Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Tachov

Pasivní rodinný dům Tachov I

Fotogalerie dům Tachov

Na jaře 2010 mě oslovili investoři s požadavkem zpracování projektové dokumentace rodinného domu v pasivně energetickém standardu. Nějakou dobu jsme řešili místo stavby, kdy jsme společně s investory vyhledávali vhodnou stavební parcelu. Vše se povedlo a asi tak po ¾ roce jsme se mohli pustit do práce po úvodních návrzích jsme se asi na třetí pokus dopracovali k předběžné finální podobě stavby a tuto dále dopracovali. Zpracování vlastní projektové dokumentace zabralo dobu ca. 3 měsíců, stejně tak i čas pro získání stavebního povolení.

Další stupněm spolupráce s investorem byl výběr nejvhodnější stavební firmy. Oslovili jsme nemálo firem, od čtyř z nich získali rozpočet stavby. Zde musím dodat, že stavíme z betonových tvárnic BS Klatovy. Možná z lenosti, možná z neodbornosti nebylo snadné najít firmu, která by s tímto materiálem chtěla pracovat. V současnosti jsou již tímto výrobcem dodávány i tvárnice pro tenkovrstvé zdění, ale v době zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby tomu tak ještě nebylo. Často jsme se tedy setkávali s odmítnutím dodavatelů s tím, že z tohoto materiálu zdít nebudou. No, jejich škoda řekl bych. Vybrána byla nakonec místní středně stavební firma, se kterou již investor v minulosti několik svých firemních projektů realizovala  zejména vlastní přístup majitele společnosti byl velmi vstřícný, kdy musím říci, že vyjednávání o konečné podobě jednotlivých položkových cen byla velmi nesnadná a zdlouhavá. Stejně tak jeho přístup a snahu sebevzdělávání v oboru pasivních domů jsme s investorem velmi ocenili, snad i proto jsme do něj vložili svou důvěru a  stavbu jsme mu nechali realizovat i bez předchozích praktických zkušeností s pasivními domy. Prozatím lze konstatovat, že našeho rozhodnutí nelitujeme, v současnosti jsem ve fázi těsně před provedením blower door testu, jak to celé dopadne podrobně popíši v další části našeho „příběhu“.

Vlastní stavbu jsme zahájili v září 2011, hrubá stavba postupovala velmi rychle, zimu a časné jaro jsme trošku prokoukali při čekáni na dodávku oken, nyní stavba spěje v odpovídající rychlosti opět kupředu. Jsou dokončeny vnitřní omítky, podlahy, vnější zateplovací systém i zateplení stropu 2NP.

V této fázi stavby jsme přistoupili k provedení Blower door testu. Dle pánů z VVUT,  kteří měření prováděli jsme na to, že jsme stavěli zděný pasivní dům prý dopadli velmi dobře. První měření neprůvzdušnosti prokázalo hodnotu 0,84 h-1, poté jsme prošli celou stavbu, našli netěsná místa, z valné většiny tato opravili a další měření již prokázalo hodnotu 0,71h-1, čili poměrně spokojenost, nicméně s dodavatelem stavby jsme si dali za úkol v dalších dnech ještě jednou vše v klidu projít, dotěsnit a po tomto jsme si jisti, že by další naměřená hodnota byla již bezpečně pod 0,6h-1, což je hodnota stanovená pro pasivní dům.  

Stavba je navržena jako jednogenerační rodinný dům s předpokladem trvalého bydlení 4 osob. V 1NP se nachází denní část domu s technickým zázemím, ve 2NP je pak navržena noční část domu.

Investiční náklady na provedení stavby                4. 000.000 Kč bez DPH

Potřeba tepla na vytápění                                                   10,5 kWh/(m2a)

Poslední naměřená hodnota Blower door testu                        0,71 h-1

Navržené kapacity rodinného domu

Počet obytných místností:                                         5

Zastavěná plocha vč.zahr. skladu                           137,56m2

Zpevněné plochy ze zámk. dlažby                          175,00m2

Celkový obestavěný prostor                                   739,00m3

Celková užitná plocha                                            207,06m2

Výška hřebene střechy od +0,000                              7,11m

Sklon střechy RD                                                    15°

Použité materiály

-          Po obvodě jsou základové pasy zatepleny deskami (Isover) EPS SOKL 2x 100MM (XPS)

-         Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 250mm z tvárnic BS Klatovy TN 25       250/400/190

-         Obvodové a střední nosné zdivo je založeno na vrstvě tepelně izolačních bloků z pěnového skla

-         Zateplení bylo provedeno kontaktně (ISOVER) EPS GREY WALL 160+140MM. Na severní fasádě byla z důvodu nutnosti dosažení požární bezpečnosti navržena minerální vata MW-L tl. 300mm s kolmým vláknem

-         V konstrukci podlahy 1.N.P. bylo provedeno zateplení 3x 100mm EPS 150Z. Důsledně bylo dbáno na překrytí spár předchozí vrstvy.

-         Zateplení střešního pláště bylo provedeno v úrovni stropu 2NP. Původně bylo navrženo zateplení stříkanou PUR pěnou Icynene. Nakonec jsme zvolili jiného dodavatele i jiný materiál a sice izolaci z celuozových vláken v celkové tloušťce nafoukané vrstvy izolace min. 400mm

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD je provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka Nilan.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Parozábrany stropu 2NP jsou tvořeny OSB deskami s důsledným přelepením spojů Airstop páskou od spol. Isocell.

Důsledně byly provedeny parotěsné pásky na styku okenních rámů s ostěním. K dokonalému osazení před fasádu vyložených výplní otvorů umožňujícím dilataci a stejně tak pro kvalitní napojení parotěsných pásek byla okenní a dveřní ostění vybedněna OSB deskami.

Velmi důsledně bylo dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny silikonovými zátkami.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont