Fotogalerie pasivní RD Stříbro II

 

Dokončené zemní práce

 

Dokončené zemní práce

 

Zemnící pás v základové spáře

Zemnící pás v základové spáře

 

 Prostup pro připojení vody

 

 Betonáž základových pasů

 

 Betonáž základových pasů

 

 Betonáž základových pasů

 

 Dokončená betonáž základových pasů

 

 Dokončená betonáž základových pasů

 

 Základové zdivo BD30

 

 Základové zdivo BD30

 

 Základové zdivo BD30

 Základové zdivo BD30

 

 Základové zdivo BD30

 

 Základové zdivo BD30

 

Instalace v základové desce

 

Instalace v základové desce

 

Instalace v základové desce

 

Instalace v základové desce

 

Instalace v základové desce

 

Základová deska před betonáží

 

Provádění podkladních vrstev / izolace základového zdiva

 

Betonáž základové desky

 

Zalitá základová deska

 

Přemístění stávající vodoměrné šachty mimo prostor vjezdu

 

Výkop pro přívod vody do RD

 

Zabetonované dno kanalizační šachty

 

 

Připojení vody před zasypáním

 

Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 

Betonová kanalizační šachta v prostoru vjezdu

 

Připojení kanalizace

 

Připojení kanalizace

Natažení nopových folií na zatepleném základovém zdivu

 

Svedení drenáží do trativodu

 

Zásyp trativodu drceným kamenivem s překrytím geotextilií

 

Dokončená a obsypaná základová deska

 

Pohled na dokončenou základovou desku a připojení vody a kanalizace

 

Zakládání zdiva

 

Zakládání zdiva

 

Provádění zdiva 1NP

 

Provádění zdiva 1NP

 

Provádění zdiva 1NP

Montáž překladů

 

Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 

Svařování ocelových nosníků / strop, překlady

 

Ocelový překlad

 

Dokončení zdiva 175mm 1NP

 

Dokončení zdiva 175mm 1NP

 

Dokončení zdiva 175mm 1NP

 

Dodávka stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

 

Montáž stropní konstrukce

Montáž stropní konstrukce

 

Dokončený strop před betonáží

 

Dokončený strop před betonáží

 

Dokončený strop před betonáží

 

Dokončený strop před betonáží

 

Dokončený strop před betonáží

 

 Betonáž stropu

 

Dokončený strop

 

Dokončené zdivo 2NP

 

 

Dokončené zdivo 2NP

 

Dokončené zdivo 2NP

 

 

Dokončené zdivo 2NP

 

 

 Dokončené zdivo 2NP

 

Dokončené schodiště

 

 

Dokončené schodiště

 

 

Dokončená hrubá stavba

 

Stavba pod střechou

 

Pohled na konstrukci krovu - příhradové vazníky

 

Montáž vaznic přesahu střechy

 

Pohled na střechu

Svislé hydroizolace

 

Montáž nerezového fasádního komínu

 

Montáž nerezového fasádního komínu

 

 Prostup zdí z pěnoskla

 

Kotvení komínu do zdiva

 

Kotvení komínu do zdiva

 

Dokončený komín

 

Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

 

Provádění foukaných izolací

 

Foukání do dutiny na výšku vazníků

Foukání do dutiny na výšku vazníků

 

Montáž oken

 

Montáž oken

 

Montáž hromosvodu (vedení pod fasádou)

 

Montáž hromosvodu (vedení pod fasádou)

 

Montáž hromosvodu

 

Montáž hromosvodu

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

Montáž kastlíků předokenních žaluzií

 

Anténní tyč pod fasádou na prostupu střechou

Zahájení prací  na fasádě

 

Kotevní prvky budoucího zatřešení terasy

 

Lepení EPS

 

Lepení EPS

 

Lepení EPS

 

Lepení EPS

 

Lepení soklových desek na podkladním profilu HS portálu s řešením proti zemní vlhkosti

 

Příprava pod stěrku

 

Příprava pod stěrku

 

Perlinka do tmele

Osazení nosných prvků budoucího zastřešení terasy

Osazení nosných prvků budoucího zastřešení terasy

 Pohled na dokončenou fasádu

 

 Pohled na dokončenou fasádu

 

Rastry SDK příček

 

Rastry SDK příček

 

Zazdění geberitů / instalační přizdívky

 

Příprava pod omítky

 

Hydrostěrka na patě obvodového zdiva před provedením omítek / zazátkování krabic elektroinstalace

 

 

Příprava pod omítky

Hydrostěrka na patě obvodového zdiva před provedením omítek

 

Penetrace stropních nosníků před provedením omítek

 

 Pohled na dokončené vnitřní omítky

 

 Pohled na dokončené vnitřní omítky

 

 Pohled na rastr SDK podhledů

 

 Pohled na rastr SDK podhledů

 

Zvuková izolace SDK příček

 

 Provedení SDK příček z desek Lafarge Akustik

 

 Provedení SDK příček z desek Lafarge Akustik

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social