Fotogalerie Pasivní RD Plzeň sever

VIDEOGALERIE

Montáž základového zdiva

https://www.youtube.com/watch?v=BU-HxULaduE&t=66s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Dokončení a betonáž základové desky

https://www.youtube.com/watch?v=9p-hbVTQMDM&t=66s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Hydroizolace pod nosným zdivem

https://www.youtube.com/watch?v=Q5K_bBD2Jr4&t=19s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Vápenopískové zdivo / železobetonový strop

https://www.youtube.com/watch?v=4BwyKUZJkHY&t=113s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Zdivo 2NP /  železobetonové věnce

https://www.youtube.com/watch?v=Q3uGbymei8I&t=6s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Bednění a betonáž schodiště

https://www.youtube.com/watch?v=NRWhNk3jjTw&t=17s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Montáž a betonáž střechy Ytong

https://www.youtube.com/watch?v=ouuY3rMdIqE&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Terénní úpravy okolo domu

https://www.youtube.com/watch?v=RErdiq51SC0&t=550s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Vzduchotěsnost obvodových plášťů / příprava pod omítky

https://www.youtube.com/watch?v=SW82PcCLzQU&t=144s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Odvodnění domu / akumulační nádrž / přípojky

https://www.youtube.com/watch?v=Z3bZdCodhoU&t=911s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Zateplení fasády

https://www.youtube.com/watch?v=PWVWOBllPQU&t=485s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

Blower door test / vnitřní omítky / podlahy

https://www.youtube.com/watch?v=9cX2wUj4eBo&t=6s&ab_channel=Pasivn%C3%ADdomyStachstavby

 

FOTOGALERIE

Pohled do stavební jámy s vyhloubenými pasy - stav před betonáží 

Pohled do stavební jámy s vyhloubenými pasy - stav před betonáží

 Vývody zemnícího drátu

 Dokončená betonáž základových pasů se startovací výztuží pro základové zdivo

Dokončená betonáž základových pasů se startovací výztuží pro základové zdivo

Základové zdivo - výztuž v rozích

Prostup pro vedení drenážní hadice s odtokem kondenzátu TČ

 Základové zdivo před betonáží

Základové zdivo před betonáží

Základové zdivo po betonáži

Uložení drenážní hadice prostupující pod základovou deskou garáže

Uložení drenážní hadice prostupující pod základovou deskou garáže

 Obsyp drenáže drceným kamenivem

...a zpětné překrytí geotextilií

 Rozvody ZTI pod základovou deskou

Rozvody ZTI pod základovou deskou

Chráničky pro vedení připojení elektro

Obsyp instalací pískem

 Základová deska před betonáží

Základová deska před betonáží

Základová deska před betonáží

 Základová deska před betonáží

 Betonáž základové desky

Betonáž základové desky

Vibrování betonu

Betonáž základové desky

Dokončená betonáž základové desky

Dokončená betonáž základové desky

Dokončená základová deska

 Dokončená základová deska

 Dokončená základová deska

Navaření izolací pod nosným zdivem

Navaření izolací pod nosným zdivem

Navaření izolací pod nosným zdivem

Ošetření prostupu kanalizace

Zakládání zdiva 1NP

Provádění zdiva 1NP 

 Provádění zdiva 1NP

Bednění stropu 1NP

Bednění stropu 1NP

 Bednění stropu 1NP

 Bednění stropu 1NP

Výztuž stropu 1NP

 Výztuž stropu 1NP

 Osazení smykové výztuže proti protlačení v místě sloupu

 Výztuž stropu 1NP

 Výztuž stropu 1NP

Výztuž v místě uložení schodiště

 Zateplení základových konstrukcí

 Zateplení základových konstrukcí

 

 Zakládání zdiva 2NP

Zakládání zdiva 2NP

Výztuž věnců 2NP

Výztuž věnců 2NP

 Výztuž věnců 2NP

 Betonáž věnců 2NP

 Zabetonované věnce

 Zabetonované věnce

 Výkop v místě budoucí terasy

 Základové pasy zastřešení terasy

 Bednění a výztuž schodiště

 Bednění a výztuž schodiště

 Bednění a výztuž schodiště

 Bednění a výztuž schodiště

 Bednění a výztuž schodiště

Bednění a výztuž schodiště

 Bednění a výztuž schodiště

Bednění a výztuž schodiště

Betonáž věnců 2NP

 Dozdění a vyrovnání zdiva štítů před ukládáním střešních nosníků

 Montáž střechy Ytong

Montáž střechy Ytong

 Montáž střechy Ytong

Montáž střechy Ytong

 Montáž střechy Ytong

 Montáž střechy Ytong

Montáž střechy Ytong

 Montáž střechy Ytong

 Montáž střechy Ytong

Montáž střechy Ytong

Montáž střechy Ytong

Montáž parapetu do zateplovacího systému

 

Příprava okenních špalet před natažením plochy perlinkou do tmele

 

Kotvení anténního držáku přes podkladní profil z purenitu

 

Natahování perlinky do tmele

 

Ytong tl. 75mm v místě zahradního kohotu

 

Okenní špalety

 

Pohled na rozpracovanou fasádu

Pohled na rozpracovanou fasádu

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social