Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůNízkoenergetický dům Šťáhlavy

Pasivní rodinný dům Šťáhlavy

Fotogalerie rodinný dům Šťáhlavy

Autorem návrhu je Ing. Arch. MgA. Jan Žalský

Jedná se o komfortní dvoupodlažní rodinný dům s přístavbou zimní zahrady, letní kuchyně a bazénem.

Další samostatnou stavbu v rámci realizace tvoří stavba samostatně stojící zděné kolny.

Z mé strany se jedná o řízenou realizaci stavby, kdy zajišťuji stavební funkci stavbyvedoucího, koordinaci stavebních prací, vybírám dílčí dodavatele stavby. Součástí řízené realizace jsou i dodávky stavební materiálů.

Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z cihelných bloků bloků Porotherm T Profi - jedná se o cihelný blok plněný minerální vatou.

Stavba je založena na základových pasech. Stropní konstrukce nad 1NP je tvořena želbet. monolitickou deskou. Konstrukce zastřešení sedlové střechy z příhradových vazníků.

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      masivní zděná stavba z cihlených bloků bloků

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Tepelné čerpadlo země voda

Měrná vypočtená roční spotřeba energie dle PENB:       57 kWh/m2.rok

Stavba není navržena jako vzduchotěsná, blower door test nebude součástí dodávky stavby. 

Realizace stavby bude zahájena v dubnu 2014, dokončení stavby do konce roku 2015.

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont