Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Dobřany

Pasivní rodinný dům Dobřany

Fotogalerie rodinný dům Dobřany


Autorem návrhu je Ing. Štěpánka Hamatová

Jedná se o dvoupodlažní dům navržený ve standardu typického pasivního domu, kdy bylo vlastní dispoziční a konstrukční řešení navržené stavby optimalizováno dle PHPP. 

Z mé strany se jedná o řízenou realizaci stavby, kdy zajišťuji stavební funkci stavbyvedoucího, koordinaci stavebních prací, vybírám dílčí dodavatele stavby. Součástí řízené realizace jsou i dodávky stavební materiálů.

Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z vápenopískových bloků Kalksandstein založenou na železobetonové desce na vrstvě drceného pěnoskla. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP bude tvořena filigránovými stropními panely s nadbetonovanou monolitickou deskou.

Zateplení stavby kontaktním zateplovacím systémem EPS Grey wall tl. 300mm, zateplení střešního pláště EPS spádovými klíny, střešní krytina bude tvořena PVC střešní folií

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      masivní zděná stavba z VPC bloků na ŽB desce na drceném pěnoskle

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Nilan VP 18 Compakt K

Měrná potřeba tepla na vytápění:       17,6 kWh/m2.rok

(dle doporučení PHPP lze provedením kvalitní vzduchotěsné obálky a při dosažení n50=0,3h a provedením kontaktního zateplení tl. 320mm EPS grey wall a při použití okenních rámů KF400 snížit hodnotu roční měrné potřeby tepla až na 15,5 kWh/m2.rok)

 Při měření vzduchotěsnosti pomocí blower door testu jsme dosáhli hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Realizace stavby bude zahájena v prosinci 2013, kdy budou provedeny základové konstrukce rodinného domu. Vlastní stavba rodinného domu bude zahájena na jaře 2014 a kompletní dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2014.

Vizualizace rodinného domu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont