Fotogalerie Pasivní RD Třemošná

 

Skrývka ornice

 

Výkop základových pasů

 

Pohled do základové spáry

Pohled do základové spáry

 

Prostup vody

 

Příprava výšek betonu. Provedení vývodů zemnícího drátu

 

Betonáž základových pasů

 

Betonáž základových pasů

 

Příprava bednících dílců

 

Příprava bednících dílců

 

Montáž základového zdiva z bednících dílců

 

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

 

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

Příprava betonáže bednících dílců

 

Montáž rozvodů splaškové kanalizace

 

Obsyp kanalizace pískem

 

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

 

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

 

Zásyp a hutnění prostoru pod základovou deskou

 

Uložení kari-sítí na distanční liště

 

Uložení kari-sítí na distanční liště

 

Kropení základové desky

 

Betonáž základové desky

Kropení základové desky

 

Natažení nopových folií kolem základového zdiva

 

Natažení ochranné geotextilie na nopové folii

 

Montáž dešťových kanalizací

 

Montáž dešťových kanalizací

 

Pohled na vývody vody a kanalizace ze základové desky před provedením napojení

 

Odkopání zeminy a vyhledání přípojky vody a kanalizace

 

Odkopání zeminy a vyhledání přípojky vody a kanalizace

 

Betonáž dna splaškové kanalizace a montáž kanal. šachty

 

Napojení na přípojku splaškové kanalizace

Obsyp kanalizace pískem

 

Připojení vody do vodoměrné šachty

 

Obsyp potrubí a šachet pískem

 

Penetrace pod zdivem

 

Pohled na stávající rozestavěnost

 

Provádění základových patek budoucí pergoly

 

Vaření hydroizolací pod zdivem tl. 175mm

 

Dodávka zdiva Vapis

 

Provedení izolací kolem prostupů kanalizace

 

Zakládání rohů IZO bloky tl. 175mm

Pohled na založení zdiva

 

Provádění zdiva

 

Tupé napojení zdiva na rohu domu

 

Zakládání poslední štítové zdi

 

Vytažené připojovací plechy v místě budoucího tupého napojení zdiva

 

Dozdívání nad překlady

 

Dozdívání poslední štítové stěny

 

Vázání výztuží ŽB věnců

 

Stykování výztuží ŽB věnců

 

Napojení výztuží středových věnců

Pohled do bednění - dokončení výztuží

 

Zakládání zdiva příček

 

Pohled do bednění - dokončení výztuží

 

Pohled do stavby po betonáži a odbednění věnců

 

Pohled na stavbu po betonáži a odbednění věnců

 

Dokončování zdiva 1NP před prováděním ŽB monolit. stropu

 

Montáž krovu a přeshu střechy námětkovými krokvemi

 

Montáž krovu a přeshu střechy námětkovými krokvemi

  

Bednění střechy

 

 

Bednění palubkami na přesahu střechy

 

Montáž svislého nerezového kouřovodu

 

 

Montáž svislého nerezového kouřovodu

 

 

Vložka z pěnoskla

 

Vložka z pěnoskla

 

 

Natažení difuzních střešních folií, laťování

  

 

Natažení difuzních střešních folií, laťování

 

Natažení difuzních střešních folií, laťování

 

Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 

Provádění vzduchotěsných podhledů z OSB desek

 

Prostup odvětrání kanalizace difuzní folií

Dokončení komínu v nadstřešní části

 

Dokončení komínu v nadstřešní části

 

celkový pohled z ulice

 

pohled na odvětrání kanalizace v půdním prostoru

 

Anténní tyč a chránička pro kabelové vedení budoucí FVE elektrárny

 

Provádění hromosvodu

 

Oddálený jímač hromosvodu

 

Dokonční střechy a bednění štítů

 

Bednění po přesahem střechy

 

Vzduchotěsné podhledy z OSB desek

Natažení věnců lepidlem před nalepením airstop pásek

 

Přelepení spojů OSB desek a prostupu komínu

 

Přelepení spojů OSB desek a prostupu komínu

 

Přelepení spojů OSB desek a prostupu stoupacího potrubí kanalizace

 

Zateplení stropů 600-700mm foukanou celuozou

 

Zateplení stropů 600-700mm foukanou celuozou. Obalení stoupacího potrubí kanalizace minerální vatou.

