Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůPasivní rodinný dům Dobřany

Pasivní rodinný dům Dobřany

Fotogalerie rodinný dům Dobřany


Autorem návrhu je Ing. Štěpánka Hamatová

Jedná se o dvoupodlažní dům navržený ve standardu typického pasivního domu, kdy bylo vlastní dispoziční a konstrukční řešení navržené stavby optimalizováno dle PHPP. 

Z mé strany se jedná o řízenou realizaci stavby, kdy zajišťuji stavební funkci stavbyvedoucího, koordinaci stavebních prací, vybírám dílčí dodavatele stavby. Součástí řízené realizace jsou i dodávky stavební materiálů.

Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z vápenopískových bloků Kalksandstein založenou na železobetonové desce na vrstvě drceného pěnoskla. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP bude tvořena filigránovými stropními panely s nadbetonovanou monolitickou deskou.

Zateplení stavby kontaktním zateplovacím systémem EPS Grey wall tl. 300mm, zateplení střešního pláště EPS spádovými klíny, střešní krytina bude tvořena PVC střešní folií

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      masivní zděná stavba z VPC bloků na ŽB desce na drceném pěnoskle

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Nilan VP 18 Compakt K

Měrná potřeba tepla na vytápění:       17,6 kWh/m2.rok

(dle doporučení PHPP lze provedením kvalitní vzduchotěsné obálky a při dosažení n50=0,3h a provedením kontaktního zateplení tl. 320mm EPS grey wall a při použití okenních rámů KF400 snížit hodnotu roční měrné potřeby tepla až na 15,5 kWh/m2.rok)

 Při měření vzduchotěsnosti pomocí blower door testu jsme dosáhli hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Realizace stavby bude zahájena v prosinci 2013, kdy budou provedeny základové konstrukce rodinného domu. Vlastní stavba rodinného domu bude zahájena na jaře 2014 a kompletní dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2014.

Vizualizace rodinného domu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont