Fotogalerie pasivní RD Nezvěstice

VIDEOGALERIE

Dokončená hrubá stavba

https://www.youtube.com/watch?v=D9jkMM9ckpk&t=193s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

FOTOGALERIE

 

Výkop stavební jámy

Výkop základových pasů RD

 Pohled na vyhloubené základové pasy

 Zemnící pás na dně základové spáry

 Osazení prostupu kanalizace

 Bednění dvou výškových úrovní základových pasů skladu

Zabetonované základové pasy, osazena svislá výztuž

Zabetonované základové pasy, osazena svislá výztuž

Základové zdivo BD30 RD

 

 Základové zdivo BD30 sklad

Provedení výztuží v rohu BD

 Montáž vnitřní kanalizace

 Montáž vnitřní kanalizace

 Vyústění kanalizace z RD

Výkop rýhy vodovodní přípojky

Výkop rýhy vodovodní přípojky

 Osazení distančních prvků pod karisítěmi

Osazení distančních prvků pod karisítěmi

Výstražná folie na vodovodní přípojce

 Výstražná folie na vodovodní přípojce

 Dokončené výztuže základové desky

Dokončené výztuže základové desky

 Dokončená betonáž desky RD

 Základové patky stání OA

                                                                                                                                             Dokončená betonáž desky RD

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku

                                                                                                                             

                                                                                                                                     Pohled na dokončenou základovou desku

                                                                                                                             

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                             

Pohled na dokončenou základovou desku RD a skladu

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                              

Pohled na dokončenou základovou desku skladu

                                                                                                                              

Odkrytí přípojky vody a kanalizace na hranici pozemku

                                                                                                                              

Prodloužení přípojky vody a kanalizace pro montáž šachet

                                                                                                                             

Připojená vodoměrná šachta

                                                                                                                              

Obsypaná vodoměrná šachta vč. úpravy přilehlého terénu

                                                                                                                              

Navaření asfaltových pásů pod nosným zdivem

                                                                                                                             

Ošetření prostupů kanalizace

                                                                                                                             

Založení obvodového zdiva

                                                                                                                              

Provádění obvodového zdiva

                                                                                                                              

Rohy přizděné na tupo

                                                                                                                              

Provádění obvodového zdiva

                                                                                                                              

Provádění obvodového zdiva

                                                                                                                              

Vyrovnání pero-drážky před nátěrem penetrace soklové části

                                                                                                                              

Penetrace pero-drážky následující den

                                                                                                                             

Dokončení obvodového zdiva / oszaení ocel. překladů

                                                                                                                              

Dokončení obvodového zdiva / oszaení ocel. překladů

                                                                                                                             

Dokončení obvodového zdiva / oszaení ocel. překladů

                                                                                                                              

Dokončení obvodového zdiva / oszaení ocel. překladů

Terénní úpravy - zářez do svahu - terasa za domem

Terénní úpravy - zářez do svahu - terasa za domem

Nadbetonování a nadezdění ocel. překladů

Zdění vnitřních nosných zdí

Formátování zdiva

Dokončování zdiva 2NP

Ocelový průvlak HEB pod konstrukcí stropu

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

Strop před betonáží

Výztuž ztužujících pilířů pod pozednicemi

Strop před betonáží - kastlík pro vedení VZT

Strop před betonáží - prostup komínu a odvětrání kanalizace

Strop před betonáží - prostup instalační šachty

Strop před betonáží - prostup instalační šachty

Výztuž ztužujících pilířů pod pozednicemi

Bednění schodiště

Bednění schodiště

Betonáž schodiště

Betonáž stropu

Betonáž stropu

Betonáž stropu

Betonáž stropu

 Montáž zateplení základového zdiva

 Montáž zateplení základového zdiva

Zakládání zdiva 2NP

 Nopová folie na zateplení základů

 Provádění zdiva 2NP

 Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

 Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

Provádění zdiva 2NP

Bednění věnců 2NP

Bednění věnců 2NP

 Bednění věnců 2NP

Bednění věnců 2NP

 Bednění věnců 2NP

Výztuž věnců 2NP

Výztuž věnců 2NP 

 Pohled na dokončené ŽB konstrukce 2NP

Pohled na dokončené ŽB konstrukce 2NP

Pohled na dokončené ŽB konstrukce 2NP

 Pohled na ŽB schodiště

Příhradové vazníky

Příhradové vazníky

 Příhradové vazníky

Příhradové vazníky

Příhradové vazníky

Montáž komínu

Montáž komínu

 Pohled na dokončený komín

Kotvení komínu do krovu

Dilatace komínu od zdiva minerální vatou

Dilatace komínu od stropu minerální vatou 

Bednění plochy střechy

Bednění plochy střechy 

 Laťování

 Prostor pro zateplení bočních částí arkýře

Bednění plochy arkýře pod oplechování

 Laťování

 Laťování pod oplechování u komínu

Montáž krytiny

 Montáž krytiny

Montáž krytiny a výlezového otvoru

Dokončené zateplení bočních částí arkýře

Dokončené zateplení bočních částí arkýře

Montáž krytiny

Dokončená hrubá stavba

Dokončená hrubá stavba

Dokončená hrubá stavba

 Dokončená hrubá stavba

Dokončená hrubá stavba

Dokončená hrubá stavba


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social