Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. Nebudu tady nikomu namlouvat že se mi to vždy povede, člověk se po celý život dopouští chyb, podstatné ale je své chyby neopakovat. Toto se mi myslím prozatím daří.

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází výraznou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi a třeba i prostřednictvím tohoto webu dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h. Opět se jedná o jeden z nejlepších výsledků jakých bylo při měření vzduchotěsnosti u zděných domů v rámci ČR dosaženo.

Vezmu-li v úvahu že při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/h, tak jsem si jistý, že podobné výsledky jsou a budou nadále běžným standardem při provádění stavby pasivního domu spol. Stach.cz stavby s.r.o.

Exkurze Kalksandstein SRN 2014 - Komentovaná fotogalerie

Seminář centra pasivního domu - Komentovaná fotogalerii ze dvou rozestavěných staveb pasivních domůPasivní rodinný dům Tachov

Pasivní rodinný dům Tachov I

Fotogalerie dům Tachov

Na jaře 2010 mě oslovili investoři s požadavkem zpracování projektové dokumentace rodinného domu v pasivně energetickém standardu. Nějakou dobu jsme řešili místo stavby, kdy jsme společně s investory vyhledávali vhodnou stavební parcelu. Vše se povedlo a asi tak po ¾ roce jsme se mohli pustit do práce po úvodních návrzích jsme se asi na třetí pokus dopracovali k předběžné finální podobě stavby a tuto dále dopracovali. Zpracování vlastní projektové dokumentace zabralo dobu ca. 3 měsíců, stejně tak i čas pro získání stavebního povolení.

Další stupněm spolupráce s investorem byl výběr nejvhodnější stavební firmy. Oslovili jsme nemálo firem, od čtyř z nich získali rozpočet stavby. Zde musím dodat, že stavíme z betonových tvárnic BS Klatovy. Možná z lenosti, možná z neodbornosti nebylo snadné najít firmu, která by s tímto materiálem chtěla pracovat. V současnosti jsou již tímto výrobcem dodávány i tvárnice pro tenkovrstvé zdění, ale v době zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby tomu tak ještě nebylo. Často jsme se tedy setkávali s odmítnutím dodavatelů s tím, že z tohoto materiálu zdít nebudou. No, jejich škoda řekl bych. Vybrána byla nakonec místní středně stavební firma, se kterou již investor v minulosti několik svých firemních projektů realizovala  zejména vlastní přístup majitele společnosti byl velmi vstřícný, kdy musím říci, že vyjednávání o konečné podobě jednotlivých položkových cen byla velmi nesnadná a zdlouhavá. Stejně tak jeho přístup a snahu sebevzdělávání v oboru pasivních domů jsme s investorem velmi ocenili, snad i proto jsme do něj vložili svou důvěru a  stavbu jsme mu nechali realizovat i bez předchozích praktických zkušeností s pasivními domy. Prozatím lze konstatovat, že našeho rozhodnutí nelitujeme, v současnosti jsem ve fázi těsně před provedením blower door testu, jak to celé dopadne podrobně popíši v další části našeho „příběhu“.

Vlastní stavbu jsme zahájili v září 2011, hrubá stavba postupovala velmi rychle, zimu a časné jaro jsme trošku prokoukali při čekáni na dodávku oken, nyní stavba spěje v odpovídající rychlosti opět kupředu. Jsou dokončeny vnitřní omítky, podlahy, vnější zateplovací systém i zateplení stropu 2NP.

V této fázi stavby jsme přistoupili k provedení Blower door testu. Dle pánů z VVUT,  kteří měření prováděli jsme na to, že jsme stavěli zděný pasivní dům prý dopadli velmi dobře. První měření neprůvzdušnosti prokázalo hodnotu 0,84 h-1, poté jsme prošli celou stavbu, našli netěsná místa, z valné většiny tato opravili a další měření již prokázalo hodnotu 0,71h-1, čili poměrně spokojenost, nicméně s dodavatelem stavby jsme si dali za úkol v dalších dnech ještě jednou vše v klidu projít, dotěsnit a po tomto jsme si jisti, že by další naměřená hodnota byla již bezpečně pod 0,6h-1, což je hodnota stanovená pro pasivní dům.  

Stavba je navržena jako jednogenerační rodinný dům s předpokladem trvalého bydlení 4 osob. V 1NP se nachází denní část domu s technickým zázemím, ve 2NP je pak navržena noční část domu.

Investiční náklady na provedení stavby                4. 000.000 Kč bez DPH

Potřeba tepla na vytápění                                                   10,5 kWh/(m2a)

Poslední naměřená hodnota Blower door testu                        0,71 h-1

Navržené kapacity rodinného domu

Počet obytných místností:                                         5

Zastavěná plocha vč.zahr. skladu                           137,56m2

Zpevněné plochy ze zámk. dlažby                          175,00m2

Celkový obestavěný prostor                                   739,00m3

Celková užitná plocha                                            207,06m2

Výška hřebene střechy od +0,000                              7,11m

Sklon střechy RD                                                    15°

Použité materiály

-          Po obvodě jsou základové pasy zatepleny deskami (Isover) EPS SOKL 2x 100MM (XPS)

-         Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 250mm z tvárnic BS Klatovy TN 25       250/400/190

-         Obvodové a střední nosné zdivo je založeno na vrstvě tepelně izolačních bloků z pěnového skla

-         Zateplení bylo provedeno kontaktně (ISOVER) EPS GREY WALL 160+140MM. Na severní fasádě byla z důvodu nutnosti dosažení požární bezpečnosti navržena minerální vata MW-L tl. 300mm s kolmým vláknem

-         V konstrukci podlahy 1.N.P. bylo provedeno zateplení 3x 100mm EPS 150Z. Důsledně bylo dbáno na překrytí spár předchozí vrstvy.

-         Zateplení střešního pláště bylo provedeno v úrovni stropu 2NP. Původně bylo navrženo zateplení stříkanou PUR pěnou Icynene. Nakonec jsme zvolili jiného dodavatele i jiný materiál a sice izolaci z celuozových vláken v celkové tloušťce nafoukané vrstvy izolace min. 400mm

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD je provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka Nilan.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Parozábrany stropu 2NP jsou tvořeny OSB deskami s důsledným přelepením spojů Airstop páskou od spol. Isocell.

Důsledně byly provedeny parotěsné pásky na styku okenních rámů s ostěním. K dokonalému osazení před fasádu vyložených výplní otvorů umožňujícím dilataci a stejně tak pro kvalitní napojení parotěsných pásek byla okenní a dveřní ostění vybedněna OSB deskami.

Velmi důsledně bylo dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny silikonovými zátkami.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont