Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Hromnice

Pasivní rodinný dům Hromnice

 Fotogalerie pasivní dům Hromnice

V průběhu roku 2010  započala spolupráce se stavebníky z okr. Plzeň sever při realizaci jejich pasivního domu.

Projektová dokumentace byla zpracovaná, stavební povolení vydané. Se stavbou se začalo na podzim r. 2010. Zpracovatel dokumentace byl v podstatě spíše jen kresličem představ stavebníka, který měl o svém domě jasnou představu - toto není úplně ideální postup, nicméně v naší praxi jakýmsi způsobem zafungoval. Návrh domu sice není příkladem typického pasivního domu - jedná se podsklepený objekt tradiční architektury - nicméně materiálově a technolicky je dům pojatý a realizovaný jako pasivní.

Stavba je realizována částečně svépomocí (založení stavby, zdivo, stropní konstrukce) a částečně dílčími dodavateli typu OSVČ (krov, střešní konstrukce, instalace, fasáda, omítky apod..). Dodávku oken zajišťuje spol. ABinterier (okna a dveře Internorm), větrací jednotku Nilan a rozvody VZT dodává společnost Setrite s.r.o.

Z mé strany byl smlouvou sjednám výkon stavebního dozoru v rozsahu hrubé stavby, po oboustranně spokojené vzájemné spolupráci a dohodě se stavebníkem probíhá výkon stavebního dozoru až doposud, v jehož rámci dodává na stavbu spol. Stach.cz stavby s.r.o. i veškerý stavební materiál.

Investiční náklady na provedení stavby      3.000.000 Kč bez DPH (částečně svépomocná výstavba)

Použité materiály

-           Po obvodě jsou základové pasy  a část podzemního zdiva na jižní straně objektu zatepleny deskami

EPS Perimetr 160mm (v soklové části ještě +40mm)

-           Suterénní zdivo je provedeno z bednících dílců BEST tl. 300mm

-           Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 240mm z vápenopískových bloků SILKA

-           Zateplení bude provedeno kontaktně EPS 70F v tl. 300mm v jedné vrstvě, celoplošně lepené bez kotvení

-           V konstrukci podlahy 1.N.P. bylo provedeno zateplení 120+100mm EPS 150Z.

-           Zateplení střešního pláště bylo provedeno z desek minerální vaty Rockwool Airock ND v tl. 200mm v úrovni krokví a 200mm pod krokvemi, parozábranu tvoří desky OSB s přelepením spojů Air stop páskou

-           Plasthliníková okna Internom, Uw=0,76 W/m2K

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD bude provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka NILAN.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Parozábrany střešního pláště tvoří desky OSB s přelepením spojů Air stop páskou.

Důsledně budou rovněž provedeny parotěsné pásky na styku okenních rámů s ostěním.

Předsazenou montáž výplní otvorů zajištuje spol. ABinterier - v zastoupení dodavatele Internorm. Velmi dobře rovněž funguje systémové řešení předsazené montáže - COMPACFOAM

Velmi důsledně bude dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Použity budou vzduchotěsné elektro krabice s pryžovou objímkou pro prostupující el. kabel. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny vzduchotěsnými zátkami.

Vzduchotěsnost celé vnitřní obálky rodinného domu bude prověřena Blower – Door testem, který prověří skutečnou vzduchotěsnost obálky a navrhne případná nápravná opatření. Pro zajištění dostatečné vzduchotěsnosti tohoto pasivního rodinného domu musí být dosaženo hodnoty  n50,Nmax = 0,6 h-1

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont