Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůPasivní rodinný dům Dobříš

Pasivní rodinný dům Dobříš

Fotogalerie pasivní dům Dobříš

Autorem návrhu jsou Mimosa architekti s.r.o. a zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace spol. Biskup dřevostavby s.r.o.

Jedná se o dům s atypickým tvarovým řešením, návrh domu je zpracován dle PHPP. Na stavbě budu vykonávat technický dozor investora, dům je velmi osobitý, a jeho realizace s sebou přinese nutnost řešení mnoha zjímavých stavebních detailů.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou vnější obálky. Stavba je založena na betonových základových pasech a desce podkladního betonu při zachování principů pro zakládání pasivních domů (návrh tepelně izolační obálky základových pasů)

Parametry objektu:

Konstrukce:                                      dřevostavba s difuzně otevřenými skladbami

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Nilan Anaconda - kompaktní jednotka s TČ vzduch/voda

Měrná potřeba tepla na vytápění:       13 kWh/m2.rok

Pům. souč. prostupu tepla obálkou:    0,18 W/m2K

Realizace stavby bude zahájena v říjnu 2013, kdy budou provedeny základové konstrukce rodinného domu. Vlastní stavba rodinného domu bude zahájena na jaře 2014 a kompletní dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2014. 

 Při měření Blower door testu jsme dosáhli velmi dobré výsledné hodnoty n50=0,18  1/h !  Výsledek pokazila pouze "problematická" okna, kde byly zjištěny netěsnosti u spojení okenních rámů a fixníxh sloupků, v místě napojení dvou okenních rámů, netěsné spojení pevného okna HS portálu s rámem a dále časté netěsnosti v parapetních rozích oken. I přes toto všechno jsme dosáhli velmi kvalitního výsledku uvážíme-li, že limitní hodnotou měření průvzdušnosti pro pasivní domy je hodnota n50=0,6  1/h. 

Vizualizace rodinného domu - autor návrhu: Mimosa architekti s.r.o.

Pohled jižní

Pohled severní

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont