výztuž

Zabetonované základové pasy, osazena svislá výztuž

Základové zdivo BD30 RD

 

 Základové zdivo BD30 sklad

Provedení výztuží v rohu BD

 Montáž vnitřní kanalizace

 Montáž vnitřní kanalizace

 Vyústění kanalizace z RD

Výkop rýhy vodovodní přípojky

Výkop rýhy vodovodní přípojky

 Osazení distančních prvků pod karisítěmi

Osazení distančních prvků pod karisítěmi

Výstražná folie na vodovodní přípojce

 Výstražná folie na vodovodní přípojce

 Dokončené výztuže základové desky

Dokončené výztuže základové desky

 Dokončená betonáž desky RD

 Základové patky stání OA

                                                                                                                                             Dokončená betonáž desky RD

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku

                                                                                                                             

                                                                                                                                     Pohled na dokončenou základovou desku

                                                                                                                             

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                             

Pohled na dokončenou základovou desku RD a skladu

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                              

Odkrytí přípojky vody a kanalizace na hranici pozemku

                                                                                                                              

Prodloužení přípojky vody a kanalizace pro montáž šachet

                                                                                                                             

Připojená vodoměrná šachta

                                                                                                                              

Obsypaná vodoměrná šachta vč. úpravy přilehlého terénu


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social