 

Nalepování interierové vzduchotěsné pásky Illbruck

 

Montáž oken

 

Přilepení pásky a její dotěsnění v detailech

 

Podkladníprofil z purenitu s přelepením připojovací spáry

 Podkladníprofil z purenitu

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

Montáž vnitřních rozvodů ZTI

 

Montáž vnitřních rozvodů ZTI

 

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

 

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

Natažení podkladního purenitu hydroizolační a lepící stěrkou weber tec.915

 

Úprava prostupů VZT přířezy z EPS

Montáž VZT do připravených prostupů

Přívodní vzduch-těsnící manžeta na prostupu vzduchotěsnou obálkou

Montáž VZT do připravených prostupů

 

Montáž VZT do připravených prostupů

 

Provedení KZS v místě soklu vstupu na terasu

 

Montáž KZS celoplošnýcm lepením

 

Montáž KZS celoplošnýcm lepením

 

Příprava prostupů instalací před montáží KZS

 

Montáž vnitřních parapetů

 

Montáž vchodových dveří

Pohled na vchodové dveře a provedení KZS v místě soklu

 

Montáž tubusů zásuvek a vypínačů do KZS

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

Lepení přířezů EPS pod přesahem střechy

 

Pohled na dokončený KZS před natažením perlinky do tmele

 

Obklad špalet XPS 20mm

 

Pohled na aktuální rozestavěnost

 

Obklad špalet XPS 20mm

 

Zaomítání rozvodů instalací před prováděním omítek

 

Provedení hydrostěrky u paty zdiva

Provedení hydrostěrky u paty zdiva

 

Dodávka kastlíků venkovních žaluzií

 

Dodávka kastlíků venkovních žaluzií

 

Montáž KZS 320mm

 

Kotvení EPS na OSB desku ve štítu

 

Penetrace podkladu před provedením finálních omítek

 

Natažení perlinky do tmele severní fasády

 

Provádění vnitřních sádrovápenných omítek

 

Natažení finální strukturované omítky

 

Provedení omítky v místě potrubí přívodního vzduchu

Dokončení vnitřních omítek

 

Dokončení vnitřních omítek v místě svislého kouřovodu

 

izolace prostupů elektroinstalace

 

Pohled na téměř dokončenou fasádu

 

Pohled na téměř dokončenou fasádu

 

Provedení omítky v detailech

 

Provedení omítky v detailech

 

Provedení omítky v detailech

 

Pohled na detail kotvení svodu do fasády

 

Pokládka EPS vnitřních podlah

Pokládka EPS vnitřních podlah

 

Natažení separační folie a obvodového dilatačního pásu

 

Natažení separační folie a obvodového dilatačního pásu

 

Betonáž podlah

 

Pohled na dokončenou betonáž podlah

 

Pohled na dokončenou betonáž podlah

 

Pohled na dokončenou betonáž podlah

 

Pohled na dokončené omítky

 

Pohled na dokončené omítky

 

Dokončení SDK podhledů

Dokončení SDK podhledů

 

Montáž krbové vložky

 

Obestavba krbové vložky

 

Obestavba krbové vložky

 

Obestavba krbové vložky

 

Dokončená obestavba krbové vložky

 

Pokládka dlažeb na el. topných rohožích

 

Montáž FVE panelů

 

Montáž podlahové vupsti vč. hdrostěrky

Montáž odtokového žlábku ve sprchovém koutu vč. hydrostěrky

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social