Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie1

Pasivní dům - Tachov

  Fotka byla pořízena dne 5.9.2011 09:54 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS.  Zahájení stavby výkopem kanalizace, geologii bychom neměli nikdy podcenit, občas umí pořádně překvapit

Fotka byla pořízena dne 5.9.2011 09:55 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS.  Vše nezbytné je přichystáno a můžeme se pustit do stavby

Fotka byla pořízena dne 6.9.2011 07:40 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Občas se může stát, že se podaří překopnout i vodovodní řad pokud jej vodárny zapomenou vyznačit do svého stanoviska o výskytu sítí, i s tím je potřeba počítat a nemělo by nás to zaskočit, v tomto případě je však dobré mít nachystané telefonní číslo pro tísňové volání na havárie vody, my ho naštěstí měli, do 15 minut byla voda uzavřena

Fotka byla pořízena dne 22.9.2011 11:11 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Že se pak musí voda ze zaplaveného výkopu odčerpávat je samozřejmost

Fotka byla pořízena dne 27.9.2011 07:53 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A konečně jsme začali kopat i základové pasy vlastního domu

Fotka byla pořízena dne 27.9.2011 08:42 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Při založení každé stavby je potřeba dbát na to, abychom tuto vždy založili na stejně únosné zemině, v našem případě jsme museli v předložené části obývacího pokoje více zahloubit a se zadní částí viditelného pasu se napojit odstupňováním základových konstrukcí

Fotka byla pořízena dne 27.9.2011 07:54 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Nedílnou součástí spodní stavby jsou rovněž rozvody kanalizace a v našem případě i přívod elektro k budoucímu domovnímu rozvaděči

Fotka byla pořízena dne 29.9.2011 10:37 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Je skvělé když se na stavbě začnou konečně pohybovat lidé a začne nám to růst, nyní jsou zalité pasy s osazenou svislou výztuží před montáží bednících dílců, v našem případě BS Klatovy

Fotka byla pořízena dne 29.9.2011 10:36 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A montujeme, větší prostor zprava od hrany výkopu je montážní prostor pro budoucí soklový EPS (perimetr) ve skladbě 2x 100mm

Fotka byla pořízena dne 30.9.2011 10:57 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Dobře viditelné prostupy pro budoucí vedení odvětrání pod podkladními betony z důvodu vysokého radonového indexu. Odvětrání bude provedeno drenážním perforovaným potrubím průměru Ø100mm

Fotka byla pořízena dne 3.10.2011 14:27 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Přesně jak vidíme zde již po jejich osazení

Fotka byla pořízena dne 3.10.2011 14:27 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Velmi účinný způsob jak se vyhnout zbytečnému bednění betonované desky, bednění je tvořeno již přímo soklovým EPS

Fotka byla pořízena dne 3.10.2011 14:28 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Důsledné oddělení nevytápěného skladu od rodinného domu již v úrovni základových konstrukcí

Fotka byla pořízena dne 5.10.2011 07:32 pomocí OLYMPUS IMAGING CORP.   u9000,S9000     . Dokonale připraveno pro betonáž

Fotka byla pořízena dne 5.10.2011 09:55 pomocí OLYMPUS IMAGING CORP.   u9000,S9000     . Betonujeme

Fotka byla pořízena dne 5.10.2011 10:14 pomocí OLYMPUS IMAGING CORP.   u9000,S9000     . A takto nějak by měl vypadat kvalitní

Fotka byla pořízena dne 6.10.2011 10:29 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Ještě jednou oddělení vytápěné a nevytápěné části již po betonáži

Fotka byla pořízena dne 20.10.2011 10:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zdivo je založeno na pěnoskle

Fotka byla pořízena dne 20.10.2011 11:01 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zdíme z betonových tvárnic TN25, BS Klatovy

Fotka byla pořízena dne 25.10.2011 08:44 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Hrubá stavba obvykle roste velmi rychle

Fotka byla pořízena dne 25.10.2011 08:43 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Stavba začíná dostávat konkrétní obrysy

Fotka byla pořízena dne 27.10.2011 11:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Stropní konstrukce, BS Klatovy, velmi efektivní a finančně

Fotka byla pořízena dne 27.10.2011 11:07 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Opět pohled na zcela oddělený nevytápěný sklad od vlastního rodinného domu, v mezeře mezi oběma objekty bude tepelná izolace

Fotka byla pořízena dne 4.11.2011 15:10 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Po betonáži stropu pokračujeme na 2NP

Fotka byla pořízena dne 10.11.2011 10:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Výztuž věnců zároveň tvořící výztuž překladů okenních otvorů někdy spolkne opravdu mnoho výztuže

Fotka byla pořízena dne 18.11.2011 17:13 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Vzorná příprava kotevních tyčí pro budoucí osazení pozednic, vše do šňůry, když se pracuje tímto způsobem tak mám ze stavby opravdu radost

Fotka byla pořízena dne 24.11.2011 11:14 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Na podobných detailech se pozná řemeslník

Fotka byla pořízena dne 24.11.2011 11:13 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Dlaby v pozedních trámech pro budoucí osazení stropních trámů, perfektní příprava

Fotka byla pořízena dne 28.11.2011 11:06 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Již po jejich osazení

Fotka byla pořízena dne 28.11.2011 11:03 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Pohled pro radost

Fotka byla pořízena dne 28.11.2011 11:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Tesařská lahůdka

Fotka byla pořízena dne 28.11.2011 11:21 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Střecha dělá dům

Fotka byla pořízena dne 17.12.2011 14:30 pomocí Canon Canon PowerShot S95. A pokrýváme

Fotka byla pořízena dne 21.12.2011 13:18 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zdivo příček provedeno z příčkovek Ytong

Fotka byla pořízena dne 4.1.2012 10:30 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A za chvíli již budeme chodit i po schodech

Fotka byla pořízena dne 11.1.2012 10:22 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Schodiště před betonáží

Fotka byla pořízena dne 27.1.2012 14:18 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Efektivní způsob jak osadit okno před vnější líc zdiva a neomezit jej v dilataci, toto je vhodnější způsob než-li kotvení oken na pevno k nerezovým konzolám, což se velmi často aplikuje ,dle mého chybně

Fotka byla pořízena dne 22.2.2012 14:10 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Další podobný pohled

Fotka byla pořízena dne 22.2.2012 14:17 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Začínáme na instalacích ZTI

Fotka byla pořízena dne 29.2.2012 15:24 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Další pohled na rozvody ZTI

Fotka byla pořízena dne 29.2.2012 15:24 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Současně byly prováděny i rozvody VZT

Fotka byla pořízena dne 29.3.2012 09:08 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A už nám to začíná, vzduchotěsnost obvodových plášťů nelze u pasivních domů nijak podceňovat, zde vidíme velmi kvalitní olepení prostupu VZT podhledem z OSB desek Airstop páskou a stejně tak přelepení spojů mezi jednotlivými OSB deskami

Fotka byla pořízena dne 18.4.2012 14:01 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Podhled z OSB desek byl ještě opatřen nátěrem, který nám bezpečně zajistí vzduchotěsnost celé konstrukce

Fotka byla pořízena dne 29.3.2012 09:10 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Stejně tak jsme dbali na osazení elektro krabic z plna do sádry, kabelové vedení se nezasekávalo, je vedeno po zdivu a bude zakryto omítkami

Fotka byla pořízena dne 18.4.2012 12:45 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A začínáme s izolací fasády, zde pohled na severní stranu kde jsme byli s ohledem na požární bezpečnost stavby nuceni použít minerální vatu MW-L tl. 300mm s kolmým vláknem, kde se nepovedlo vatu přesně vyřezat, byla jako těsnící a tepelně izolační prostředek použita PUR pěna

Fotka byla pořízena dne 18.4.2012 12:50 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Severní fasáda na styku se západní stranou, skutečný bonbónek pro fajnšmekry

Fotka byla pořízena dne 26.4.2012 13:42 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. První vrstva EPS Greywall tl. 160mm, i zde je potřeba dbát na důsledné vyplnění případných spár mezi deskami PUR pěnou. Spáry budou samozřejmě i tak překryty druhou vrstvou zateplovacího systému. U izolantu Greywall připomínám nutnost chránění fasády zakrývací sítí, případné slunce desky výrazně poškozuje

Fotka byla pořízena dne 18.4.2012 12:46 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Olepení rámu okna z exteriéru difúzně otevřenou páskou a z interiéru vzduchotěsnou páskou je standard na který se však dodnes na mnoha stavbách stále ještě zapomíná

Fotka byla pořízena dne 26.4.2012 13:35 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádění zateplení podlahových konstrukcí, 3x 100mm EPS 150Z, toto se u běžných staveb obvykle také nevidí

Fotka byla pořízena dne 26.4.2012 13:40 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Příprava před betonáží podlah, pro ty kteří by tyto fotografie chtěli brát jako návod pro svou stavbu uvádím, že byly zpětně pod výztuže doplněny distanční lišty

Fotka byla pořízena dne 27.4.2012 14:45 pomocí Canon Canon PowerShot A3150 IS. Zabetonováno

Fotka byla pořízena dne 11.5.2012 13:16 pomocí Canon Canon PowerShot A3150 IS. Kotvení zateplení přes druhou vrstvu, zazátkování hmoždinek je samozřejmostí, v našem případě trochu nešťastně zátkami z minerální vaty, nicméně na kvalitě to ve výsledku nic nemění

Fotka byla pořízena dne 17.5.2012 15:52 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Jsme před prováděním stěrek s vložením perlinky

Fotka byla pořízena dne 18.5.2012 11:42 pomocí Canon Canon EOS 7D. Osazený roletový truhlík do líce fasády, šířka truhlíku je 150mm, v zadní části je vymezení na tl. fasády provedeno deskami extrudovaného polystyrenu

Fotka byla pořízena dne 24.5.2012 12:21 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Již včetně bočních panelů a vodících lišt rolet

Fotka byla pořízena dne 24.5.2012 12:28 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Stěrkujeme a zateplujeme, pohled na severní fasádu

Fotka byla pořízena dne 7.6.2012 14:01 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Nastěrkováno, pohled na jižní fasádu

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A pokračujeme zároveň i na dokončení zateplení soklové části zdiva, Zde se již musí jednat o přesnou a čistou práci, použito EPS sokl 100mm

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Odvětrávací potrubí bude zaříznuto se zateplením, překryto plastovou odvětrávací mřížkou a zakryto v násypech drceného kameniva. Izolování potrubí PUR pěnou na prostupu zateplením je samozřejmostí

Fotka byla pořízena dne 7.6.2012 13:29 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Vnitřní okenní ostění jsme ještě obložili extrudovaným polystyrenem tl. 20mm s jeho předsazením 15 mm před vnitřní líc zdiva. Vnitřní omítka je tak dohozena zcela do jeho líce, vzniká nám tak krásný, čistý a funkční detail pro budoucí aplikace Airstop pásek

Fotka byla pořízena dne 14.6.2012 14:40 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Dokončili jsme již i zateplení v úrovni stropu 2NP, zateplení bylo provedeno z celuozových vláken v celkové tloušťce nafoukané vrstvy izolace min. 400mm

Fotka byla pořízena dne 21.6.2012 13:11 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A zde je již vidět aplikace Airstop pásky na vnitřním líci omítky na styku s okenním ostěním

Fotka byla pořízena dne 21.6.2012 13:10 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provedení u podlahy, zde je rovněž patrné dotěsnění spáry silikonem na styku XPS a okenního rámu, stejně tak i u podlahy

Fotka byla pořízena dne 21.6.2012 13:11 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Přelepení spáry mezi jednotlivými deskami je samozřejmostí

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:51 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Před provedením Blower door testu jsme se snažili odvést v každém detailu opravdu kvalitní práci

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:52 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. I prasklá zátka na stoupacím potrubí kanalizace (byť dočasná) je s ohledem na výsledek testu problém

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:53 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A další detail, který se velmi často přehlédne, prostup elektroinstalace přes OSB desky na podhledu

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:54 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Alespoň takto nějak by to mělo vypadat po utěsnění prostupů elektroinstalace podhledem z OSB desek, Blower door test prokázal těsnost těchto prostupů

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:55 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. I budoucí prostup pro osazení budoucího vzduchotěsného stahovacího schodiště pro pasivní domy se ukázal být těsným

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 14:19 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A začínáme měřit, pohled z exteriéru

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 14:28 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Pohled z interiéru

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 14:40 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zde jsme našli netěsnost

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 14:55 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Některé krabice rozvodů elektroinstalace byly také netěsné

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 14:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Netěsnosti na kování oken byly chronickým problémem snad všech výplní

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:09 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Další příklad netěsností kování

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:01 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Omítky je nutné provádět velmi důsledně, chybí-li nám někde na prostupu instalací omítka, je to problém

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:06 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Překlady nad dveřními otvory byly i přes své mezery mezi jednotlivými prvky v pořádku, vzduchotěsnou bariéru nám vytvořil ŽB věnec litý nad překlady v nosném zdivu

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:07 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Problém však již nastal na neomítnutém zdivu příček, spárami docházelo k únikům přes zdivo mezi vzduchotěsnými podhledovými deskami do půdního prostoru

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:07 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Vruty na uchycení podhledových OSB desek byly zcela těsné

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:12 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A opět, neomítnuté zdivo je problém, bez omítek se opravdu neobejdeme

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:26 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Je nutno pamatovat i na omítku stropní konstrukce a to i přes to, že bude pod nimi SDK podhled, zde nás již obvodové ŽB věnce nezachránily

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 15:14 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Problém jsme našli i na veškerých prostupech VZT a to i přesto, že se jednalo o uzavřený okruh, jediným vysvětlením je nekvalitní provedení ve spojích

 Tento způsob provedení nopových folií je chybný. Není možné ukončit nopové folie rovnou plochou a myslet si že bude odvětrání funkční, rovná plocha patří na přesahy a zásadně směrem dolů. Toto musel dodavatel stavby předělat.

 Provedení hydroizolační stěrky terasy ve dvou vrstvách před pokládkou zateplení.

 Zateplujeme EPS 150S, dále přijde shora ještě vrstav 100mm XPS před finální vrstvou PVC vyztužené hydroizolační folie.

 U atik je rovněž potřeba myslet na jejich dostatečné zateplení, jinak je celý systém nefunkční a s tepelnými mosty.

 Hydroizolační stěrka po první vrstvě. Ještě budeme natahovat vrstvu druhou, tato již musí být dokonalá v každém detailu.

 Provedení parozábran na stropu 2NP pod sádrokartony nebylo nezbytné, parozábrany nám již tvoří impregnované OSB desky na podhledu trámového stropu s přelepenými spoji Airstop páskou.

 Již po provedení Blower door testu dělal dodavatel stavby prostupy stoupacího potrubí kanalizace nad střechu, nechali jsme si tedy skrýt SDK podhled a zjistili jsme hrubou nedbalost ze strany dodavatele

 Jediné co tedy mohlo následovat bylo provedení olepení Airstop páskou tak jak to mělo být provedeno již původně

 Provádění systémů odvodnění drenážním potrubím a odvod vody do vsakovací jámy

 Před provedením PVC izolací terasy bylo nutné osadit poplastované rohové lišty na které se PVC folie navaří. Zde je vidět lišta po jejím osazení ještě před očištěním.

 Provádění vodotěsných systémů Weber v místě sprchového koutu

 A již dodaná větrací jednotka Nilan a její napojení na vlastní VZT rozvody

 Krycí mřížka u nasávacího otvoru

 Pohled od vstupu

 Jižní fasáda 02/2013

 Jižní fasáda 02/2013

 Severní fasáda 02/2013

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont