Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Tachov II

Pasivní rodinný dům Tachov II

Forogalerie pasivní dům Tachov II

projektová dokumentace předpokládala realizaci stavby v nízkoenergetickém standardu, ke změně stavby na pasivní standard bylo přistoupeno v průběhu realizace hrubé stavby na přání stavebníka

Na počátku února 2012  mě oslovili investoři s požadavkem dozorování jejich připravované novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém standardu. Ze své strany jsem opět uplatnil obvyklý postup, kdy jsem si od investora vyžádal projektovou dokumentaci, tuto jsem důkladně nastudoval a na společné schůzce vznesl připomínky k navrženým řešením, které by dle mého názoru byly vhodné realizovat jiným způsobem. Po další schůzce která již proběhla i za účasti projektanta stavby jsme finálně dohodli úpravy projektové dokumentace, dále jsme s investorem sjednali vypracování důležitých detailů stavby, které v projektové dokumentaci chyběly a rovněž jsme požádali projektanta o zpracování výkazu výměr stavby, který se stal později základním sjednocujícím podkladem k projektové dokumentaci pro zadávací řízení při výběru dodavatele stavby. 

Další stupněm spolupráce s investorem byl výběr nejvhodnější stavební firmy. Zde jsme s investorem opět jako již tradičně řešili dilema zda stavbu celou jako takovou zadat na klíč či její výstavbu řešit prostřednictvím jednotlivých řemesel s důslednou koordinací z mé strany. Druhá možnost je sice pro investora jako takového méně pohodlná, nicméně o něco úspornější.

Nakonec jsme na přání investora zvolili způsob výstavby se zadáním stavební firmě v uvozovkách na klíč, kdy byla prozatím zasmluvněna jen realizace hrubé stavby s pozdějším výhledem, osvědčí-li se vzájemná spolupráce, i na kompletním dokončení stavby. Avšak stále zůstává otevřena i možnost dokončení stavby pomocí živnostníků, osobně se k tomuto způsobu přikláním, je finančně úspornější a často se dosáhne kvalitnějšího výsledku při provedení dokončovacích prací.

Nyní v průběhu realizace stavby doplněji, že s výkony dodavatele hrubé stavby jsme se stavebníkem hrubě nespokojeni - problémová je jak kvalita odváděných prací tak prodlužující se termíny dokončení hrubé stavby. Ze strany stávajícího dodavatele nebude dokonce dokončena ani konstrukce zastřešení, za tímto účelem již máme zasmluvněné náhradní dílčí dodavatele. Dokončovací práce budou po dohodě se stavebníkem probíhat formou tzv. "řízené realizace stavby" kdy stavební dozor a vlastní řízení stavby bude zajištěnou mou firmou a vlastní dílčí dodávky jednotlivých prací pomocí OSVČ.

Stavba je navržena jako patrový jednogenerační rodinný dům s předpokladem trvalého bydlení 4 osob.

Investiční náklady na provedení stavby      4. 000.000 Kč bez DPH 

Navržené kapacity rodinného domu 

Počet obytných místností:                                5

Zastavěná plocha vč. garážového stání          168,80m2

Celková užitná plocha                                   204,90m2

Výška hřebene střechy od +0,000                     7,90m

Sklon střechy RD                                           15° 

Použité materiály 

-           Po obvodě jsou základové pasy  a část podzemního zdiva na jižní straně objektu zatepleny deskami

EPS Perimetr 160mm (v soklové části +40mm)

-           Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno v tl. 200 a 175mm z vápenopískových bloků VAPIS, v podsklepené části v kontaktu se zeminou pak tl. 300mm

-           Zateplení bude provedeno kontaktně EPS greywall 240mm

-           V konstrukci podlahy 1.N.P. bude provedeno zateplení 50+50+140mm EPS 150Z. Při kladení desek bude  dbáno na překrytí spár předchozí vrstvy.

-           Zateplení střešního pláště bude po dlouhých debatách provedeno na přání stavebníka v úrovni spodní pásnice dřevěných vazníků z PUR desek PAMA UniPIRmg tl.180mm s vypěněním spár v úrovni pásnice vazníku a dále překrytím plochy shora izolací minerální vaty tl. min. 100mm

-           Parozábrana bude tvořena deskami OSB s přelepením spojů Airstop páskou kotvenými na spodní pásnici dřevěných vazníků.

-           Plast hliníková okna Internom, Uw=0,76 W/m2K

Vzduchotěsnost obvodových plášťů

Celá vnitřní obálka RD bude provedena jako vzduchotěsná, větrání domu bude zajištěno nuceným větráním s rekuperací tepla, použita je větrací jednotka NILAN.

Vzduchotěsnost stěn je zajištěna jejich omítnutím.

Předsazenou montáž oken zajišťuje jejich dodavatel spol. ABinterier - okna Internorm

Důsledně bude dbáno na osazení elektroinstalačních krabic z plna do sádry, tak aby byla zajištěna jejich vzduchotěsnost. Použity budou vzduchotěsné elektro krabice s pryžovou objímkou pro prostupující el. kabel. Další prostupy elektroinstalace trubním vedením byly utěsněny vzduchotěsnými zátkami zátkami.

Vzduchotěsnost celé vnitřní obálky rodinného domu bude prověřena Blower – Door testem, který prověří skutečnou vzduchotěsnost obálky a navrhne případná nápravná opatření. Pro zajištění dostatečné vzduchotěsnosti tohoto pasivního rodinného domu musí být dosaženo hodnoty  n50,Nmax = 06 h-1

 Při měření Blower door testu jsme dosáhli vynikající výsledné hodnoty n50=0,15  1/h !  Jedná se o jeden z vůbec nejlepších výsledků, kterých bylo při měření vzduchotěsnosti ve zděném pasivním domě v rámci ČR dosaženo.

 

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont