Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hNízkoenergetický dům Šťáhlavy

Pasivní rodinný dům Šťáhlavy

Fotogalerie rodinný dům Šťáhlavy

Autorem návrhu je Ing. Arch. MgA. Jan Žalský

Jedná se o komfortní dvoupodlažní rodinný dům s přístavbou zimní zahrady, letní kuchyně a bazénem.

Další samostatnou stavbu v rámci realizace tvoří stavba samostatně stojící zděné kolny.

Z mé strany se jedná o řízenou realizaci stavby, kdy zajišťuji stavební funkci stavbyvedoucího, koordinaci stavebních prací, vybírám dílčí dodavatele stavby. Součástí řízené realizace jsou i dodávky stavební materiálů.

Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z cihelných bloků bloků Porotherm T Profi - jedná se o cihelný blok plněný minerální vatou.

Stavba je založena na základových pasech. Stropní konstrukce nad 1NP je tvořena želbet. monolitickou deskou. Konstrukce zastřešení sedlové střechy z příhradových vazníků.

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      masivní zděná stavba z cihlených bloků bloků

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Tepelné čerpadlo země voda

Měrná vypočtená roční spotřeba energie dle PENB:       57 kWh/m2.rok

Stavba není navržena jako vzduchotěsná, blower door test nebude součástí dodávky stavby. 

Realizace stavby bude zahájena v dubnu 2014, dokončení stavby do konce roku 2015.

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont