Fotogalerie pasivní RD Přeštice II (hrubá stavba 2019)

 

Provádění zemních prací

 

Provádění zemních prací

Zalití základových pasů

 

Zalití základových pasů

 

Zalití základových pasů

 

Zalití základových pasů

 

Montáž instalací v základové desce

 

Montáž instalací v základové desce

 

Montáž instalací v základové desce

 

Základová deska před betonáží

 

Základová deska před betonáží

 

Základová deska před betonáží

Zalitá základová deska

 

Montáž dešťových kanalizací

 

Montáž dešťových kanalizací

 

Provádění VPC zdiva 1NP

 

Bednění a výztuž ŽB sloupu

 

 ŽB sloup před betonáží

 

 ŽB sloup před betonáží

 

 Dokončení zdiva 1NP

 

Zabetonovaná deska skladu

 

Dokončení zdiva 1NP, deska skladu před betonáží

Montáž stropních nosníků

 

Montáž ocelového stropního průvlaku

 

Montáž ocelového stropního průvlaku

 

 Montáž stropních vložek

 

 Montáž stropních vložek

 

 Montáž stropních vložek 

 

 Montáž stropních vložek

 

 Montáž stropních vložek, výztuž věnců

 

Pohled na oddělenou přístavbu skladu

 

Pohled na odbedněný vnitřní ŽB sloup

 Betonáž stropu 1NP

 

Betonáž stropu 1NP

 

Betonáž stropu 1NP

 

Bednění ŽB věnců skladu / betotonáž se stropem

 

Bednění ŽB věnců skladu / betotonáž se stropem

 

 Pohled na stavbu - dokončené zdivo 2NP

 

 Pohled na stavbu - dokončené zdivo 2NP

 

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

 

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

 

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

 

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

 

HEB 220 jako skrytý průvlak ve stropní konstrukci

 

Bednění a výztuže sloupů, věnců a schodiště 2NP

 

Dokončení montáže stropní konstrukce - výztuž věnců v místě skrytého průvlaku

 

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

 

Dokončená hrubá stavba RD

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social