Menu


O mně

26.7.2012

Plzeňský deník

Své podnikání jsem v r. 2003 založil na poctivosti, ctižádosti, sebevzdělávání se a snaze zanechat po sobě vždy co možná nejlepší výsledek tak, aby se člověk za svou práci nemusel stydět. 

Uvědomuji si, že naše stavebnictví v současnosti prochází jistou obměnou. Ta spočívá nejen v zavádění nových stavebních systémů, technologických postupů a materiálů, ale naproti tomu bohužel i ve stále se snižující odbornosti a  šikovnosti současných řemeslníků. 

Věřím že i mým vlastním přičiněním či společně s vámi dokážeme posunout české stavebnictví zase o kousek dál.

Toplist23.10.2014 Dnes jsme při měření vzduchotěsnosti (blower door test) u RD v Dobřanech dosáhli další vynikající hodnoty n50=0,12 1/h

Při předchozím měření u RD v Tachově bylo dosaženo hodnoty n50=0,15 1/hPasivní rodinný dům Plzeň

Pasivní rodinný dům Plzeň

Fotogalerie rodinný dům Plzeň

Autorem projektové dokumentace je spol. DIPROS s.r.o.

Jedná se o přízemní dům navržený ve standardu pasivního domu. Dům je realizován a přihlášen k podpoře v programu Nová Zelená úsporám 2013

Z mé strany se jedná o řízenou realizaci stavby, kdy zajišťuji stavební funkci stavbyvedoucího, koordinaci stavebních prací, vybírám dílčí dodavatele stavby. Součástí řízené realizace jsou i dodávky stavební materiálů.

Konstrukčně se jedná o stavbu zděnou z vápenopískových bloků Kalksandstein KS QUADRO zděná metodou strojního zdění. Stavba je založena na základové desce na XPS. Stropní konstrukce nad 1NP je tvořena monolitickou železobetonovou deskou

Zateplení stavby kontaktním zateplovacím systémem EPS Grey wall tl. 300mm, zateplení střešního pláště ploché střechy EPS spádovými klíny.

Parametry objektu:

Konstrukce:                                       masivní zděná stavba z VPC bloků

Vytápění a příprava TUV + větrání:     Nilan VP 18 Compakt K

Měrná potřeba tepla na vytápění:       19,0 kWh/m2.rok

Vytápění rodinného domu se předpokládá teplovodními rozvody ve stropních podhledech a doplňkově VZT jednotkou Nilan VP18 Compact K.

Zahájení stavby březen 2015. Dokončení stavby v 1/2 roku 2016.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | SEO|Náš pasivní dům|Vertikal +|David Vaníček|Relestav|Montážní plošiny|Remimont