Fotogalerie pasivní RD Plzeň-západ

 

Vyhloubení stavební jámy

 

Vyhloubení stavební jámy

 

Hloubení základu opěrné zdi

 Pohled na dokončené výkopy základových pasů

 

Bednění různých výškových úrovní základových pasů

 

Výztuž základové patky

 

Uložení zemnícího pásku s vývody

 

Nájezd čerpadla - betonáž základových pasů

 

 Betonáž základových pasů

 

 Dokončená betonáž základových pasů

 

Montáž základového zdiva z BD

 

Montáž základového zdiva z BD

 

Montáž základového zdiva z BD

Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 

Dokončená montáž základového zdiva před betonáží

 

Montáž splaškových kanalizací

 

 Montáž splaškových kanalizací s obsypem pískem

 

 Montáž odvětrání radonu

 

Zásypy drtí se zhutněním

 

Hlavní přívod vody a elektro do RD

 

Pohled na základovou desku před kladením karisítí a provedením bočního bednění

 

Dokončení bednění a výztuží základové desky

 

Dokončení bednění a výztuží základové desky

Výztuž základu opěrné zdi

 

Výztuž základu opěrné zdi

 

Betonáž základové desky

 

 Dokončená betonáž základové desky

 

 Dokončená betonáž základové desky

 

Pohled na dokončenou základovou desku

 

Provádění výztuží opěrné zdi

 

Provedení svislé dilatační spáry

 

Provádění výztuží opěrné zdi

 

Provádění výztuží opěrné zdi

Jednostranné bednění opěrné zdi

 

Jednostranné bednění opěrné zdi

 

Jednostranné bednění opěrné zdi

 

Bednění a výztuž ŽB pilíře

 

Dokončené bednění ŽB pilíře

 

Dokončené bednění pro betonáž II. etapy opěrné stěn

 

Montáž PVC rohové lišty - určení výšky betonu

 

 Pohled na ŽB opěrnou stěnu

 

Pohled na stavbu

 

Pohled na stavbu

Dokončený ŽB pilíř

 

Zakládání zdiva 1NP

 

Zakládání 1NP

 

Provádění zdiva 1NP ; penetrace soklu

 

Provádění svislých hydroizolací

 

Pohled na stavbu

 

Zateplování základového zdiva

 

Zateplování základového zdiva

 

Zateplování základového zdiva

 

Zateplování základového zdiva

Pohled na stavbu

 

Pohled na stavbu

 

Dokončení zdiva 1NP 

 

Dokončení zdiva 1NP 

 

Dokončení zdiva 1NP 

 

Dokončení zdiva 1NP 

 

Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 

Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 

Natažení nopových folií, geotextilií a drenáží vč. obsypu drtí kolem základového zdiva

 

 

Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 

Boční bednění průvlaků stropu 1NP

 

 

Bednění stropu 1NP

 

 

 Podpěrná konstrukce stropu 

 

 Podpěrná konstrukce stropu 

 

 

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 

 

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 

 Dokončení bednění a výztuží stropu 1NP

 

Pohled do výztuže průvlaků

 

Zřízení prostupu pro komín

 

Svázání výztuží v rozích

Vtvoření uložení pro budoucí schodišťové rameno

 

Před betonáží stropu

 

 Betonáž stropu

 

 Betonáž stropu

 

Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 

Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 

Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 

Odstranění bočního bednění stropu, zakládání zdiva 2NP

 

Vyzdívání 2NP

 

Vyzdívání 2NP

Monolitické schodiště před betonáží

 

Monolitické schodiště před betonáží

 

Monolitické schodiště před betonáží

 

Věnce 2NP před betonáží

 

Věnce 2NP před betonáží

 

Betonáž věnců 2NP a schodiště

 

Skrývka zeminy před založením přístavby skladu

 

Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 

Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 

Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 

Pohled na monolitické stropy po jejich odbednění

 

Pohled na zabetonované schodiště

 

Základové pasy přístavby skladu

 

 Založení komínu

 

 Betonáž základové desky skladu

 

Pohled na dokončenou betonáž desky skladu

 

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 

 Stavba po odbědnění věnců 2NP

 Montáž dešťových kanalizací

Montáž splaškových kanalizací

Osazení vodoměrné šachty

 

Napojení kanalizací s odtokem do veřejné stoky

 

Pohled na stavbu

 

Pohled na vyzděný komín

 

Dokončená montáž příhradových vazníků

 

Dokončená montáž příhradových vazníků

 

Dokončená montáž příhradových vazníků

 

Dokončená montáž příhradových vazníků

Dokončená montáž příhradových vazníků

 

Kotvení komínu ke konstrukci krovu

 

Boční bednění mezi vazníky před montáží střešní krytiny

 

Natažení difuzních folií a laťování

 

Natažení difuzních folií a laťování

 

Natažení difuzních folií a laťování

 

Připojení komínu na difuzní folii

 

Natažení difuzních folií a laťování

 

Montáž střechy

 

Montáž střechy

Penetrace podkladních betonů před navařením plošných hydroizolací

 

 Navaření plošných hydroizolací

 

 Navaření plošných hydroizolací

 

Pohled na pokrytou střechu

 

Pohled na pokrytou střechu

 

Pohled na pokrytou střechu

 

Oplechování komínu

 

Oplechování komínu

 

Montáž půdního schodiště

 

Montáž půdního schodiště

Montáž půdního schodiště

 

Zasklívání oken

 

Zasklívání oken

 

Zasklívání oken

 

Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 

Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 

Provedení vzduchotěsných podhledů z OSB desek s přelepením spojů

 

 Dokončení podlahy půdy

 

 Vzduchotěsné provedení prostupu pro kabelové vedení do prostoru půdy

 

Vyvedení odvětrání kanalizace před zateplením stropů foukanou izolací

Vyvedení odvětrání kanalizace před zateplením stropů foukanou izolací

 

Foukání minerální vaty - zateplení stropu 2NP

 

Foukání minerální vaty - zateplení stropu 2NP

 

 Dokončená montáž oken

 

 Dokončená montáž oken

 

 Dokončená montáž oken

 

 Dokončená montáž oken

 

 Dokončená montáž oken

 

 Dokončená montáž oken

 

Provedení ochrany rámů oken na zimní období z přířezů z EPS

Provedení ochrany rámů oken na zimní období z přířezů z EPS

 

Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za instalační přizdívkou

 

Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za osazeným geberetim a pozdější instalační přizdívkou

 

Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za stoupacím potrubím v místě budoucího SDK kastlíku a pod později osazeným rozdělovačem podlahového topení

 

Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za instalační přizdívkou v místě elektrorozvaděče

 

Vzduchotěsná opatření - natažení obvodové stěny lepidlem za stoupacím potrubím v místě budoucího SDK kastlíku

 

Provedení instalačních přizdívek v koupelně

 

Provedení instalačních přizdívek v koupelně

 

Těsnění VZT potrubí přívodního/odpadního vzduchu na prostupu obvodovou stěnou

 

Provedení instalačních přizdívek v koupelně

Provedení instalačních přizdívek ve sprše

 

Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 

Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 

Těsnění paty zdiva a prostupů elktroinstalace před provedením podlah

 

Bednění podlah v místě schodiště

 

Montáže skladby podlahového EPS

 

Montáže skladby podlahového EPS

 

XPS v místě krbové obestavby

 

Skladba kročejového EPS ve 2NP

Dokončení podlahového topení

 

Dokončení podlahového topení

 

Dokončení podlahového topení

 

Dokončení podlahového topení

 

Betonáž podlah

 

Betonáž podlah

 

Montáž OSB desek na přesahu střechy

 

Montáž OSB desek na přesahu střechy

 

Montáž EPS na přesahu střechy

 

Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení terasy a vstupu. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení terasy a vstupu. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

 

Montáž třmenů pro pozdější osazení KVH profilů zastřešení terasy a vstupu. Kotvení přes tepelně izolační prvek z PURENITU.

 

Provádění vnitřních stříkaných omítek

 

Provádění vnitřních stříkaných omítek

 

Provádění vnitřních stříkaných omítek

 

Zateplení soklové části RD v první vrstvě

 

Zateplení soklové části RD v první vrstvě

 

Vodotěsné řešení detailu připojení podkladního profilu vchodových dveří na fasádu

 

 Vodotěsné řešení detailu připojení podkladního profilu HS portálu na fasádu

 

Zateplování fasády deskami EPS 260mm

Zateplení v místě kotevních prvků zastřešení terasy 

 

Zateplení v místě kotevních prvků zastřešení terasy 

 

 Kotevní prvky skleněného zábradlí. Nakotveno přes tepelně izolační prvek z Purenitu.

 

Kotevní prvky skleněného zábradlí. Nakotveno přes tepelně izolační prvek z Purenitu.

 

EPS Perimetr v místě vstupu na budoucí terasu 2NP

 

EPS Perimetr v místě vstupu na budoucí terasu 2NP

 

Dokončení vnitřních stříkaných omítek

 

 Práce na fasádě

 

Detail zateplení v místě parapetu

 

Práce na fasádě

Práce na fasádě

 

Práce na fasádě

 

Penetrace plochy

 

Penetrace plochy

 

Penetrace plochy

 

Blower door test

 

Blower door test

 

Montáž okapového systému

 

Montáž okapového systému

 

Dokončená fasáda RD

Plynová přípojka

 

Plynová přípojka / Základy přístavby vstupu

 

Základy zastřešení pergoly

 

Základy zastřešení pergoly

 

Plynová přípojka

 

Plynová přípojka

 

Provádění štěrkových podkladů okolo RD

Provádění štěrkových podkladů okolo RD

Dokončená fasáda a upravené terény

 

Dokončená fasáda a upravené terény

Dokončená fasáda a upravené terény

 

Přístavba pergoly  

 

Přístavba pergoly  

 

Přístavba pergoly  

 

Zastřešení přístavby stání pro OA

 

Zastřešení přístavby stání pro OA

 

Zastřešení přístavby stání pro OA

 

Pohled ze zahrady

 

Zastřešení přístavby stání pro OA

 

Zastřešení přístavby stání pro OA

Přístavba pergoly

 

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 

 Zastřešení přístavby stání pro OA

 

Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 

Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 

Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 

Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 

Modřínová terasová prkna na přístavbě pergoly - balkon

 

PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

 

PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

PVC folie - střešní krytina přístavby stání pro OA

 

 Provádění podhledů Cetris deskami

 

Provádění podhledů Cetris deskami

 

Provádění podhledů Cetris deskami

 

Provádění podhledů Cetris deskami

 

Celkový pohled na aktuální rozestavěnost stavby

 

Provádění podhledů Cetris deskami

 

Tmelení vrutů před provedením fasádního nátěru

 

Zastřešení vstupu

Zastřešení stání pro OA a vstupu

 

 Pohled ze zahrady

 

 Pohled ze zahrady

 

 Pohled z ulice

 

 Provádění základu uličního oplocení

 

 Provádění základu uličního oplocení

 

 Provádění základu uličního oplocení

 

 Betonáž dna před osazením betonové jímky dešťových vod

 

Montáž betonové jímky dešťových vod

 

Montáž betonové jímky dešťových vod

Montáž betonové jímky dešťových vod

 

Montáž betonové jímky dešťových vod

 

Montáž betonové jímky dešťových vod

 

Jádrové odvrtání na přítoku a odtoku kanalizace

 

Jádrové odvrtání na přítoku a odtoku kanalizace

 

Připojení dešťové kanalizace

 

Připojení dešťové kanalizace

 

Připojení dešťové kanalizace

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social