Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hFotogalerie3

 Fotka byla pořízena dne 2.3.2012 14:30 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Začínáme kopat základové pasy, základovou spáru jsme prokládali lomovým kamenem

Fotka byla pořízena dne 6.3.2012 16:02 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Pasy založené z bednících dílců

Fotka byla pořízena dne 7.3.2012 14:48 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Naše stavba není malá, zastavěná plocha 282,60 m2

Fotka byla pořízena dne 8.3.2012 14:59 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Rozvody ležaté kanalizace jsou samozřejmě nedílnou součástí každé spodní stavby

Fotka byla pořízena dne 9.3.2012 16:29 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Téměř dokončeno před betonáží desky podkladního betonu, izolace EPS sokl tvoří zároveň bednění betonované desky

Fotka byla pořízena dne 19.3.2012 15:02 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Deska je zabetonovaná, podklad před natavením živičných hydroizolačních pásů nepenetrovaný

Fotka byla pořízena dne 22.3.2012 16:46 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zahájení provádění nosného zdiva z vápenopískových bloků KM Beta tl. 175mm

Fotka byla pořízena dne 5.4.2012 14:57 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Železobetonové věnce nám zároveň tvoří překlady nad okenními a dveřními otvory

Fotka byla pořízena dne 20.4.2012 15:07 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Konstrukci zastřešení tvoří vazníky

Fotka byla pořízena dne 20.4.2012 15:09 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Spojení jednotlivých prvků je provedeno styčníkovými plechy

Fotka byla pořízena dne 24.4.2012 09:37 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Přesahy střechy jsou provedeny pomocí námětkových krokví, jedná se o úspornější variantu k alternativě klasického vázaného krovu

Fotka byla pořízena dne 26.4.2012 14:20 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Detail kotvení námětkové krokve

Fotka byla pořízena dne 9.5.2012 11:38 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Námětkové krokve na zastřešení v místě vstupu, volný prostor nad věnci bylo nutné uzavřít a zabednit OSB deskami

Fotka byla pořízena dne 26.4.2012 14:18 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Natahujeme difúzní folie, s ohledem na sklon střechy 24° provádíme vodotěsné podstřeší s pobitím prkny pod difúzními foliemi. Na fotce detail provedení v úžlabí

Fotka byla pořízena dne 2.5.2012 13:08 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádíme laťování, u střešním latí je potřeba dbát vždy na převazbu latí nad sebou min. o 1-2 pole krokví

Fotka byla pořízena dne 2.5.2012 13:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Na svislých spojích jsou folie lepené

Fotka byla pořízena dne 7.5.2012 12:34 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Nároží nebývají pro pokrývače nikdy jednoduchá

Fotka byla pořízena dne 2.5.2012 13:29 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Výkop dešťové kanalizace svépomocí. Investor laik neodhadl hrozící nebezpečí při podkopání základových pasů a jejich podmáčení zvodnělým výkopem. V tomto případě díky včasnému zásahu naštěstí k žádné kolizi nedošlo, výkop jsme nechali okamžitě zapažit

Fotka byla pořízena dne 9.5.2012 12:59 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádění dešťových kanalizací a drenážních systémů okolo domu. Dešťová kanalizace je kryta obsypem pískem s dostatečným krytím 150mm, drenážní potrubí je zásadně uloženo a obsypáno drceným kamenivem, v našem případě až po upravený terén abychom docílili dostatečné provětrání a odvodnění základových konstrukcí

Fotka byla pořízena dne 9.5.2012 11:34 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Napojení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a budoucích drenážních systémů do kanalizační šachty

Fotka byla pořízena dne 15.5.2012 14:13 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Dokončená střecha, odvodnění střechy a dešťové kanalizace a drenážní systém, vzorná práce

Fotka byla pořízena dne 15.5.2012 14:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Bednění okenních ostění pro osazení oken před vnější líc fasády, na snímku patrný „brnknutý“ váhorys, nezbytná součást pro kvalitní provádění stavby

Fotka byla pořízena dne 17.5.2012 14:42 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provedení spoje rozvodů VZT, takto tedy opravdu NE !!!, tohoto dodavatele jsme ze stavby okamžitě vyhodili bez nároku na jakýkoli honorář, vše se muselo předělávat

Fotka byla pořízena dne 21.5.2012 08:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádění zateplení v úrovni stropu, 2x 180mm Rockwool Airrock ND

Fotka byla pořízena dne 21.5.2012 08:54 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zakládáme příčky

Fotka byla pořízena dne 23.5.2012 14:38 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádění rozvodů elektro není ve vápenopískovém zdivu vůbec jednoduché. Původně chtěl investor ručně natahované omítky v tl. do 5mm a tak jsme rozvody zasekávali. Lepší variantou jsou však strojní omítky a rozvody elektro natahovat bez zasekání po zdivu. K tomuto rozhodnutí jsme po dohodě s investorem nakonec došli, nicméně vyřezané drážky pro rozvody elektro již nazpět vrátit nešly

Fotka byla pořízena dne 25.5.2012 15:17 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Osazujeme výplně otvorů, konečně naše stavba začíná vypadat jako opravdový dům

Fotka byla pořízena dne 25.5.2012 15:16 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Posuvná stěna pro vstup na terasu je nejen velmi krásná, ale bezpochyby i nákladná záležitost. Osazení bylo provedeno do ostění z OSB desek a na tepelné izolační panely před vnější líc zdiva

Fotka byla pořízena dne 4.6.2012 11:44 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A již osazujeme roletové truhlíky které budou slícovány z vnějšího líce se zateplením objektu

Fotka byla pořízena dne 4.6.2012 11:44 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Pohled do roletového truhlíku, shodou okolností je proveden ze stejných materiálů jako tepelně izolační panely pode dveřmi

Fotka byla pořízena dne 4.6.2012 11:47 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Vzorné provedení rozvodů vody a kanalizace

Fotka byla pořízena dne 4.6.2012 11:49 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Po této stavbě zjišťuji že KM Beta není nejvhodnějším materiálem, svislé dutiny které ve zdivu jsou způsobují nemálo komplikací, příští volbou bude Kalksandstein nebo Silka

Fotka byla pořízena dne 4.6.2012 11:50 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Krabice elektro se opět s ohledem na budoucí blowerdoor test snažíme za účelem dosažení požadované vzduchotěsnosti osazovat z plna do sádry

Fotka byla pořízena dne 6.6.2012 08:41 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. První vrstva zateplení v tl. 120mm

Fotka byla pořízena dne 7.6.2012 16:21 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zateplení do líce roletových truhlíků

Fotka byla pořízena dne 7.6.2012 16:23 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zateplení soklové části EPS sokl 120+50mm, zakládací lišta je kotvena nikoli na přímo na zdivo ale teprve přes první vrstvu zateplení EPS sokl, tím odstraňujeme tepelný most přes zakládací lištu, druhá vrstva zateplení v tl. 50mm je dolepována posléze

Fotka byla pořízena dne 11.6.2012 09:53 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zde je ten detail možná ještě lépe patrný

Fotka byla pořízena dne 7.6.2012 16:23 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A kotvení zateplovacího systému, samozřejmě zazátkováno

Fotka byla pořízena dne 11.6.2012 09:47 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Zahájení provádění rastrů pro SDK podhled, folie jsou na spojích přelepeny Airstop páskou, v místě kotvení přímých závěsů vložena za účelem dosažení vzduchotěsnosti butil kaučuková páska

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 13:02 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádění zateplení podlah EPS 150Z v tl. 100 + 40mm, desky jsou lepeny a důsledně zatěžkávány, výsledkem je skvělá pevná pochozí plocha zateplení, opět velká pochvala investorovi, který toto prováděl svépomocí

Fotka byla pořízena dne 25.6.2012 12:59 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Pohled do chodby, skvělá, přesná a čistá práce. Zároveň je již na zdivu patrná penetrace Maxit Prim 2010 pro budoucí strojní omítky

Fotka byla pořízena dne 26.6.2012 14:08 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Kladení systémových EPS desek pro podlahové vytápění

Fotka byla pořízena dne 29.6.2012 11:53 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Anhydridové lité podlahy, vyfotografováno bezprostředně po vylití

Fotka byla pořízena dne 16.7.2012 10:34 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Provádíme terasu, lemující zdivo IZO plus BS Klatovy, ve skladbě podlahy EPS 150Z 100mm a systémová deska pro podlahové vytápění. Důsledně jsme dbali na další přerušení tepelného mostu svislým XPS 20mm, který zároveň tvoří bednění budoucí nadbetonované desky

Fotka byla pořízena dne 17.7.2012 08:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Připraveno pod betonáž, výztuž 4-150/150 20mm nad spodním lícem budoucí desky. Distančníky jsou tvořeny pásy nařezanými z XPS 20mm, individuální avšak velmi elegantní a účinné řešení

Fotka byla pořízena dne 17.7.2012 08:31 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. A již betonujeme desku. Pohled na zesílenou desku o ploše 2,5x2,5m a tl. 200mm v místě budoucí vířivky

Fotka byla pořízena dne 17.7.2012 09:04 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Práce je hotova, z tohoto pohledu jsem měl opravdu radost, krádná práce

Fotka byla pořízena dne 17.7.2012 08:58 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Příprava pod stříkané omítky

Fotka byla pořízena dne 17.7.2012 09:01 pomocí Canon Canon PowerShot SX30 IS. Příprava osazení rohů pod stříkané omítky

 A již konečně omítáme. Zde jsme použili strojní omítky Maxit IP23 F, které jsou jednovrstvé filcovatelné o zrnitosti 1mm a tvoří zároveň zároveň jádro i štukovou vrstvu, jsou filcovatelné. Dnes už bych jiný způsob omítání pro jakoukoli stavbu nevolil. Toto je velmi efektivní.

 Kouty místností nejsou bándážované, kout je  proříznutý a před malování se vyplní akrylátovým tmele. Toto je osvědčený způsob vyzkoušený mnoha realizacemi jak předejít nekontrolovaným prasklinám v omítkách.

 Skvělé provedení v detailech. Právě podle těchto detailů se pozná kvalitní řemeslník.

 Celkový pohled na hotové místnosti, čisté, přesné, radost pohledět.

 Začínáme s osazováním venkovních parapetů.

 A již máme první parapet osazený. Materiál aloxovaný hliník. Černá folie shora je pouze ochranná.

 Pohled na dokončené dílo po provedení omítek, velmi čistá práce

 Pohled na provedení v soklové části zdiva před natažením nopových folií ....

 .... a po natažení nopových folií

 Vzduchotěsné provedení v krabicích na prostupech elektroinstalace

 Přívod vzduchu na výústkách VZT v SDK podhledu před osazením finálních krytek

 Osazení dtokového kanálu ve sprchovém koutu

 Osazení vany, provádění obkladů v koupelnách

 Začínající práce na terénních úpravách

 Terénní úpravy prováděné svépomocí, kvalitní práce

 Pokládka keramických dlažeb na budoucí kryté terase

 Příprava pro napojení dešťového svodu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont