Fotogalerie Základy na pěnoskle Plzeň

 

Zahájení stavby - hloubení stavební jámy

 

 

Zahájení stavby - hloubení stavební jámy 

 

Základová spára stavební jámy je pod úrovní základů sousedního objektu, za účelem udržení jeho stability byly prozatímně ponechány 2 opěrné bloky rostlé zeminy, do doby než bude provedena základní železobetonová opěra na rozích a ve středu objektu

 

Upravená základová spára pod rodinným domem

 

 Základová spára stínění

 

Pohled na stavbu z věřejného prostranství

 

Vázání výztuží základových pasů

 

Příprava výztuže úhlové opěrné zdi

 

Příprava výztuže úhlové opěrné zdi

 

Pohled do základové jámy

 

Uložení výztuží na distančních lištách

 

Pohled do stavební jámy

 

Připraveno na betonáž

Připraveno na betonáž

 

Pohled na výztuže úhlové opěrné zdi stávajícího objektu

 

Prostup přívodu vody

 

Poslední úpravy výztuží před betonáží

 

Zahájení betonáže

 

Stavba se nachází v přímém sousedství frekventované městské komunikace

 

Vibrování základů

 

Betonáž úhlové opěrné stěny stávajícího objektu

 

Stahování betonu vibrační latí

 

Betonáž - ověřování výšky betonu

Stahování betonu vibrační latí

 

Dokončená betonáž

 

Ukládání palet s bednícími dílci do stavební jámy

 

Ukládání palet s bednícími dílci do stavební jámy

 

Pohled na opěrné zdi z BD

 

Pohled do stavební jámy - opěrné zdi z BD

 

Odkopávání opěrných patek sousedního objektu - druhá etapa

 

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

 

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

 

Provedení výztuží a bednění opěrných zdí sousedního objektu - druhá etapa před betonáží

Ukládání minibagru do stavební jámy

 

Nakládání vytěžené zeminy

 

Nakládání vytěžené zeminy

 

Vytahování vytěžené zeminy ze stavební jámy jeřábem

 

Vytahování vytěžené zeminy ze stavební jámy jeřábem

 

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

 

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

 

Dokončené zemní práce - vázání výztuží základového pasu

 

Příprava základového zdiva skladu pro betonáž

 

Příprava základového zdiva skladu pro betonáž

Pohled do stavby před betonáží zdiva skladu a spádové vrstvy

 

Pohled do stavby před betonáží zdiva skladu a spádové vrstvy

 

Osazené dno revizní šachty kanalizace

 

Dokončení opěrného zdiva sousedního objektu a spádové betonové vrstvy plochy pod základovou deskou

 

Otlučení, vyčištění a příprava podkladu před navařením živičných hydroizolací

 

Pohled na upravený a zarovnaný podklad před navařením živičných izolací

 

Pohled do stavby - napanetrování základové vany - příprava před navařením asfaltových pásů

 

Navařování asfaltových pásů - přerušení prací kvůli dešti

 

Nakládka drtí - zásyp odvodňovací podkladní vrstvy

Zásyp drenáží

 

Zásyp odvodňovací podkladní vrstvy

 

Obsyp potrubí pískem

 

Pohled na dokončené zásypy

 

Pohled na vyrovnanou a zhutněnou podkladní odvodňovací vrstvu

 

Překrytí vrstvy kameniva geotextilií - připraveno pro ukládání pěnoskla

 

Zásyp podkladních vrstev v objektu skladu

 

Zásyp a hutnění podkladních vrstev v objektu skladu

 

Pohled na zásypy před dokončením

 

 

Bez komentáře :)

Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

 

Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

 

Ukládání pěnoskla, hutnění po vrstvách

 

Napojování svislých hydroizolací na sousední objekt

 

Napojování svislých hydroizolací na sousední objekt

 

 

Bednění základové desky

 

Bednění základové desky

 

Bednění základové desky

 

Betonáž vyrovnávací vrstvy betonu na násypu pěnoskla

 

Betonáž desky podkladního betonu sklepa

Betonáž ve špatně přístupných podmínkách

 

Dokončená betonáž vyrovnávacích a podkladních betonů

 

Provádění izolací z PVC folií pod základovou deskou

 

Provádění izolací z PVC folií pod základovou deskou

 

Obnažení vodovodního řadu

 

Provedení jeho navrtávky a položení vodovodní přípojky

 

... osazení vodoměru do objektu budoucího skladu

 

Zásyp přípojky pískem

 

Hutnění výkopu

 

Dokončení PVC folií pod základovou deskou

Provedení izolace v rozích desky

 

Vázání výztuží první vrstvy

 

Vázání výztuží první vrstvy

 

Vázání výztuží první vrstvy

 

Dokončení výztuží základové desky

 

Dokončení výztuží základové desky

 

Dokončení výztuží základové desky

 

Dokončení výztuží základové desky

 

Dokončení výztuží základové desky

 

Příprava na betonáž základové desky

Betonáž základové desky

 

Betonáž základové desky

 

Dokončená betonáž základové desky

 

Zakládání zdiva Velox přístavby skladu

 

Zakládání zdiva Velox přístavby skladu

 

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

 

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

 

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

 

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

 

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Provádění zdiva Velox přístavby skladu

Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

 

Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

 

Dokončení zdiva Velox přístavby skladu - příprava na betonáž

 

Betonáž zdiva skladu

 

Zásyp vsakovací jámy na dešťovou vodu

 

Hloubení jámy pro osazení sestavby domovní ČOV

 

Výkop jámy a osazování nádrží komplikují zejména stístěné podmínky v místě stavby

 

Osazené nádrže

Vytahování bagru jeřábem ze stavby

 

Zapojená sestava DČOV

 

Zpětné zásypy před pokládkou zámkové dlažby

 

Příprava před provedením venkovního schodiště

 

 Příprava před provedením venkovního schodiště

 

Vázání výztuží monolitické stropní desky skladu

 

Vázání výztuží monolitické stropní desky skladu, bednění venkovního schodiště

 

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu

 

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu a schodiště, příprava na betonáž

 

Dokončení výztuží stropní konstrukce skladu a schodiště, příprava na betonáž

Betonáž stropní konstrukce skladu a schodiště

 

Pohled na odbebedněné schodiště

 

Zateplení soklové části zdiva pod budoucí dřevostavbou, doplnění volného prostoru ke stávajícímu objektu drceným pěnosklem

 

Úprava prostranství okolo ČOV

 

Penetrace stropní desky skladu

 

Navaření asfaltových pásů na stropní desku skladu

 

Navaření asfaltových pásů na stropní desku skladu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Realizace pasivních domů

Monolitické konstrukce

Zemní práce

Autodoprava a logistika

Social