Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Dobříš

Pasivní rodinný dům Dobříš

Fotogalerie pasivní dům Dobříš

Autorem návrhu jsou Mimosa architekti s.r.o. a zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace spol. Biskup dřevostavby s.r.o.

Jedná se o dům s atypickým tvarovým řešením, návrh domu je zpracován dle PHPP. Na stavbě budu vykonávat technický dozor investora, dům je velmi osobitý, a jeho realizace s sebou přinese nutnost řešení mnoha zjímavých stavebních detailů.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou vnější obálky. Stavba je založena na betonových základových pasech a desce podkladního betonu při zachování principů pro zakládání pasivních domů (návrh tepelně izolační obálky základových pasů)

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      dřevostavba s difuzně otevřenými skladbami

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Nilan Anaconda - kompaktní jednotka s TČ vzduch/voda

Měrná potřeba tepla na vytápění:       13 kWh/m2.rok

Pům. souč. prostupu tepla obálkou:    0,18 W/m2K

Realizace stavby bude zahájena v říjnu 2013, kdy budou provedeny základové konstrukce rodinného domu. Vlastní stavba rodinného domu bude zahájena na jaře 2014 a kompletní dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2014. 

 Při měření Blower door testu jsme dosáhli velmi dobré výsledné hodnoty n50=0,18  1/h !  Výsledek pokazila pouze "problematická" okna, kde byly zjištěny netěsnosti u spojení okenních rámů a fixníxh sloupků, v místě napojení dvou okenních rámů, netěsné spojení pevného okna HS portálu s rámem a dále časté netěsnosti v parapetních rozích oken. I přes toto všechno jsme dosáhli velmi kvalitního výsledku uvážíme-li, že limitní hodnotou měření průvzdušnosti pro pasivní domy je hodnota n50=0,6  1/h. 

Vizualizace rodinného domu - autor návrhu: Mimosa architekti s.r.o.

Pohled jižní

Pohled severní

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont