Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůPasivní rodinný dům Hromnice

Pasivní rodinný dům Hromnice

 Fotogalerie pasivní dům Hromnice

V průběhu roku 2010  započala spolupráce se stavebníky z okr. Plzeň sever při realizaci jejich pasivního domu.

Projektová dokumentace byla zpracovaná, stavební povolení vydané. Se stavbou se začalo na podzim r. 2010. Zpracovatel dokumentace byl v podstatě spíše jen kresličem představ stavebníka, který měl o svém domě jasnou představu - toto není úplně ideální postup, nicméně v naší praxi jakýmsi způsobem zafungoval. Návrh domu sice není příkladem typického pasivního domu - jedná se podsklepený objekt tradiční architektury - nicméně materiálově a technolicky je dům pojatý a realizovaný jako pasivní.

Stavba je realizována částečně svépomocí (založení stavby, zdivo, stropní konstrukce) a částečně dílčími dodavateli typu OSVČ (krov, střešní konstrukce, instalace, fasáda, omítky apod..). Dodávku oken zajišťuje spol. ABinterier (okna a dveře Internorm), větrací jednotku Nilan a rozvody VZT dodává společnost Setrite s.r.o.

Z mé strany byl smlouvou sjednám výkon stavebního dozoru v rozsahu hrubé stavby, po oboustranně spokojené vzájemné spolupráci a dohodě se stavebníkem probíhá výkon stavebního dozoru až doposud, v jehož rámci dodává na stavbu spol. Stach.cz stavby s.r.o. i veškerý stavební materiál.

Investiční náklady na provedení stavby      3.000.000 Kč bez DPH (částečně svépomocná výstavba)

Použité materiály

-           Po obvodě jsou základové pasy  a část podzemního zdiva na jižní straně objektu zatepleny deskami

EPS Perimetr 160mm (v soklové části ještě +40mm)

-           Suterénní zdivo je provedeno z bednících dílců BEST tl. 300mm

-           Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 240mm z vápenopískových bloků SILKA

-           Zateplení bude provedeno kontaktně EPS 70F v tl. 300mm v jedné vrstvě, celoplošně lepené bez kotvení

-           V konstrukci podlahy 1.N.P. bylo provedeno zateplení 120+100mm EPS 150Z.

-           Zateplení střešního pláště bylo provedeno z desek minerální vaty Rockwool Airock ND v tl. 200mm v úrovni krokví a 200mm pod krokvemi, parozábranu tvoří desky OSB s přelepením spojů Air stop páskou

-           Plasthliníková okna Internom, Uw=0,76 W/m2K

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD bude provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka NILAN.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Parozábrany střešního pláště tvoří desky OSB s přelepením spojů Air stop páskou.

Důsledně budou rovněž provedeny parotěsné pásky na styku okenních rámů s ostěním.

Předsazenou montáž výplní otvorů zajištuje spol. ABinterier - v zastoupení dodavatele Internorm. Velmi dobře rovněž funguje systémové řešení předsazené montáže - COMPACFOAM

Velmi důsledně bude dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Použity budou vzduchotěsné elektro krabice s pryžovou objímkou pro prostupující el. kabel. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny vzduchotěsnými zátkami.

Vzduchotěsnost celé vnitřní obálky rodinného domu bude prověřena Blower – Door testem, který prověří skutečnou vzduchotěsnost obálky a navrhne případná nápravná opatření. Pro zajištění dostatečné vzduchotěsnosti tohoto pasivního rodinného domu musí být dosaženo hodnoty  n50,Nmax = 0,6 h-1

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont