Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hNízkoenergetický rodinný dům Bor

Nízkoenergetický rodinný dům Bor

Fotogalerie dům Bor

Na počátku ledna 2012  mě oslovili investoři s požadavkem dozorování jejich připravované novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém standardu. Z mé strany obvyklý postup v takovémto případě je ten, že si od investora vyžádám projektovou dokumentaci, tuto důkladně nastuduji a na prvotní schůzku jdu již s konkrétními informacemi,  co by se případně na stávajícím návrhu nechalo udělat lépe, efektivněji, úsporněji. Tento postup se mi vždy velmi osvědčil, nejen že se investory ihned od první schůzky bavíme zcela k věci ale zároveň získávají ihned představu jaký projekt vlastně od projektanta získali a  jaké změny je v ideálním případě v jejich návrhu ještě budou čekat.

Další stupněm spolupráce s investorem byl výběr nejvhodnější stavební firmy. Zde jsme s investorem řešili dilema zda stavbu celou jako takovou zadat na klíč či její výstavbu řešit prostřednictvím jednotlivých řemesel s důslednou koordinací z mé strany. Druhá možnost je sice pro investora jako takového méně pohodlná, nicméně o něco úspornější. Zvolili jsme tedy tento způsob výstavby.

Vlastní stavbu jsme zahájili již na konci února 2012 s požadavkem investora na Vánoce bydlet. Nyní mohu konstatovat, že stavba jde tak rychle dopředu že nastěhování by mělo být reálné patrně již v průběhu měsíce září. Od počátku bylo jasné, kdo bude provádět hrubou stavbu od základové spáry až po věnce. Investor zvolil místní partu živnostníků a i přes drobné spory a opravy při provádění základových konstrukcí lze konstatovat, že svou práci provedli poměrně obstojně. Velmi šťastnou ruku jsme měli při výběru dodavatele zastřešení, zvolená tachovská společnost odvedla velmi dobrou práci a na základě této jsem s nimi připravený spolupracovat i na dalších stavbách. Následovali práce elektro a ZTI, zde byli vybraní dodavatelé vcelku bezproblémoví, problém nastal s dodavatelem rozvodů VZT, kdy tento předvedl velmi nekvalitní práci a hrubou neznalost základních  technických požadavků, tohoto dodavatele jsme byli nuceni ze stavby vyhodit bez nároku na odměnu a nahradit jej jiným, kvalitnějším dodavatelem. Zateplovací práce si investor provádí svépomocí dle mnou doporučených technologických postupů. K jeho cti nutno dodat, že práce odvádí ve velmi vysoké kvalitě, která se často nevidí ani u odborných dodavatelských firem.

Investiční náklady na provedení stavby                  3. 000.000 Kč bez DPH

Navržené kapacity rodinného domu

Počet obytných místností:                                          4

Zastavěná plocha vč. terasy                                   282,60m2

Celkový obestavěný prostor                                   990,00m3

Celková užitná plocha                                            229,90m2

Výška hřebene střechy od +0,000                              4,89m

Sklon střechy RD                                                    24° 

Použité materiály

-           Po obvodě jsou základové pasy zatepleny deskami (Isover) EPS SOKL 100mm +50mm

-           Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 175mm z vápenopískových bloků KM Beta

-           Zateplení bylo provedeno kontaktně EPS F 2x 120mm, samozřejmostí je překrytí spár předchozí vrstvy

-           V konstrukci podlahy 1.N.P. bylo provedeno zateplení 100+40mm EPS 150Z + 50mm systémová deska pro podlahové vytápění. Při kladení bylo důsledně dbáno na překrytí spár předchozí vrstvy

-           Zateplení střešního pláště bylo provedeno v úrovni stropu 1NP z desek minerální vaty Rockwool Airock ND 2x 180mm

-           Okna Internom, Uw=0,83 W/m2K

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD je provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka Stiebel Eltron.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Parozábrany stropu 1NP jsou tvořeny parotěsnými foliemi s důsledným přelepením spojů Airstop páskou od spol. Isocell.

Důsledně byly provedeny parotěsné pásky na styku okenních rámů s ostěním. K dokonalému osazení před fasádu vyložených výplní otvorů umožňujícím dilataci a stejně tak pro kvalitní napojení parotěsných pásek byla okenní a dveřní ostění vybedněna OSB deskami.

Velmi důsledně bylo dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny silikonovými zátkami.

Vzduchotěsnost celé vnitřní obálky rodinného domu bude prověřena Blower – Door testem, který prověří skutečnou vzduchotěsnost obálky a navrhne případná nápravná opatření. Pro zajištění dostatečné vzduchotěsnosti tohoto nízkoenergetického rodinného domu musí být dosaženo hodnoty  n50,Nmax = 1,0 h-1

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont